Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Etapy projektu

Realizacja projektu „ICRK – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki” zaplanowana na lata 2020–2022 obejmuje cztery etapy. Celem pierwszego z nich będzie budowanie partnerstwa poprzez nawiązywanie współpracy z jednostkami badawczymi polskiego sektora nauki i szkolnictwa wyższego, zagranicznymi uczelniami oraz ekspertami zewnętrznymi.

Drugi etap to prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, w tym gromadzenie oraz analiza danych, na podstawie których opracowana zostanie koncepcja rozwoju kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego sektora nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Kolejne działania podjęte w ramach pilotażu wdrożeniowego będą miały na celu testowanie opracowanego modelu kompetencji oraz zaprojektowanych narzędzi.

Ostatni, czwarty etap, to transfer wiedzy, czyli upowszechnienie rozwiązań wypracowanych w czasie trwania projektu.

4 etapy projektu

zielone liście

budowanie partnerstwa

interdyscyplinarne badania naukowe

pilotaż wdrożeniowy

transfer wiedzy

return to top