Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencje organizowane oraz współorganizowane przez Instytut Historii

Rok 2022

 

Temat konferencji: Ceremoniał i rytuały na dworach polskich królowych epoki nowożytnej

Data: 10 III 2022

Miejsce: Katowice. One line

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zespołu do badań nad dworami i elitami władzy przy Instytucie Historii PAN w Warszawie

 

Temat konferencji: Embedded Narratives in the Literatures of the Medieval North

Data: 8-9 IV 2022

Miejsce: Katowice

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Centrum Badań Nordystycznych UŚ, Uniwersytet Jagielloński

 

 

Temat konferencji: Od otoczenia władcy do dworu magnackiego. Ewolucja środowiska dworskiego od średniowiecza do schyłku XVIII wieku

Data: 1-3 VI 2022

Miejsce: Kraków

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu

 

Temat konferencji: VII Kongres Mediewistów Polskich. Wielokulturowość średniowiecza. Ludzie i idee

Data: 21-24 IX 2022

Miejsce: Katowice

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski

 

Temat konferencji: Cuda Św. Menasa w liturgii kościołów wschodnich

Data: 18 XI 2022

Miejsce: Katowice. Hybrydowa

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski

 

Rok 2021

 

Temat konferencji: Dwór królowej w średniowieczu i w epoce nowożytnej. Ludzie dworu, ludzie na dworze,

Data: 27 V 2021

Miejsce: Katowice. One line

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zespołu do badań nad dworami i elitami władzy przy Instytucie Historii PAN w Warszawie

 

Temat konferencji: Editiones sine fine

Data: 22-23 VI 2021

Miejsce: Ciążeń – Katowice. Hybrydowa

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Temat konferencji: Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Elity władzy w państwie polsko-litewskim

Data: 21-23 X 2021

Miejsce: Ustroń

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski

 

Temat konferencji: Jagiellonowie i ich świat

Data: 22-24 X 2021

Miejsce: Oświęcim

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Zamek w Oświęcimiu

 

Temat konferencji: Klimat kulturalny i intelektualny dworów królowych w średniowiecznej i nowożytnej Europie

Data: 4 XI 2021

Miejsce: Katowice. One line

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zespołu do badań nad dworami i elitami władzy przy Instytucie Historii PAN w Warszawie

 

 

Rok 2020

 

Temat konferencji: Dwór królowej w średniowieczu i w epoce nowożytnej: część I: Badania nad dworami królowych w historiografii europejskiej

Data: 20 XI 2020

Miejsce: Katowice. One line

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zespołu do badań nad dworami przy Instytucie Historii PAN w Warszawie

 

 

Rok 2019

Temat konferencji: Gendering Viking Age Rulership
Data: 28 II – 1 III 2019
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Forum Nordystyczne

 

Temat konferencji: Kościół katolicki a powstania śląskie i plebiscyt
Data: 8 V 2019
Miejsce: Świętochłowic
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

 

Temat konferencji: Fałszerstwa pieczęci – przestępstwa i element kultury
Data: 13-15 IX 2019
Miejsce: Ciążeń
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Temat konferencji: Kiedy Brynica i Przemsza łączyły. Sosnowiec i I powstanie śląskie w 100. rocznicę insurekcji
Data: 3 X 2019
Miejsce: Sosnowiec

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Instytut Zagłębia Dąbrowskiego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

 

Temat konferencji: Miasto w Europie Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych – prawo, instytucje, ludzie
Data: 16 X 2019
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Ostrawie, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

 

Temat konferencji: Indyjska sesja naukowa
Data: 15-16 X 2019
Miejsce: Katowice, Chorzów
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka w Chorzowie

 

Temat konferencji: Wzgórze św. Małgorzaty w Bytomiu w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych
Data: 17 X 2019
Miejsce: Bytom
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

 

Temat konferencji: Sztuka Roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata
Data: 5-6 XI 2019
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Polska Akademia Umiejętności

 

Temat konferencji: Powstania narodowe. Między irredentą a kolaboracją – czy warto było?
Data: 7-8 XI 2019
Miejsce: Sosnowiec
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

