Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Monografia „Podstawy geografii usług”

  08.04.2022 - 10:38 aktualizacja 26.04.2022 - 15:21
  Redakcja: M.T.

  Monografia „Podstawy geografii usług” dr hab. Franciszka Kłosowskiego złożona jest z 2 części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej obejmującej 3 rozdziały rozpatrywane są kwestie odnoszące się do: definicji, klasyfikacji i cech usług, mierników i wskaźników wykorzystywanych w badaniach usług, jakości usług, koncepcji teoretycznych dotyczących usług, czynników rozwoju i lokalizacji usług oraz finansowania usług. Z kolei część empiryczna dotycząca głównie usług w Polsce składa się z 6 rozdziałów, obejmujących: historię rozwoju usług na świecie i w Polsce, strukturę własnościową usług, poziom, rozmieszczenie i strukturę usług w Polsce w 2019 r., usługi w przestrzeni miasta oraz e-usługi. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie pracy. Praca wzbogacona jest 32 tabelami oraz 25 rycinami.

  img
  return to top