Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tematy badawcze pracowników IH prowadzone w latach 2017-2022

 • Virtutes, atrybuty i symbole władzy cesarza  rzymskiego (I–III w.) – Prof. dr hab. Agata Kluczek
 • Historia medycyny w starożytności i wczesnym średniowieczu – dr Agnieszka Bartnik
 • Wojskowość starożytnej Grecji i Rzymu – dr Michał Faszcza
 • Struktury organizacyjne i komunikacyjne w chrześcijaństwie późnoantycznym – dr Przemysław Piwowarczyk
 • Wczesnośredniowieczna Słowiańszczyzna – ustrój, społeczeństwo, gospodarka – dr hab. Piotr Boroń
 • Ideologia władzy królewskiej w Skandynawii w XII i XIII wieku – dr hab. Jakub Morawiec
 • Sagi skandynawskie i badania „nordystyczne” – dr Grzegorz Bartusik
 • Rycerstwo śląskie na Rusi Czerwonej w XIV–XV w. – prof. dr hab. Jerzy Sperka
 • Rycerstwo opolskie w średniowieczu – dr Maciej Woźny
 • Dwory władców w późnośredniowiecznej Polsce – dr hab. Bożena Czwojdrak
 • Kancelarie miast małopolskich w XV–XVI w. – dr Karol Nabiałek
 • Wybrane zagadnienia z kancelarii i dyplomatyki na Śląsku w wiekach średnich – dr Iwona Pietrzyk
 • Mołdawia w polityce ostatnich Jagiellonów – dr Katarzyna Niemczyk
 • Ustrój prawno-polityczny Górnego Śląska w epoce nowożytnej – dr hab. Wacława Gojniczek
 • Polityka zagraniczna Habsburgów w XVI-XVIII w. – prof. dr hab. Ryszard Skowron
 • Dzieje polityczne Rzeczypospolitej przełomu XVI–XVII w. – dr Aleksandra Barwicka-Makula
 • Działania nuncjatury w Rzeczypospolitej XVII w. – dr Paweł Duda
 • Nuncjusze i nuncjatury w Rzeczypospolitej XVII w. – dr Dorota Gregorowicz
 • Majątki królewiczów Sobieskich w pierwszej połowie XVIII wieku – dr hab. Aleksandra Skrzypietz
 • Szlachta Rzeczypospolitej wobec idei dziedziczności tronu 1778–1791 – dr hab. Dariusz Rolnik
 • Korpusy oficerski i urzędniczy w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831)– dr Dawid Madziar
 • Elity polityczne dawnej Rzeczypospolitej 1795–1815 – dr Dominika Rychel-Mantur
 • Gubernie białoruskie w epoce wojny 1812 roku – prof. dr hab. UŚ Dariusz Nawrot
 • Dzieje zakonu paulinów w XIX w. – dr Jacek Szpak
 • Żydzi na ziemiach polskich przełomu XIX–XX w. – dr Barbara Kalinowska-Wójcik
 • Codzienność na ziemiach polskich w XIX i XX w. – dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec
 • Wpływ kościoła ewangelickiego na procesy społeczne na Górnym Śląsku w XIX–XX wieku – dr Jakub Grudniewski
 • Badanie kreowania i funkcjonowania elit prowincjonalnych na Górnym Śląsku po 1918 roku – dr hab. Maciej Fic
 • Powstania śląskie – dr hab. Miłosz Skrzypek
 • Powstania Śląskie 1919–1921 – aspekty militarne – prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
 • Kraik Hulczyński w latach 1918–1989 – dr hab. Krzysztof  Nowak
 • Życie społeczno-gospodarcze województwa wileńskiego 1919–1939 – dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz
 • Sędziowie, adwokaci i notariusze górnośląscy w czasie II wojny światowej – dr hab. Lech Krzyżanowski
 • System penitencjarny w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1954 – dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
 • Radykalne ruchy polityczne i ich wpływ na gwałtowne konflikty asymetryczne i wewnętrzne – dr hab. Jarosław Tomasiewicz
 • Trudna „przyjaźń”. Historia Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej po II wojnie światowej – dr Marcela Gruszczyk
 • W cieniu kryzysu w Polsce. Jugosławia i państwa bloku wschodniego w latach 1980–1982 – dr Mateusz Sokulski
 • Dzieje śląskiej „Solidarności” – dr Katarzyna Wilczok
 • Historia szkolnictwa na Śląsku w XX w. – dr Joanna Mercik
 • Szlaki turystyczne w południowej Polsce na przełomie XX i XXI w. – dr hab. Zbigniew Hojka
 • „Filozofia historii” – dr Piotr Kowalewski
 • Polityka pamięci historycznej – problemy historyczne i historiograficzne – prof.  dr hab. Tomasz Pawelec

return to top