Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ICRK „C4RE talks” | Kompetencje lidera projektu badawczego

10.12.2021 - 11:51 aktualizacja 15.06.2022 - 12:54
Redakcja: MK
Tagi: c4re, kompetencje

Prof. Eng. Marcin Grzegorzek odpowiada na pytania związane z rozwojem kompetencji badawczych oraz kompetencji lidera projektu badawczego w oparciu o doświadczenia w pracy z międzynarodowymi zespołami badawczymi w University of Siegen oraz University of Luebeck. W swojej pracy kładzie nacisk na angażowanie w pracę naukową studentów ostatnich lat, a swoich doktorantów wspiera w rozwijaniu kompetencji badawczych w zagranicznych uniwersytetach w ramach zatrudnienia na stanowisku post-doc. Prof. Eng. Marcin Grzegorzek podkreśla, że potencjał w tworzeniu projektów badawczych i ich efekty pochodzą wprost ze współpracy w zespole badawczych i kompetencji społecznych członków tego zespołu. Podkreśla, że każdy lider zespołu badawczego powinien umożliwiać wszechstronny rozwój swoich podwładnych, pracować z nimi na partnerskich zasadach opartych na zaufaniu i dobrej komunikacji. Podaje przykłady, jak podejmuje takie inicjatywy w swoich zespołach badawczych i dzieli się dobrymi praktykami w tym zakresie.

W rozmowie uczestniczą eksperci i naukowcy związani z Interdyscyplinarnym Centrum Rozwoju Kadr: dyrektor centrum prof. Barbara Kożusznik, dr hab. inż. Olaf Flak, prof. UŚ oraz dr Grzegorz Filipowicz.


Prof. Eng. Marcin Grzegorzek po ukończeniu studiów informatycznych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (listopad 2002 roku) podjął pracę jako asystent i doktorant w Katedrze Rozpoznawania Wzorców na Uniwersytecie Erlangen-Norymberga. Tematem jego przewodu doktorskiego, który zakończył z wyróżnieniem w kwietniu 2007 roku, było bazujące na wyglądzie, statystyczne rozpoznawanie obiektów z modelowaniem koloru i kontekstu. Obronił doktorat (Dr.-Ing.) w kwietniu 2007 roku z wyróżnieniem w Katedrze Rozpoznawania Wzorców Uniwersytetu Erlangen-Norymberga na podstawie pracy „Bazujące na wyglądzie, statystyczne rozpoznawanie obiektów z modelowaniem koloru i kontekstu” (ang. “Appearance-Based Statistical Object Recognition Including Color and Context Modeling”).

W czerwcu 2013 roku Prof. Eng. Marcin Grzegorzek uzyskał pozytywną ewaluację profesury juniorskiej (niem. Juniorprofessur) w dziedzinie rozpoznawania wzorców na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Technologii (ang. Faculty IV: School of Science and Technology) Uniwersytetu Siegen. W styczniu 2014 roku uzyskał habilitację (dr hab. inż.) na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie informatyka, specjalność: rozpoznawanie wzorców na podstawie cyklu publikacji “Wielowymiarowa analiza, klasyfikacja i rozpoznawanie obiektów trójwymiarowych w obrazach scen rzeczywistych”. Od października 2018 roku Prof. Eng. Marcin Grzegorzek jest zatrudniony na stanowisku profesora (W3) w Institute of Medical Informatics w University of Luebeck i kieruje zespołem badawczym MedDS Team (Medical Data Science). W roku 2019 Prof. Eng. Marcin Grzegorzek uzyskał również tytuł profesora nauk technicznych uchwałą Rady Wydziału Politechniki Wrocławskiej.

Prof. Eng. Marcin Grzegorzek założył w University of Luebeck laboratorium o nazwie APPS Lab (Assessment of Physical and Psychological Signals), w którym wraz ze swoimi kilkudziesięcioma współpracownikami prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie rozpoznawania wzorców i uczenia maszynowego, oparte o sensory i sygnały płynące z ludzkiego ciała. Natomiast Medical Data Science Team, którym kieruje Prof. Eng. Marcin Grzegorzek, zajmuje się również analizą zachowań ludzi w wielu punktów widzenia: fizycznego, kognitywnego, emocjonalnego oraz socjalnego stan człowieka. Dzięki ich integracji odbywa się to w ramach spójnego modułu holistycznego monitoringu aktywności człowieka. Celem systemu jest zarówno automatyczne rozpoznawanie wzorców w zakresie zachowań ludzkich w czasie rzeczywistym jak i kumulatywna ich ocena na podstawie dłuższego okresu obserwacji.

Prof. Eng. Marcin Grzegorzek opublikował ponad 150 artykułów naukowych z zakresu analizy danych metodami rozpoznawania wzorców, kierował 9 projektami naukowo-badawczymi wyłonionymi do finansowania w konkursach krajowych i zagranicznych, był głównym promotorem w 7 zakończonych przewodach doktorskich, wygłosił 4 wykłady przewodnie na konferencjach (ang. keynotes) oraz ponad 40 innych wykładów naukowych na zaproszenie instytucji naukowych. Prof. Marcin Grzegorzek działa w gremiach naukowych, np. jako Associate Editor in Chief czasopisma Pattern Recognition (Elsevier) oraz wykonując recenzje dla ponad 10 innych czasopism. Dzięki swojej międzynarodowej historii zatrudnienia, Prof. Eng. Marcin Grzegorzek umiejętnie integruje międzynarodowych naukowców w swoim zespole.

Prof. M. Grzegorzek i napis: C4RE talks

Cykl „C4RE talks” (ang. Comptences for Research Excellence) to prezentacje, rozmowy i spotkania ze znakomitymi ekspertami z całego świata, którzy specjalizują się w tematyce budowania i rozwijania kompetencji. Cykl realizowany jest w ramach działań Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr.

return to top