Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

  Artykuł o sukcesach i wyzwaniach zrównoważonej transformacji Katowic

  22.09.2022 - 08:53 aktualizacja 22.09.2022 - 08:53
  Redakcja: M.T.

  W międzynarodowym czasopiśmie Sustainability ukazał się artykuł dr. Valentina Mihaylova z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zatytułowany ‘Planning “the Future of the City” or Imagining “the City of the Future”? In Search of Sustainable Urban Utopianism in Katowice’. Artykuł został opracowany we współautorstwie z dr. Stanisławem Salą z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  W swoim badaniu autorzy ujmują zrównoważoną transformację przez pryzmat utopijnego myślenia. Podkreślono wielowymiarowy charakter konceptu utopia oraz skonfrontowano jego odmienne teoretyczne reprezentacje i interpretacje we współczesnych naukach społecznych. Artykuł wprowadza w piśmiennictwie nauki pojęcia sustainable urban utopianism sformułowane jako całokształt idei oraz prowadzonych polityk mających na celu budowanie lub przekształcanie miasta przyszłości zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, tradycji, bieżących priorytetów i potrzeb.
  Zasadniczym celem autorów było opracowanie konceptualnych podstaw do dalszej dyskusji o istocie miasta 21. wieku, które podąża za realizacją celów zrównoważonej transformacji. W czasach wzrastającej niepewności globalnego systemu politycznego i gospodarczego, zwłaszcza globalnego kryzysu energetycznego, pytania te są szczególnie istotne dla miast, znajdujących się na drodze poszukiwania idealnej formuły swojego post-industrialnego oblicza.
  Na przykładzie Katowic, zrównoważony utopizm miejski został zaprezentowany jako zjawisko, które przejawia się w trzech dyskursach:
  (1) jako planowanie strategiczne na rzecz lepszej przyszłości. Badamy, w jaki sposób strategie i inicjatywy publiczne miasta starają się dostosować do postulatów zrównoważonego rozwoju;
  (2) jako społeczny obraz miasta przyszłości – jak poprzez realizowaną politykę w zakresie zrównoważonej transformacji miejska społeczność osiąga realne sukcesy, które są doceniane przez krajowych i międzynarodowych ekspertów i organizacje;
  (3) jako trudna do zrealizowania wizja miasta przyszłości – jak specyficzne bariery rozwojowe, podyktowane m. in. lokalizacją miasta oraz długofalowym wpływem działalności górniczej, wpływają na ewolucję przestrzeni miejskiej, zabudowę i zanieczyszczenie powierza.

  Link do artykułu: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11572

  img
  return to top