Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Chaos przestrzenny jako wynik zniszczeń wojennych oraz powojennych zmian w przestrzeni małego miasta

  20.05.2021 - 13:48 aktualizacja 20.05.2021 - 13:49
  Redakcja: M.T.

  W czasopiśmie Land ukazał się współautorki artykuł, dra Tomasza Spórny, pt. Spatial Chaos as a Result of War Damage and Post-war Transformations. Example of Small Town Węgorzewo.
  W artykule zbadano wpływ zniszczeń wojennych oraz procesu socjalistycznej odbudowy miasta na zmiany w jego strukturze przestrzennej (na przykładzie Węgorzewa). Działania wojenne podczas II wojny światowej oraz okres powojennej dewastacji zniszczyły wiele europejskich miast i miasteczek. Jednym z najbardziej dotkniętych obszarów były dawne Prusy Wschodnie, obecnie znajdujące się na terenie Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska). Oprócz zniszczeń miast, ważnych ze strategicznego i gospodarczego punktu widzenia, ucierpiały również małe miasteczka. Przykładem takiego miasta jest Węgorzewo, gdzie skala zniszczenia przedwojennej tkanki miejskiej przekroczyła 80%, a obszar zabudowany starego miasta praktycznie przestał istnieć. W Węgorzewie występuje większość procesów i problemów przestrzennych charakterystycznych dla miast Europy Środkowo-Wschodniej. Powojenne zagospodarowanie przestrzenne w okresie PRL, w duchu budowy miasta socjalistycznego i z pominięciem pierwotnego układu przestrzennego, przyniosło nieodwracalne zmiany w tkance miejskiej. Odzwierciedliło się to w zerwaniu z pierwotnym układem miasta i powstaniem modernistycznej zabudowy. Zmiany te zostały utrwalone, a nawet pogłębione w okresie transformacji gospodarczej i politycznej z lat 90. XX w.
  Obecnie, kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej, pomimo podjęcia działań naprawczych, miasto nadal boryka się z problemem chaosu przestrzennego. Jego morfologiczne i fizjonomiczne przejawy w postaci braku centralnej przestrzeni publicznej, utraty historycznego charakteru, dysharmonizacji krajobrazu miejskiego, czy rozproszonej zabudowy, są głównymi przedmiotami analizy artykułu. W opracowaniu zastosowano zróżnicowany aparat metodologiczny, na który składa się analiza przemian morfologicznych miasta, analiza fizjonomii krajobrazu miejskiego i architektury, badania in situ oraz analiza dokumentów miejskich i wywiadów eksperckich.
  W dyskusji wyniki badań zostały osadzone w kontekście przypadków innych miast europejskich. We wnioskach wskazano zagrożenia dla kształtowania ładu przestrzennego w Węgorzewie oraz możliwe ścieżki działania.

  Z artykułem można zapoznać się pod linkiem: https://www.mdpi.com/2073-445X/10/5/541

  img
  return to top