Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Nowy artykuł Pracowników Instytutu

  29.12.2020 - 11:29 aktualizacja 04.01.2021 - 11:38
  Redakcja: M.T.

  W czasopiśmie Studies of Transition States and Societies ukazał się artykuł Prof. dr hab. Jerzego Runge, Prof. UG Tomasza Michalskiego i Prof. UŚ. Anny Runge zatytułowany: „The Level of Preparedness among the Local Governments of the Katowice Conurbation for Risks Associated with Depopulation and Ageing of the Population (2020, 12, 2, s. 77-92). Artykuł można przeczytać na: http://publications.tlu.ee/index.php/stss/article/view/923/724

  Podstawowym problemem badawczym artykułu jest kwestia przygotowania władz lokalnych do zapobiegania zagrożeniom wynikającym z procesów depopulacji i nasilającego się starzenia ludności w konurbacji katowickiej.
  W wyniku analizy danych statystycznych oraz strategii rozwoju poszczególnych miast uwidoczniła się dywersyfikacja, zarówno tendencji zmian ludnościowych, jak i przyjmowanych wobec nich polityk. Nie zawsze zaangażowanie samorządów w łagodzenie skutków depopulacji jest adekwatne do nasilenia tego zjawiska. O ile w części północno-zachodniej konurbacji w strategiach rozwoju miast widoczne są głównie priorytety gospodarcze, o tyle dla części północno-wschodniej, centralnej i południowej charakterystyczne są priorytety społeczne. Wieloaspektowe podejście do tego problemu prezentuje jedynie Czeladź. Większość ośrodków miejskich dostrzega problem uznając, że jego rozwiązanie jest możliwe poprzez selektywne działania, np. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin przez poprawę warunków mieszkaniowych, Katowice, Tychy przez rozwój usług, zaś Gliwice, Zabrze przez powstanie nowych działalności przemysłowych. Są też i takie miasta, które dostrzegają problem depopulacji i starzenia lecz marginalizują go nie poświęcając mu w strategiach rozwoju wiele miejsca.
  Istnieje zatem potrzeba skoordynowania polityk samorządów lokalnych całej konurbacji na rzecz wieloaspektowych działań łagodzących depopulację, starzenie ludności i kurczenia się miast.

  return to top