Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

  Doktoraty

  Doktoraty w trakcie realizacji Doktoraty w trakcie realizacji

  Mgr Jakub Bednarczyk
  Tytuł: Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w konurbacji katowickiej w ujęciu GIS i jej praktyczne zastosowanie.
  Promotor: dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ – doktorat wdrożeniowy

  Mgr Stefania Koczer-Sikora
  Tytuł: Wykorzystanie EU Regional Competitiveness Index 2.0 (RCI 2.0)  w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030+”.
  Promotor: dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ – doktorat wdrożeniowy

  Mgr Daniel Syrek
  Tytuł: Świadomość krajobrazu wśród turystów odwiedzających Tatry Polskie.
  Promotor: dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ

  Mgr Małgorzata Szymiczek
  Tytuł: Rynek turystyczny Hiszpanii w dobie globalizacji.
  Promotor: dr hab, Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ

  Mgr Aleksandra Zdyrko
  Tytuł: Kierunki zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych i pogórniczych w konurbacji katowickiej.
  Promotor: dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, prof. UŚ

  Doktoraty zrealizowane Doktoraty zrealizowane

  Dr Weronika Dragan:
  Tytuł: Kształtowanie układów przestrzennych i urbanistycznych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski, Uniwersytet Śląski, Katowice,
  Promotor: dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ
  Data nadania: 29.12.2020

  Dr Marlena Dyszy:
  Tytuł: Przeobrażenia przestrzenno-funkcjonalne strefy podmiejskiej konurbacji katowickiej na przykładzie wybranych gmin wiejskich,
  Promotor: dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ
  Data nadania: 09.07.2020

  Dr Natalia Tomczewska-Popowycz
  Tytuł: Turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainie Zachodniej.
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge
  Data nadania: 28.05.2019

  Dr Tomasz Spórna
  Tytuł: Policentryczność struktury przestrzennej miasta — przykład Sosnowca.
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge
  Data nadania: 20.09.2016

  Dr Wioletta Tomala-Kania
  Tytuł: Teorie dyskursu w perspektywie socjologicznej.
  Promotor: prof. dr hab. Marek S. Szczepański
  Data nadania: 19.05.2015, Wydział Nauk Społecznych UŚ

  Dr Marcin Rechłowicz
  Tytuł: Dostępność sieci tramwajowych w zagłębiach węglowych Europy Środkowo-Wschodniej po 1990 roku.
  Promotor: dr hab. prof. UŚ Maria Tkocz
  Data nadania: 15.04.2014

  Dr Monika Kurpanik
  Tytuł: Przestrzenne zróżnicowanie świadomości i tożsamości terytorialnej mieszkańców konurbacji rybnickiej.
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge
  Data nadania: 26.02.2013

  Dr Andrzej Soczówka
  Tytuł: Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej.
  Promotor: prof. UŚ dr hab. Maria Tkocz
  Data nadania: 17.04.2012

  Dr Marta Chmielewska
  Tytuł: Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic.
  Promotor: prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka
  Data nadania: 13.11.2012

  Dr Valentin Mihaylov
  Tytuł: Rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi Bułgarii Północno-Zachodniej
  Promotor: Doc. dr Christo Ganew
  Data nadania: 11.11.2008, Uniwersytet Sofijski

  Dr Sławomir Pytel
  Tytuł: Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładzie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.
  Promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge
  Data nadania: 28.06.2005

  Dr Jacek Petryszyn
  Tytuł: Instytucyjne podstawy ośrodków centralnych poziomu powiatowego w Polsce.
  Promotor: prof. UŚ dr hab. A. Szajnowska – Wysocka
  Data nadania: 20.01.2004

  Dr Sławomir Sitek
  Tytuł: Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego.
  Promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge
  Data nadania: 18.05.2004

  Dr Robert Krzysztofik
  Tytuł: Rozmieszczenie miast i umiastowienie obszaru Polski w okresie od XIII do XX wieku.
  Promotor: prof. dr hab. J. Tkocz
  Data nadania: 21.09.2004

  Dr Elżbieta Zuzańska – Żyśko
  Tytuł: Przemiany gospodarcze małych miast województwa śląskiego w latach 1990-1999.
  Promotor: prof. UŚ dr hab. A. Szajnowska – Wysocka
  Data nadania: 27.05.2003

  Dr Marzena Lamparska – Wieland
  Tytuł: Zmiany wybranych elementów krajobrazu terenów górniczych i pogórniczych Płaskowyżu Tarnowickiego od przełomu XVIII/XIX w. Do końca XX w.
  Promotor: prof. dr hab. T. Szczypek
  Data nadania: 21.11.2000

  Dr Iwona Kantor – Pietraga
  Tytuł: Zróżnicowanie struktur ludnościowych w miastach województwa katowickiego w latach 1978 i 1988.
  Promotor: prof. dr hab. J. Tkocz
  Data nadania: 22.10.1998

  Dr Adam Hibszer
  Tytuł: Mała ojczyzna – jako obiekt poznania geograficznego w edukacji szkolnej.
  Promotor: prof. UŚ dr hab. M. Pulinowa
  Data nadania: 20.01.1998

  Dr Anna Runge
  Tytuł: Wpływ ośrodków zatrudnienia pozarolniczego na przemiany społeczno-ekonomiczne ludności województwa kieleckiego.
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Zioło
  Data nadania: 21.12.1995, Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. KEN, Kraków

  Dr Franciszek Kłosowski
  Tytuł: Rozmieszczenie i przestrzenne oddziaływanie placówek infrastruktury kultury w Górnośląskim Zespole Miejskim.
  Promotor: prof. dr hab. Jan Rajman
  Data nadania: 24.09.1991, Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. KEN, Kraków

  Dr Jerzy Runge
  Tytuł: Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego.
  Promotor: ……………..,
  Data nadania: ………………1988, Uniwersytet Jagielloński.

  return to top