Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii

dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Scopus

ORCID


Informacje:

Doktorat: 2001 – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Habilitacja: 2014 – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny


Dane kontaktowe:

e-mail: jacek.nycz@us.edu.pl
telefon: (32) 359-14-46
adres: pok. 11, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice


Nagrody, wyróżnienia, pełnione funkcje:

 • Członkowstwo Polskie Towarzystwo Chemiczne od 2018, wice-Przewodniczący oddziału katowickiego od 2018.
 • Editorial Boards od 2019 Guest Editor Molecules
 • Research awards:
  • U.K. University of Sussex, Brighton NATO / Postdock 2001.10 – 2002.10
  • Germany Universität Stuttgart DAAD 2007.11 – 2007.12
 • 2 Review for NCN (National Science Centre Poland) grant applications program Preludium
 • Invited Lectures given since 2004:
  • Universität Stuttgart, Stuttgart 2006; 11.05.2006, New highlights into the chemistry of three-coordinate phosphorus nucleophiles and chlorophosphines
  • Universität Stuttgart, Stuttgart 2007; 11.06.2007, Synthetic and mechanistic aspects of potential HIV integrase inhibitors
  • Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry, 21.10.2014, Functionalisation of selected quinoline derivatives
 • Didactic awards:
  • The project entitled “Practical course of novel methods for instrumental analysis” Human Capital
 • Reviewer Board of Seperations

Informacje o współpracy z innymi ośrodkami/zespołami:

 • Visiting positions abroad:
  • 2001.10 – 2002.10: University of Sussex, Brighton, U.K. NATO / Postdock
  • 2002.12 – 2003.01: University of Guelph, Guelph, Canada, Postdock/Teaching assistant
  • 2006.04 – 2006.05: Universität Stuttgart, Germany, granted by Socrates-Erasmus
  • 2007.05 – 2007.06: Universität Stuttgart, Germany, granted by Socrates-Erasmus
  • 2007.11 – 2007.12: Universität Stuttgart, Germany, DAAD
  • 2008.10 – 2008.10: Universität Stuttgart and Universität Bonn, Germany, UPGOW (UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy, – UDA POKL. 04.01.01-00-215/08-00 (2008 – 2014), Program Operacyjny UE, priorytet IV)
  • 2014.10.16 – 2014.10.22: Charles University in Prague, Czech Republic. granted by Erasmus Plus
  • 2014.10.16 – 2014.10.22: Academy of Sciences of the Czech Republic J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, v.v.i., Czech Republic

Tematyka badań:

Moje zainteresowania naukowe są związane głównie z syntetycznymi i mechanistycznymi aspektami chemii organicznej. Zajmuję się badaniami i wyjaśnianiem mechanizmów reakcji, oraz opracowywania nowych transformacji chemicznych. Zrozumienie mechanizmu reakcji chemicznej jest skutecznym sposobem badania i planowania bardziej produktywnych eksperymentów, sposobem projektowania nowych związków lub prekursorów do celów leczniczych lub innych zastosowań fizycznych i technicznych, stwarza możliwość zminimalizowania reakcji ubocznych i zwiększenia wydajności produktów docelowych.


Wybrane publikacje:

