Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Nazwa projektu lub grantu:
  Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Finansowany przez:
  Współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
  Okres realizacji:
  2019-2020
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ
  dr hab. Adam Hibszer
  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ
  dr hab. Sławomir Sitek

   

  Nazwa projektu lub grantu:
  Założenia teoretyczne i zasady doboru treści oraz umiejętności kształtowanych w toku edukacji geograficznej
  Finansowany przez:
  MEN
  Okres realizacji:
  2017-2019
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Adam Hibszer

   

  POKL.04.01.01-00-036
  Nazwa projektu lub grantu:
  Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach
  Finansowany przez:
  Europejski Fundusz Społeczny
  Okres realizacji:
  2010 – 2015
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

   

  FSS/2014/HEI/W/0027/U/0009
  Nazwa projektu lub grantu:
  Nowoczesna edukacja o przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym GeoRISKS
  Finansowany przez:
  Ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
  Okres realizacji:
  2014
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

   

  Nazwa projektu lub grantu:
  Studia Podyplomowe: Geograficzne Podstawy Turystyki
  Finansowany przez:
  Europejski Projekt – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (UPGOW)
  Okres realizacji:
  2007 – 2013
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

   

  Nazwa projektu lub grantu:
  Motywacja-Biznes-Sukces. Nowe oblicze turystyki – Turystyka Motywacyjna, Turystyka Biznesowa.
  Finansowane przez:
  Pruszków WSKFIT
  Okres realizacji:
  2012
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

   

  Nazwa projektu lub grantu:
  Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu
  Finansowany przez:
  Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
  Okres realizacji:
  2010
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ
  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ
  dr hab. Adam Hibszer

   

  DPDZ-WD/0742/130JG/2002
  Nazwa projektu lub grantu: Nauczanie przyrody
  Finansowany przez:
  MEN
  Okres realizacji:
  2002-2003
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Adam Hibszer

   

  Nazwa projektu lub grantu: Przyroda
  Finansowany przez:
  MEN (seria grantów edukacyjnych)
  Okres realizacji:
  1998-2001
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Adam Hibszer

  return to top