Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

  Habilitacje

  dr hab. Sławomir Pytel
  Tytuł: Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje. Wyd. UŚ, 2017
  Data nadania: 15.01.2019

  dr hab. Sławomir Sitek
  Tytuł: Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych. Wyd. UŚ, 2016
  Data nadania: 17.10.2017

  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko
  Tytuł: Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka. Wyd. PWN, 2016
  Data nadania: 20.09.2016

  dr hab. Marzena Lamparska
  Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wyd. UŚ, 2013
  Data nadania: 23.09.2015

  dr hab. Iwona Kantor-Pietraga
  Tytuł: Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI w. Wyd. UŚ, 2014
  Data nadania: 12.05.2015

  dr hab. Robert Krzysztofik
  Tytuł: Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski.  Wyd. UŚ, 2014
  Data nadania: 12.05.2015

  dr hab. Anna Runge
  Tytuł: Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski.
  Data nadania: 03.02.2015

  dr hab. Adam Hibszer
  Tytuł: Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych. Wyd. UŚ, 2013
  Data nadania: 24.02.2014

  dr hab. Franciszek Kłosowski
  Tytuł: Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej. Wyd. UŚ, 2006
  Data nadania: 27.01.2009

  dr hab. Maria Tkocz
  Tytuł: Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego. Wyd. UŚ, 2001
  Data nadania: 04.06.2002

  dr hab. Jerzy Runge
  Tytuł: Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego. Wyd.UŚ 1996
  Data nadania: 1998, UJ Kraków

  return to top