Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Granty pracowników Instytutu Historii (kierownicy) afiliowanych przy Uniwersytecie Śląskim w latach 2017-2019

logo NPRH

1. Nr grantu: nr 11H16 0254 84

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Skowron

Projekt zespołowy

Temat: Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668. Część 2: Czasy Władysława IV (1632-1648)

Nazwa konkursu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł Dziedzictwo

Czas realizacji: 2017-2022

Przyznana kwota na cały projekt (wraz z kosztami pośrednimi) 1 137 806 zł

 

2. Nr grantu: nr 0054/NPRH5/H21/84/2017

Kierownik: dr Mirosław Węcki

Projekt indywidualny

Temat: Fritz Bracht. Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej

Nazwa konkursu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł Uniwersalia 2.1

Czas realizacji: 2017-2019

 

3. Nr grantu: nr 0002/NPRH/H21/84/2017 (nr UŚ PU-0517-005)

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Pawelec

Projekt indywidualny 

Temat: Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii

Nazwa konkursu: Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki – Moduł Uniwersalia 2.1

Czas realizacji: 2017-2019

Przyznana kwota na cały projekt (wraz z kosztami pośrednimi) 69207.00 zł

 

4. Nr grantu: nr rej. 21H16004284

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek

Projekt indywidualny.  Polacy w armii kajzera

Temat: Nazwa konkursu: Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki – Moduł Uniwersalia 2.1

Czas realizacji: 2017-2019

 

 

logo NCN

 

  1. Nr grantu: Nr 2014/15/B.HS3/02277

Kierownik: dr hab. Rolnik Dariusz

Temat: Adam Chmara (1721-1805) – ostatni wojewoda miński w świecie polityki czasów stanisławowskich i jego archiwum

Nazwa konkursu: Grant własny „Opus 7”

Czas realizacji: 2015-2019

Przyznana kwota: 98 800 zł

 

  1. Nr grantu: Nr 2017/01/X/HS3/00268

Kierownik: dr Kałuski Tomasz

Projekt indywidualny

Temat: Wizerunki i symbolika na pieczęciach konwentów cysterskich na Śląsku w średniowieczu

Nazwa konkursu: Grant Miniatura 1

Czas realizacji: 2017-2018

Przyznana kwota: 34 978, 00 zł

 

  1. Nr grantu: 2018/28/C/HS3/00176 Sonatina 2

Kierownik: dr Dorota Gregorowicz

Temat: Stolica Apostolska wobec kryzysu władzy królewskiej Jana Kazimierza Wazy oraz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1660-1669)

Czas realizacji: 2018-2021 

Przyznana kwota na cały projekt (wraz z kosztami pośrednimi) 655 415,00 zł

 

  1. Nr grantu: Sonatina 2

Kierownik grantu: dr Mateusz Sokulski

Temat: Polityka kulturalna jako mechanizm działań podporządkowania w polityce ZSRR w latach 1955-1957/1958. Przypadek Polski i Jugosławii

Czas realizacji: 2018-2020 

Przyznana kwota na cały projekt (wraz z kosztami pośrednimi) 31201 zł

 

    5. Nr grantu: 2017/27/N/HS3/00740

Kierownik: dr Grzegorz Bartusik
Projekt indywidualny
Temat: „Dyseminacja łacińskich metafor konceptualnych w literaturze staronordyckiej jako przejaw chrystianizacji i europeizacji średniowiecznej Skandynawii”
Nazwa konkursu: Narodowe Centrum Nauki, Preludium 14
Czas realizacji: 19.07.2018 – 18.07.2022 r.
Przyznana kwota: 96 000 zł

 

 

logo MNiSW

 

  1. Nr 332259/PnH/2016

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek

Program MNiSW „Premia na Horyzoncie” w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Wysokość grantu w 2018 roku – 45 455 zł

return to top