Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół ds. analiz demograficznych i problemów społecznych

Usługi oferowane przez zespół:

· analiza procesów ludnościowych w miastach
· badanie procesów starzenia się populacji
· analiza depopulacji miast
· szacowanie liczby ludności
· analiza migracji ludności
· analiza ruchu naturalnego ludności
· analiza prognoz demograficznych
· badanie i analiza poziomu  i jakości życia
· badanie i analiza problemów ludzi starych
· badanie i analiza problemów społecznych
· badanie i analiza lokalnych rynków pracy
· badanie i analiza obszarów wykluczenia społecznego
· tworzenie miejskich strategii rozwiązywania problemów społecznych
· opracowywanie programów rozwoju pieczy zastępczej
· opracowywanie modeli integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
· prowadzenie badań ewaluacyjnych


Koordynator zespołu:

dr Agata Zygmunt
Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

agata.zygmunt@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9135-491X


Członkowie zespołu:

dr Andrzej Górny (WNS UŚ)
dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, prof. UŚ  (WNP UŚ)
dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ (WNS UŚ)
dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ (WNP UŚ)
dr hab. Anna Runge, prof. UŚ (WNP UŚ)
dr Małgorzata Tyrybon (WNS UŚ)
dr Agata Zygmunt (WNS UŚ)
dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

 


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. analiz demograficznych i problemów społecznych

return to top