Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Scopus

ORCID


Informacje:

Doktorat: 2001 – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Habilitacja: 2014 – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny


Dane kontaktowe:

e-mail: jacek.nycz@us.edu.pl
telefon: (32) 359-14-46
adres: pok. 11, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice


Nagrody, wyróżnienia, pełnione funkcje:

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne; 2022-2024 Przewodniczący oddziału katowickiego.
 • Editorial Boards Molecules, Current Organic Chemistry, Current Green Chemistry, Anesthesia Research, and the Universities’ Journal of Phytochemistry and Ayurvedic Heights (UJPAH)
 • Research awards:
  • U.K. University of Sussex, Brighton NATO / Postdock 2001.10 – 2002.10
  • Germany Universität Stuttgart DAAD 2007.11 – 2007.12
 • Didactic awards:
  • Projekt „Praktyczny kurs nowoczesnych metod analizy instrumentalnej” Kapitał ludzki. The project entitled “Practical course of novel methods for instrumental analysis” Human Capital
  • Rozwój nowych leków przeciwnowotworowych”, part of project entitled „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022 from the budget of the Metropolis GZM/ Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Teaching activity:
  • Ph.D. Dr Marcin Szala (10.10.2017), Dr Jakub Wantulok (2.02.2022),
   Mgr Daniel Swoboda (w przygotowaniu)
  • M.Sc. 35, B.Sc. 41 Eng. 4.
  • 7 Review of Ph.D. thesis (2016, 2018, 2019, 2020, 2020, 2021 and 2023)
 • Review for NCN (National Science Centre Poland) 2 x Preludium
 • Reviews in impacted scientific journals, more than 260
 • Invited Lectures:
  • Universität Stuttgart, Stuttgart 2006; 11.05.2006, New highlights into the chemistry of three-coordinate phosphorus nucleophiles and chlorophosphines
  • Universität Stuttgart, Stuttgart 2007; 11.06.2007, Synthetic and mechanistic aspects of potential HIV integrase inhibitors
  • Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry, 21.10.2014, Functionalisation of selected quinoline derivatives
  • Eszteházy Károly Catholic University, Hungarian Chemical Society, 15 June 2022, Oxidation and reduction processes for 1,10-phenanthroline derivatives and their analogs
  • International Conference on Recent Advances on Green and Sustainable Developments (ICRAGSD-2023). Synthesis and Spectroscopic Characterization of Selected Water-Soluble Ligands Based on 1,10-phenanthroline Core. 6-8 September, 2023; Organized by Green Chemistry Network Center Chapter Akal University, Talwandi Sabo, India

Informacje o aktualnej współpracy z innymi ośrodkami/zespołami:

 • Profesor Boris Minaev, Bohdan Khmelnytsky National University, Cherkasy, Ukraine.
 • Profesor Romana Sokolova, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic.
 • Profesor Tieqiao Chen, Hainan University, Haikou, China.
 • Profesor Radosław Podsiadły, Lodz University of Technology, Poland.
 • Visiting positions abroad:
  • 2001.10 – 2002.10: University of Sussex, Brighton, U.K. NATO / Postdock
  • 2002.12 – 2003.01: University of Guelph, Guelph, Canada, Postdock/Teaching assistant
  • 2006.04 – 2006.05: Universität Stuttgart, Germany, granted by Socrates-Erasmus
  • 2007.05 – 2007.06: Universität Stuttgart, Germany, granted by Socrates-Erasmus
  • 2007.11 – 2007.12: Universität Stuttgart, Germany, DAAD
  • 2008.10 – 2008.10: Universität Stuttgart and Universität Bonn, Germany, UPGOW (UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy, – UDA POKL. 04.01.01-00-215/08-00 (2008 – 2014), Program Operacyjny UE, priorytet IV)
  • 2014.10.16 – 2014.10.22: Charles University in Prague, Czech Republic. granted by Erasmus Plus
  • 2014.10.16 – 2014.10.22: Academy of Sciences of the Czech Republic J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, v.v.i., Czech Republic

Tematyka badań:

Moje zainteresowania naukowe są związane głównie z syntetycznymi i mechanistycznymi aspektami chemii organicznej. Zajmuję się badaniami i wyjaśnianiem mechanizmów reakcji, oraz opracowywania nowych transformacji chemicznych. Zrozumienie mechanizmu reakcji chemicznej jest skutecznym sposobem badania i planowania bardziej produktywnych eksperymentów, sposobem projektowania nowych związków lub prekursorów do celów leczniczych lub innych zastosowań fizycznych i technicznych, stwarza możliwość zminimalizowania reakcji ubocznych i zwiększenia wydajności produktów docelowych.


