Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Artykuł w Studies in Higher Education

  29.12.2021 - 11:17 aktualizacja 29.12.2021 - 11:18
  Redakcja: Maria Sobala

  Ukazał się artykuł Danuty Piróg i Adama Hibszera pt. Do employers really require experience? An analysis of online job adverts and the implications for HE policy (Czy pracodawcy naprawdę wymagają doświadczenia? Analiza internetowych ogłoszeń o pracę i implikacje dla polityki szkolnictwa wyższego)
  Jedną z ważnych ról uczelni jest kształcenie absolwentów, którzy sprawnie wejdą na rynek pracy. W świetle literatury skutecznym działaniem w tym zakresie jest wyposażenie studentów w odpowiednie doświadczenie zawodowe. Celem badań było ustalenie skali i specyfiki rzeczywistego, czyli wyrażonego w ofertach pracy, zapotrzebowania pracodawców na doświadczenie zawodowe absolwentów studiów. Materiałem do analizy było 17 397 ogłoszeń o pracę, które w okresie półtora roku skierowano do specjalistów z zakresu nauk o Ziemi w sześciu europejskich krajach. Analizy ilościowe wykazały, że ponad jedna trzecia ofert zawierała wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego. Metody eksploracji treści ofert doprowadziły do rozpoznania specyfiki tych potrzeb. Wyniki analiz precyzują kierunki polityki edukacyjnej dla uczelni w zakresie działań prorynkowych, mających na celu zapewnienie studentom kształcenia akademickiego zintegrowanego z doświadczeniem zawodowym, które mogą wydatnie zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

  Link do artykułu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2021.2020747?src

  img
  return to top