Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Centrum Badań Innowacji Społecznych

Działania realizowane przez zespół:

· Tworzenie i realizowanie innowacyjnych strategii, modeli i metod oraz rozwiązań projektowanych w odpowiedzi na wyzwania społeczne, w tym realizowaniem szeregu działań skierowanych do konkretnych grup mieszkańców

· Rewitalizacja i animowanie procesów organizowania społeczności lokalnej

· Prowadzenie interdyscyplinarnych badań, dotyczących problematyki innowacji społecznych

· Oddziaływanie na kształt lokalnych, regionalnych i krajowych polityk społecznych poprzez przygotowywanie diagnoz, ekspertyz i analiz

· Rozwijanie i promowanie metodologii badań jakościowych i partycypacyjnych, a w szczególności „badań w działaniu”

· Poszukiwanie społeczno-edukacyjnych metod i narzędzi rozwijania kapitału społecznego, kulturowego
i ludzkiego, ukierunkowanych na pobudzanie rozwoju innowacji społecznych wśród obywateli, środowisk i wspólnot lokalnych

· Występowanie o granty i realizację projektów o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym oraz upowszechnianie wyników badań w powyższym zakresie oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności w zakresie rewitalizacji społecznej

· Promowanie instytucji, programów i osób realizujących innowacyjne działania w obszarze lokalnych polityk publicznych

· Stała współpraca z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w zakresie realizacji działań Rady Konsultacyjnej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Rada stanowi ciało doradcze Zarządu Związku w zapewnieniu pogłębienia włączenia społecznego w obszarze edukacji oraz polityki społecznej


Kierownik Centrum / Koordynator zespołu :

dr Witold Mandrysz

Osoba do kontaktu:
dr Witold Mandrysz
witold.mandrysz@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-0888-3808 

mgr Monika Szpoczek
m.szpoczek@gmail.coml


Członkowie zespołu:

prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
dr hab. Krystyna Faliszek
dr Dorota Nowalska-Kapuścik
dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ
dr Daniela Dzienniak-Pulina
dr hab. Sabina Pawlas-Czyż, prof. US
dr Witold Mandrysz
mgr Monika Szpoczek


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Centrum Innowacji Społecznych

return to top