Wybrane publikacje:

 1. P.B. Hitchcock, M.F. Lappert, J.E. Nycz, Synthesis, structure and reductive dechlorination of the C-centered phosphorus(III) b-diketiminate PCl(Ph)L [L = C{C(Me)NC6H3Pr i2-2,6}{C(Me)NHC6H3Pr i2-2,6}]. Chem. Commun., 2003, 10, 1142–1143.
 2. J-P. Bezombes, P.B. Hitchcock, M.F. Lappert, J.E. Nycz, Synthesis and P–P cleavage reactions of [P(X)X’]2, X-ray structures of [Co{P(X)X’}(CO)3] and P4[P(X)X’]2[X = N(SiMe3)2, X’= NPri2]. Dalton Trans., 2004, 4, 499–501.
 3. J-P. Bezombes, K.B. Borisenko, P.B. Hitchcock, M.F. Lappert, J.E. Nycz, D. W. H. Rankin, H. E. Robertson, Structures of the radical P[N(SiMe3)2](NPri2), its dimer, cation and chloro derivative.
  Dalton Trans., 2004, 13, 1980–1988.
 4. D. Gudat, J.E. Nycz, J. Polanski, A solid state and solution NMR study of the tautomerism in hydroxyquinoline carboxylic acids. Magn. Reson. Chem., 2008, 46, S115–S119.
 5. A. Paretzki, H.S. Das, F. Weisser, T. Scherer, D. Bubrin, J. Fiedler, J.E. Nycz, B. Sarkar, Invariant Oxidation State of Copper but not of Ruthenium in Complexes with Non-innocent N-(2-methyl-5,8-dioxo-5,8-dihydroquinolin-7-yl)acetamide: A Combined Structural, Electrochemical and Spectroelectrochemical Investigation. Eur. J. Inorg. Chem. 2011, 2413–2421.
 6. W. Przychodzen, J.E. Nycz, Y.-J. Nam, D.-U. Lee, Cytotoxic and Antioxidant Activities of Benzohydroxamic Acid Analogues. Bull. Korean Chem. Soc. 2013, 34, 10, 3098–3100.
 7. J.E. Nycz, M. Szala, G.J. Malecki, M. Nowak, J. Kusz, Synthesis, spectroscopy and computational studies of selected hydroxyquinolines and their analogues. Spectrochim. Acta A, 2014, 117, 351–359.
 8. R. Sokolova, J.E. Nycz, S. Ramesova, J. Fiedler, I. Degano, M. Szala, V. Kolivoska, M. Gal, Electrochemistry and Spectroelectrochemistry of Bioactive Hydroxyquinolines: A Mechanistic Study. J. Phys Chem B. 2015, 119, 6074–6080.
 9. J.E. Nycz, T. Pazdziorek, G. Malecki, M. Szala, Identification and derivatization of selected cathinones by spectroscopic studies. Forensic Sci. Int. 2016, 266, 416–426.
 10. M. Szala, J.E. Nycz, G. Malecki, R. Sokolova, S. Ramesova, A. Switlicka-Olszewska, R. Strzelczyk, R. Podsiadly, B. Machura, Synthesis of 5-azo-8-hydroxy-2-methylquinoline dyes and relevant spectroscopic, electrochemical and computational studies. Dyes and Pigments 2017, 142C, 277–292.
 11. R. Sokolová , Š. Ramešová, I. Degano, M. Hromadová, M. Szala, J. Wantulok, J. E. Nycz, M. Valášek, Application of Spectroelectrochemistry in Elucidation of Electrochemical Mechanism of Azoquinoline Dye 2-Methyl-5-[(E)-phenyldiazenyl]quinolin-8-ol. Electrochim. Acta 2018, 270, 509–516.
 12. J. E. Nycz, J. Wantulok, R. Sokolova, L. Pajchel, M. Stankevič, M. Szala, J. G. Malecki, D. Swoboda, Synthesis and electrochemical and spectroscopic characterization of 4,7-diamino-1,10-phenanthrolines and their precursors. Molecules, 2019, 24, 4102.
 13. J. Wantulok, M. Szala, A. Quinto, J. E. Nycz, S. Giannarelli, R. Sokolova, M. Książek, J. Kusz, Synthesis and electrochemical and spectroscopic characterization of selected quinolinecarbaldehydes and Schiff bases as their derivatives. Molecules, 2020, 25, 2053.
 14. J. Wantulok, R. Sokolova, I. Degano, V. Kolivoska, J. E. Nycz, The effects of 4,7-di(pyrrolidin-1-yl) substituents on the reduction and oxidation mechanisms of 1,10-Phenanthrolines: new perspectives in tailoring of phenantroline derivatives. Electrochimica Acta 2021, 370, 137674.
 15. J. Wantulok, D. Swoboda, J. E. Nycz, M. Książek, J. Kusz, J. G. Malecki, V. Kubíček, Direct amination of nitroquinoline derivatives via nucleophilic displacement of aromatic hydrogen. Molecules, 2021, 26, 1857.
 16. P. Siarkiewicz, R. Michalski, A. Sikora, R. Smulik-Izydorczyk, M. Szala, A. Grzelakowska, J. Modrzejewska, A. Bailey, J. E. Nycz, B. Kalyanaraman, J. G. Malecki, J. Zielonka, R. Podsiadły. On the chemical reactivity of tricyanofuran(TCF)-based near-infrared fluorescent redox probes – effects of glutathione on the probe response and product fluorescence. Dyes and Pigments 2021, 192, 109405.
 17. J. Wantulok, R. Sokolova, I. Degano, V. Kolivoska, J. E. Nycz, J. Fiedler. Spectroelectrochemical properties of 1,10-phenanthroline substituted by phenothiazine and carbazole redox-active units. ChemElectroChem. 2021, 8, 2935–2943.
 18. J. E. Nycz. The synthesis of hypodiphosphoric acid and derivatives with P-P bond, including esters and diphosphine dioxides: A Review. Molecules, 2021, 26, 7286.
 19. D. Swoboda, J. E. Nycz, N. Karaush-Karmazin, B. Minaev, M. Książek, J. Kusz, R. Podsiadły, Synthesis and Spectroscopic Characterization of selected Phenothiazines and Phenazines; Rationalized Based on DFT calculation. Molecules 2022, 27, 7519.
 20. L. Gan, T. Xu, Q. Tan, M. Cen, L. Wang, J. Zhao, K. Liu, L. Liu, W.-H. Chen, L.-B. Han, J. E. Nycz, T. Chen, Metal-Free Highly Chemo-Selective Bisphosphorylation and Deoxyphosphorylation of Carboxylic Acid. Chem. Sci., 2023, 14, 5519–5526.

