Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Historii

Nowa praca poświęcona międzywojennym stosunkom polsko-rumuńskim pod współredakcją dr. hab. Krzysztofa Nowaka, prof. UŚ

18.03.2021 - 13:49 aktualizacja 18.03.2021 - 13:49
Redakcja: dawidmadziar

W roku 2021 mija sto lat od zawarcia przymierza między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii. Przez cały okres międzywojenny stanowiło ono jeden z zasadniczych fundamentów bezpieczeństwa obu państw. Jego funkcjonowanie, tak w wymiarze bilateralnym, jak i multilateralnym, od lat budzi zainteresowanie nie tylko historyków, ale także politologów, studentów i pasjonatów dziejów Polski i Rumunii. Tematowi temu poświęcona została wydana przez Polskie Towarzystwo Historyczne praca pt. “Jeden naród o dwóch sztandarach. Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921-1926. Dokumenty i materiały”, pod redakcją naukową pracownika naszego Instytutu, dra hab. Krzysztofa Nowaka, prof. UŚ oraz prof. dr. hab. Henryka Walczaka z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy do lektury.

return to top