Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec

Uniwersytet Śląski

Scopus

ORCID


Informacje:

Studia (uzyskany stopień: Magister Inżynier): 1972 do 1977 – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej, specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Doktorat (nauki techniczne): 1989 – Politechnika Śląska
Habilitacja (chemia organiczna): 1998 – Politechnika Śląska
Profesor tytularny (nauki chemiczne): 2010 – Politechnika Śląska

Praca zawodowa: od 2005 Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego, prof. zwyczajny; Dyrektor d/s naukowych Instytutu (2008-2016), Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy (od 2005); Prof. Uniwersytetu Śląskiego; 1977-2005 Politechnika Śląska (1977-1999 Instytut Chemii i Technologii Organicznej; 1999-2003 Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii; 2003-2005 Katedra Chemii Analitycznej i Ogólnej); 2003-2005 Prof. Politechniki Śląskiej, Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej (2003 – 2005); Lider Zespołu Badawczego od 2019; nazwa Zespołu: „Projektowanie, synteza i badania właściwości materiałów i nanomateriałów dla innowacyjnych technologii”.

 


Dane kontaktowe:

e-mail: stanislaw.krompiec@us.edu.pl
telefon: (32) 359-16-46, (32) 238-20-56
adres: pok. 114, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice


Nagrody, wyróżnienia, pełnione funkcje:

 • Złoty Krzyż Zasługi (1995)
 • Medal NSZZ „Solidarność” za działalność związkową” (1996)
 • Złota Odznaka Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej (2000)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005)
 • Nagroda Ministra Obrony Narodowej II stopnia, w konkursie na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2013)
 • Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej (do 2004) oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową i organizacyjną (od 2005) – wielokrotnie
 • Złota Odznaka Zasłużonemu dla Uniwersytetu Śląskiego (2016)

Dorobek naukowy:

 • Promotorstwo prac doktorskich: 13 przewodów zakończonych
 • Opieka nad doktorantam 4 doktorantów/doktorantki (aktualnie)
 • Kierownictwo grantów: 11
 • Publikacje (publications): 114
 • Patenty, zgłoszenia patentowe 41; 24
 • książki (Books): 1; 2
 • Recenzje w sprawie o nadanie tytułu profesora 5
 • Recenzje prac doktorskich: 28 (Politechnika Śląska 3, Uniwersytet Śląski 13, UAM Poznań 4, Uniwersytet Wrocławski 3, Politechnika Warszawska 2, WAT Warszawa 2, Politechnika Poznańska 1)
 • Recenzje artykułów naukowych:       dla Organic Letters, Green Chemistry, Journal of Organic Chemistry, Journal of Molecular Catalysis, Current Organic Chemistry, Organometallics, Monatschefte für Chemie, Inorganica Chimica Acta, Tetrahedron, Synthetic Metals, Nanomaterials i innych (łącznie ponad 200)
 • Recenzje projektów badawczych: dla Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań Rozwoju, dla Urzędu Marszałkowskiego (w ramach programu DoktoRIS)
 • Członek Komisji Nagrody PTChem za osiągnięcia naukowe
 • Udział w konferencjach: ponad 150 (wykłady, komunikaty, postery)
 • Referaty na zaproszenie 15
 • Prace niepublikowane, (zakończone sprawozdaniem), ekspertyzy, zlecenia z przemysłu: ponad 60

Współpraca naukowa i przemysłowa (wybrana):

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. Bogdan Marciniec, prof. Cezary Pietraszuk);
 • Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie (prof. Witold Danikiewicz);
 • Politechnika Śląska w Gliwicach (prof. Mieczysław Łapkowski, prof. Anna Chrobok);
 • Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (prof. Marian Paluch);
 • Instytut Nowych Technologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (prof. Stanisław Cudziło);
 • Zakład przemysłowo-handlowy Syntal-Chemicals w Gliwicach;
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (dr inż. Grzegorz Benke, dr hab. inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda)

Dorobek wdrożeniowy (wybrane elementy):

 • Współautorstwo:
  • wielkolaboratoryjnej metody syntezy p-dinitrobenzenu opracowanej na zlecenie PPCh POCh Gliwice (i tam wdrożonej), w latach 1982-1983;
  • wielkolaboratoryjnej metody otrzymywania kamforchinonu na zlecenie Firmy „ALWIDO” z Gliwic w 1992 roku (i tam wdrożonej);
  • wielkolaboratoryjnej technologii wytwarzania rozpuszczalnika do żywic silikonowych” na zlecenie firmy „JKK Kwiatkowski” z Katowic (realizacja od  1994 do 1996 roku);
  • technologii utylizacji utylizacji poprodukcyjnego wodorotlenku chromu(III)” na zlecenie Centrum Ekologicznego Licencyjnych Technologii „CELT” Ltd. z Katowic (zrealizowano w 1996 roku);
  • metody ustalania pochodzenia octu, na zlecenie Zrzeszenia Polskich Producentów Octu, analizy wykonywano od roku 2000 – do 2010;
  • technologii wytwarzania specjalnej czystości renianu(VII) potasu opracowanej przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach w latach 2004-2008 (wdrożonej w Firmie Eko-ren Polska”)

Dorobek dydaktyczny, popularyzacja chemii:

 • Wykłady i seminaria z: chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej, koordynacyjnej i metaloorganicznej, katalizy, syntezy organicznej, technologii chemicznej (dla studentów, doktorantów i nauczycieli chemii);
 • Promotorstwo ponad 100 prac dyplomowych – licencjackich, inżynierskich i magisterskich.
 • Wykłady popularyzujące chemię – dla uczniów szkół ponadpodstawowych (kilkadziesiąt), opieka nad szczególnie uzdolnioną młodzieżą (nad laureatami olimpiady chemicznej)
 • Kierowanie Komitetem Organizacyjnym Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego od 26 lat, w tym 12 lat na Politechnice Śląskiej i od 14 lat na Uniwersytecie Śląskim.
 • Przewodniczący Katowickiego Oddziału Komitetu Olimpiady Chemicznej.
 • Kilkadziesiąt wykładów popularnonaukowych dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
 • Opieka nad uczestnikami Olimpiady Chemicznej, w tym zwycięzcą Olimpiady 2015 (Michał Gala) i laureatami z lat wcześniejszych (od 20 lat).

Inne zainteresowania:

psychologia, muzyka klasyczna, polityka, filozofia

Specjalne informacje:

return to top