Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół ds. gospodarki, przedsiębiorczości i rynku pracy


Usługi oferowane przez zespół:

· Badania problemów  rozwoju infrastruktury komunalnej  i środowiskowych  uwarunkowań oraz społeczno-kulturowych kosztów realizowania  inwestycji lokalnych lub regionalnych
· Studia postaw  wobec przedsiębiorczości  i przekrojowe badania opinii społecznej w zakresie aktywności gospodarczej mieszkańców  oraz warunków  zatrudnienia w wybranych segmentach rynku pracy  i gospodarki lokalnej
· Studia i analizy dla potrzeb instytucji samorządowych i polityki rozwoju lokalnego oraz ekspertyzy dla planowania strategii rozwoju miast i gmin województwa śląskiego
· Diagnozy uwarunkowań i szans rozwoju przedsiębiorczości na lokalnych i regionalnym rynku pracy, w powiązaniu z sektorem ekonomii społecznej oraz aktywnością stowarzyszeń i fundacji III sektora
· Badania deficytów kwalifikowanej siły roboczej na wybranych rynkach pracy  oraz diagnozowanie problemów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących stabilnego zatrudnienia
· Ekspertyzy w zakresie jakości zarządzania zasobami ludzkimi i systemów motywacji pracy w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach


Koordynator zespołu:

dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ
Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

adam.bartoszek@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9570-7962


Członkowie zespołu:

dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ  (Instytut Socjologii WNS UŚ)
dr hab. Marian Mitręga, prof. UŚ (Instytut Nauk Politycznych WNS UŚ)
dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ  (Instytut Socjologii WNS UŚ)
dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ  (Instytut Socjologii WNS UŚ)
dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ (Instytut Socjologii WNS UŚ)
prof. dr hab. Urszula Swadźba (Instytut Socjologii WNS UŚ)
dr Łukasz Trembaczowski (Instytut Socjologii WNS UŚ)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>>Zespół ds. gospodarki i rynku pracy

return to top