Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Recent Comments
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Rada Naukowa Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:

  dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ – przewodniczący Rady Instytutu

  prof. dr hab. Jerzy Runge

  dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, prof. UŚ

  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

  dr hab. Anna Runge, prof. UŚ

  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ

  dr hab. Adam Hibszer

  dr hab. Sławomir Sitek

  dr Valentin Mihaylov

  dr Tomasz Spórna

  dr Weronika Dragan

  return to top