Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

  Adam Hibszer współautorem nowej monografii KEG

  05.12.2023 - 14:49 aktualizacja 06.12.2023 - 09:18
  Redakcja: M.T.

  Adamczewska M., Angiel J., Dybska-Jakóbkiewicz I., Dzięcioł-Kurczoba B., Groenwald M., Hibszer A., Mularczyk M., Piotrowska I., Piróg D., Sadoń-Osowiecka T., Tracz M. 2023. Edukacja geograficzna. Refleksje – Inspiracje – Badania. Wybrane aspekty. Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.

  W Polsce, od lat 90. XX w., geografia jako przedmiot nauczania musiała potwierdzać swoją przydatność i wartość edukacyjną, co doprowadziło do odnowienia programów nauczania, zmian w podejściu do nauczania tego przedmiotu w praktyce szkolnej oraz powstania nowych koncepcji teoretycznych. Efektem tych działań jest istnienie od 2017 r. geografii w postaci odrębnego przedmiotu w klasach 5–8 szkoły podstawowej (w sumie w wymiarze pięciu godzin tygodniowo), a w szkołach ponadpodstawowych w klasach 1–3 (w ogólnym wymiarze czterech godzin). Uczniowie realizujący w szkołach średnich zakres rozszerzony geografii otrzymują dodatkowo sześć godzin i kontynuują naukę tego przedmiotu również w klasie czwartej. To istotna zmiana względem lat 1999–2017.

  W kontekście częstych zmian oświatowych, które zachodziły w ostatnim ćwierćwieczu, oddziałując na geografię jako przedmiot szkolny oraz jej miejsce w edukacji, warto zastanowić się nad wybranymi zagadnieniami współczesnej edukacji geograficznej w Polsce oraz jej istotą. W niniejszym opracowaniu proponujemy omówić je, ogniskując się wokół trzech osi tematycznych:
  – refleksji nad teoretycznymi założeniami współczesnej edukacji geograficznej oraz jej celach;
  – wyzwań, przed którymi staje edukacja geograficzna w odniesieniu do treści kształcenia (lokalne, regionalne, globalne), koncepcji geograficznej edukacji regionalnej i ekologicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz związanej z nimi realizacji celów wychowawczych, a także przygotowania nauczycieli geografii do stawania się w tej dziedzinie mistrzem i przewodnikiem dla ucznia;
  – badań w odniesieniu do postrzegania geografii jako przedmiotu szkolnego przez uczniów, osiągnięć uczniów z geografii w świetle wyników egzaminów zewnętrznych (matury z geografii), kontroli i oceny osiągnięć uczniów z wiedzy geograficznej.

  Tych kilka problemów stało się okazją do zaprezentowania subiektywnego spojrzenia na różne, wybrane aspekty edukacji geograficznej w Polsce na początku drugiej dekady XXI w. Opracowanie to stanowi uzupełnienie refleksji oraz dyskusji geografów, dydaktyków geografii oraz nauczycieli geografii różnych szczebli edukacyjnych i typów szkół mających miejsce podczas dorocznych konferencji Komisji Edukacji Geograficznej PTG.

  img
  return to top