 

Rok 2018

 

Temat konferencji: Historia na turystycznym szlaku
Data: 14-15 III 2018
Miejsce: Rybnik, Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Muzeum w Rybniku

 

Temat konferencji: Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Marek Licyniusz Krassus
Data: 24 V 2018
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski

 

Temat konferencji: Viking Women Seminar
Data: 5 VI 2018
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Forum Nordystyczne, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

 

Temat konferencji: Materialność i medialność pieczęci w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, Forum Sfragistyczne.
Data: 22-24 VI 2018
Miejsce: Ciążeń
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Temat konferencji: „Non solum Pecunia”. Środki płatnicze na przestrzeni dziejów
Data: 8-9 X 2018
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Koło Naukowe Historyków Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytet w Ostrawie, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

 

Temat konferencji: Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów
Data: 18-20 X 2018
Miejsce: Oświęcim
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Zamek w Oświęcimiu

 

Temat konferencji: Losy powstańców śląskich po 1922 r.,
Data: 19 X 2018
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Górnośląskie Towarzystwo Historyczne

 

Temat konferencji: XXIII Seminarium Śląskie „Europa po Wielkiej Wojnie”
Data: 23-25 X 2018
Miejsce: Kamień Śląski
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

 

Temat konferencji: Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Konfederacje Staropolskie
Data: 27-28 X 2018
Miejsce: Ustroń
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski

 

Temat konferencji: Ziemi myszkowskiej drogi do niepodległości
Data: 9 XI 2018
Miejsce: Myszków
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, Urząd Miasta Myszków

 

Temat konferencji: Międzynarodowa konferencja Naukowa: Na styku starych monarchii i nowych republik. Polacy, Czesi, Słowacy w 1918 roku
Data: 14 XI 2018
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet w Ostrawie.

 

Temat konferencji: Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim
Data: 15 XI 2018
Miejsce: Sosnowiec
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

 

Temat konferencji: Międzynarodowa Konferencja Kresowa „Granie wolności – granice Niepodległej (1918-1922)
Data: 20 XI 2018
Miejsce: Bytom
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Temat konferencji: Tito, „titoizm”, „titoiści”
Data: 21-22 XI 2018
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski

 

Temat konferencji: Węgiel: duchowość
Data: 26-27 XI 2018
Miejsce: Zabrze
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 

Temat konferencji: Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i północne w Polsce Ludowej
Data: 30 XI 2018
Miejsce: Radzionków
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

 

Rok 2017

Temat konferencji: Karol IV. Cesarz i król czeski
Data: 18 I 2017
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Czeskie Centrum w Warszawie

 

Temat konferencji: Śląska wieś na przestrzeni dziejów
Data: 30 III 2017
Miejsce: Czernica
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Ośrodek Kultury w Czernicy, Spółdzielnia Socjalna Horyzonty Kultury

 

Temat konferencji: 1st Jomsborg Conference. Defining and Applying Social Norms in Medieval Scandinavia
Data: 20-22 IV 2017
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

 

Temat konferencji: Kobiety w powstaniach śląskich
Data: 2 V 2017
Miejsce: Świętochłowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

 

Temat konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa. III Doktoranckie spotkania z historią
Data: 11 V 2017
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Temat konferencji: Rok 1922 na Górnym Śląsku – granice, administracja, społeczeństwo
Data: 14 VI 2017
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

 

Temat konferencji: Ku zrozumieniu i tolerancji. Jak uczyć historii ojczystej i regionalizmu na pograniczach
Data: 14 VI 2017
Miejsce: Czeski Cieszyn
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Kongres Polaków w RC

 

Temat konferencji: Archeologia górnosląska w 20-lecie śmierci profesora Jerzego Szydłowskiego
Data: 21 IX 2017
Miejsce: Katowice, Bytom
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Śląskie w Katowicach

 

Temat konferencji: 1794 – Wolność, Całość, Niepodległość. W rocznice śmierci Tadeusza Kościuszki
Data: 12 X 2017
Miejsce: Sosnowiec
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

 

Temat konferencji: Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne
