Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego
  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
  Finansowany przez:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Okres realizacji:
  2019-2020
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ

   

  Rewitalizacja Województwa Śląskiego
  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego
  Finansowany przez:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Okres realizacji:
  2019-2020
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ

   

  Analiza przebiegu układu kolejowego dla miasta Sosnowca
  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Analiza przebiegu układu kolejowego dla miasta Sosnowca w odniesieniu do zapisów Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK
  Finansowany przez:
  Urząd Miejski w Sosnowcu
  Okres realizacji:
  2020
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Platforma Edukacji Regionalnej – Województwo Śląskie Przyroda, Społeczeństwo, Kultura (Eduś) http://edus.ibrbs.pl/platforma/
  Konkurs IBR BŚ „Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku”
  Finansowany przez:
  Finansowane poprzez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ze środków Urzędu Marszałkowskiego http://owogs.bs.katowice.pl/
  Okres realizacji:
  2011- nadal
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Adam Hibszer

   

  Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”
  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Plan ochrony dla parku krajobrazowego „Lasy nad górną Liswartą” – Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
  Finansowany przez:
  Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
  Okres realizacji:
  2019
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ

   

  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023-aktualizacja
  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego
  Finansowany przez:
  Urząd Miejski w Sosnowcu
  Okres realizacji:
  2018-2019
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ
  dr hab. Sławomir Sitek

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Aktualizacja i implementacja Strategii rozwoju Euroregionu Silesia 2014-2020
  Finansowany przez:
  Projekt współfinansowany przez UE w ramach INTERREG V-A 2014-2020
  Okres realizacji:
  2018-2019
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Sitek

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Identyfikacja oraz ocena stopnia powiązań funkcjonalnych dla siedmiu gmin, które wystąpiły z wnioskiem o przyjęcie do GZM, 2018.
  Gminy: Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ornontowice, Orzesze, Toszek, Tworóg, Wielowieś.
  Finansowany przez:
  Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, GZM
  Okres realizacji:
  2018
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ
  dr hab. Sławomir Sitek
  dr Andrzej Soczówka

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Rekomendacje do Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  Finansowany przez:
  Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  Okres realizacji:
  2018
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Sitek

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Mikroplanowanie miejskie – wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu
  Finansowany przez:
  Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Urząd Miasta w Jaworznie
  Okres realizacji:
  2018
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  mgr Weronika Dragan

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Raport o stanie polskich miast
  Finansowany przez:
  Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków
  Okres realizacji:
  2016-2017: Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski.
  2017-2018: Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny.
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  prof. dr hab. Jerzy Runge
  dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, prof. UŚ
  dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ
  dr hab. Anna Runge, prof. UŚ

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Opinia do Wniosku Rady Miasta Katowice o utworzeniu Związku Metropolitalnego w Województwie Śląskim dotycząca więzi gospodarczych oraz rynku pracy
  Finansowany przez:
  Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
  Okres realizacji:
  2017
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ
  dr hab. Sławomir Sitek
  dr Andrzej Soczówka

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Mikroplanowanie miejskie – wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu
  Finansowany przez:
  Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Urząd Miasta Mysłowice
  Okres realizacji:
  2017
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  mgr Weronika Dragan

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Projekt szlaku turystycznego „Zagłębiowskie osiedla patronackie”
  Finansowany przez:
  współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Okres realizacji:
  2016
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Udział w pracach nad programem strategicznym Kierunek Śląskie 3.0
  Finansowany przez:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Okres realizacji:
  2016
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Sitek

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Mikroplanowanie miejskie – wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu
  Finansowany przez:
  Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
  Okres realizacji:
  2016
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  mgr Weronika Dragan

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Chorzów – Muzeum w Chorzowie
  Finansowany przez:
  Urząd Miasta Chorzów
  Okres realizacji:
  2015-2016
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  prof. dr hab. Jerzy Runge
  dr hab. Anna Runge, prof. UŚ
  dr hab. Adam Hibszer
  dr Tomasz Spórna

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Realizacja pracy badań sondażowych na zamówienie, dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych Bytomia. Raporty:
  • Ocena zadowolenia klientów z usług MOPR w Bytomiu
  • Ocena zadowolenia klientów z usług PUP w Bytomiu
  • Ocena zadowolenia bycia mieszkańcem Bytomia
  Finansowany przez:
  Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach
  Okres realizacji:
  2015
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ
  dr hab. Sławomir Sitek

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025
  Finansowany przez:
  Projekt był współfinansowany przez Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
  Okres realizacji:
  2013-2014
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ
  dr hab. Sławomir Sitek

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Opinia w zakresie Regionalny rynek pracy w kontekście zapisów projektu RPO WSL 2014-2020
  Finansowany przez:
  Urząd Marszałkowski w Katowicach
  Okres realizacji:
  2013
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Sitek

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050
  Finansowany przez:
  Projekt był współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  Okres realizacji:
  2013
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Sitek

   

  SGP-WSL
  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL
  Finansowany przez:
  Europejski Fundusz Społeczny (RPO Kapitał Ludzki) na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
  Okres realizacji:
  2012-2013
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  prof. dr hab. Jerzy Runge,
  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ
  dr hab. Anna Runge, prof. UŚ
  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ
  dr hab. Franciszek Kłosowski,
  dr hab. Sławomir Sitek,
  dr Tomasz Spórna

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Ocena wartości i stanu zagrożenia ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa Śląskiego
  Finansowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Okres realizacji:
  2012
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

   

  Nazwa projektu lub przedsięwzięcia:
  Sieć współpracy IP PO KL województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i śląskiego
  Finansowany przez:
  Urząd Marszałkowski w Katowicach
  Okres realizacji:
  2011
  Osoby uczestniczące:
  dr hab. Sławomir Sitek

  return to top