 1. P. B. Hitchcock, M.F. Lappert, J.E. Nycz, „Synthesis, structure and reductive dechlorination of the C-centered phosphorus(III) -diketiminate PCl(Ph)L [L = C{C(Me)NC6H3Pr i2-2,6}{C(Me)NHC6H3Pr i2-2,6}]” Chem. Commun., 2003, 10, 1142–1143.
 2. J-P. Bezombes, P.B. Hitchcock, M.F. Lappert, J.E. Nycz, „Synthesis and P–P cleavage reactions of [P(X)X’]2, X-ray structures of [Co{P(X)X’}(CO)3] and P4[P(X)X’]2[X = N(SiMe3)2, X’= NPri2]”, Dalton Trans., 2004, 4, 499–501.
 3. J-P. Bezombes, K.B. Borisenko, P.B. Hitchcock, M.F. Lappert, J.E. Nycz, D. W. H. Rankin, H. E. Robertson, „Structures of the radical P[N(SiMe3)2](NPri2), its dimer, cation and chloro derivative” Dalton Trans., 2004, 13, 1980–1988.
 4. A. Paretzki, H.S. Das, F. Weisser, T. Scherer, D. Bubrin, J. Fiedler, J.E. Nycz, B. Sarkar, „Invariant Oxidation State of Copper but not of Ruthenium in Complexes with Non-innocent N-(2-methyl-5,8-dioxo-5,8-dihydroquinolin-7-yl)acetamide: A Combined Structural, Electrochemical and Spectroelectrochemical Investigation“Eur. J. Inorg. Chem. 2011, 2413–2421.
 5. R. Sokolova, J.E. Nycz, S. Ramesova, J. Fiedler, I. Degano, M. Szala, V. Kolivoska, M. Gal „Electrochemistry and Spectroelectrochemistry of Bioactive Hydroxyquinolines: A Mechanistic Study”J. Phys Chem B. 2015, 119, 6074–6080.
 6. M. Szala, J.E. Nycz, G. Malecki, R. Sokolova, S. Ramesova, A. Switlicka-Olszewska, R. Strzelczyk, R. Podsiadly, B. Machura „Synthesis of 5-azo-8-hydroxy-2-methylquinoline dyes and relevant spectroscopic, electrochemical and computational studies” Dyes and Pigments 2017, 142C, 277–292.
 7. R. Sokolová , Š. Ramešová, I. Degano, M. Hromadová, M. Szala, J. Wantulok, J. E. Nycz, M. Valášek “Application of Spectroelectrochemistry in Elucidation of Electrochemical Mechanism of Azoquinoline Dye 2-Methyl-5-[(E)-phenyldiazenyl]quinolin-8-ol” Electrochimica Acta 2018, 270, 509–516.
 8. B. Feist, M. Pilch, J. Nycz “Graphene oxide chemically modified with 5-amino-1,10-phenanthroline as sorbent for separation and preconcentration of trace amount of lead(II)” Microchim. Acta 2019, 186, 91.
 9. J. E. Nycz, J. Wantulok, R. Sokolova, L. Pajchel, M. Stankevič, M. Szala, J. G. Malecki, D. Swoboda, “Synthesis and electrochemical and spectroscopic characterization of 4,7-diamino-1,10-phenanthrolines and their precursors” Molecules, 2019, 24, 4102.
 10. K. Bujak, A. Wasiak, A. Sobolewska, S. Bartkiewicz, J. G. Malecki, J. E. Nycz, E. Schab-Balcerzak, J. Konieczkowska „A family of azoquinoline derivatives: effect of the substituent at azo linkage on thermal cis-trans isomerization based on an experimental and computational approach” Dyes and Pigments 2020, 175, 108151.

Patenty:

 • W. Kowalczyk, R. Musiol, J. Nycz, J. Polanski. Zastosowanie styrylochinolin do wytwarzania środków antybakteryjnych. Polski Patent P 218466, 2015.
 • M. Szala, K. Czyż, R. Jędrszczyk, K. Kuna, J. Nycz, B. Feist, R. Podsiadły, R. Strzelczyk, A. Grzelakowska, J. Namieśnik, J. Gębicki, D. Konopacka-Łyskawa, Sposób sorpcji jonów metali ciężkich oraz tkanina poliestrowa do realizacji tego sposobu. Polski Patent P. 228802, 2017.
 • R. Podsiadły, R. Strzelczyk, A. Kowalska, M. Szala, G.J. Małecki, J.E. Nycz, Związki 2-metyloazochinolinowe oraz ich zastosowanie. Polski Patent P. 230632, 2018.
 • E. Schab-Balcerzak, M. Wiącek, J. Nycz, F. Kondratowicz. P-winylobenzyle oraz sposób ich otrzymywania. Polski Patent P. 232855, 2019.
 • B. Feist, J. Nycz, E. Schab-Balcerzak, R. Sitko, M. Szala, K. Kocot, J. Wantulok, J. Kuczera, B. Ośmiałowski, I. Grela, K. Mroczyńska, Tlenek grafenu modyfikowany 5-amino-1,10-fenantroliną. Polski Patent P. 232998, 2019.
 • K. Kocot, B. Feist, R. Sitko, J. Nycz, M. Szala, J. Wantulok, K. Byrdy, Sposób oczyszczania tlenku grafenu. Polski Patent P. 235061, 2020.
 • J. Nycz, J. Wantulok, Hydroksydialdehydy pochodne 8-hydroksychinoliny lub jej analogu benzo[h]chinolino-10-olu oraz sposób ich otrzymywania. Polski Patent P. , 2020.

return to top