Patenty:

 • W. Kowalczyk, R. Musiol, J. Nycz, J. Polanski. Zastosowanie styrylochinolin do wytwarzania środków antybakteryjnych. Polski Patent P 218466, 2015.
 • M. Szala, K. Czyż, R. Jędrszczyk, K. Kuna, J. Nycz, B. Feist, R. Podsiadły, R. Strzelczyk, A. Grzelakowska, J. Namieśnik, J. Gębicki, D. Konopacka-Łyskawa, Sposób sorpcji jonów metali ciężkich oraz tkanina poliestrowa do realizacji tego sposobu. Polski Patent P. 228802, 2017.
 • R. Podsiadły, R. Strzelczyk, A. Kowalska, M. Szala, G.J. Małecki, J.E. Nycz, Związki 2-metyloazochinolinowe oraz ich zastosowanie. Polski Patent P. 230632, 2018.
 • E. Schab-Balcerzak, M. Wiącek, J. Nycz, F. Kondratowicz. P-winylobenzyle oraz sposób ich otrzymywania. Polski Patent P. 232855, 2019.
 • B. Feist, J. Nycz, E. Schab-Balcerzak, R. Sitko, M. Szala, K. Kocot, J. Wantulok, J. Kuczera, B. Ośmiałowski, I. Grela, K. Mroczyńska, Tlenek grafenu modyfikowany 5-amino-1,10-fenantroliną. Polski Patent P. 232998, 2019.
 • K. Kocot, B. Feist, R. Sitko, J. Nycz, M. Szala, J. Wantulok, K. Byrdy, Sposób oczyszczania tlenku grafenu. Polski Patent P. 235061, 2020.
 • J. Nycz, J. Wantulok, Hydroksydialdehydy pochodne 8-hydroksychinoliny lub jej analogu benzo[h]chinolino-10-olu oraz sposób ich otrzymywania. Polski Patent P. 237226, 2020.
 • J. Wantulok, J. Nycz, J. Małecki, E. Schab-Balcerzak, A. Słodek, G. Szafraniec-Gorol, Fotoluminescencyjny kwas 10-hydroksybenzo[h]chinolino-7,9-dikarboksylowy oraz sposób jego otrzymywania. Polski Patent P. 241076, 2022.
 • G. Szafraniec-Gorol, A. Słodek, E. Schab-Balcerzak, J. Nycz, P. Gnida, Kwas 10-hydroksybenzo[h]chinolino-9-cyjanoakrylowy oraz sposób jego otrzymywania. 10-hydroxybenzo[h]quinoline-9-cyanoacrylic acid and method of its preparation. Polski Patent P. 241981, 2022.
 • G. Szafraniec-Gorol, A. Słodek, E. Schab-Balcerzak, J. Nycz, P. Gnida, Kwas 10-hydroksybenzo[h]chinolino-7,9-di(cyjanoakrylowy) oraz sposób jego otrzymywania. 10-hydroxybenzo[h]quinoline-7,9-di(cyanoacrylic) acid and method of its preparation. Polski Patent P 241985, 2022.
 • J. Nycz, J. Wantulok, Rozpuszczalny w wodzie kwas 9-metylo-1,10-fenantrolino-2-karboksylowy oraz sposób jego otrzymywania. Polski Patent Pat. 243431, 2023.

return to top