Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół ds. transportu

Usługi oferowane przez zespół:

· opracowanie i aktualizacja planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (stosownie do wymogów ustawy)
· opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych z zakresu transportu publicznego dla jednostek samorządu terytorialnego
· projekty analizy sytuacji na rynku publicznego transportu zbiorowego, optymalizacji i rozwoju sieci komunikacyjnych
· mapy sieci komunikacyjnej z wykorzystaniem technologii GIS i projekty bazujące na tych mapach
· inwentaryzacja danych transportowych pod potrzeby wielokryterialnych baz danych


Kontakt:
obserwatoriumMiasto@us.edu.pl


Członkowie zespołu:

dr hab. Sławomir Sitek (WNP UŚ)
dr hab. Franciszek Kłosowski (WNP UŚ)
dr Tomasz Spórna (WNP UŚ)
dr Marta Chmielewska (WNP UŚ)
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ (WNP UŚ)
dr inż. Mariusz Kruczek (GIG)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. transportu

return to top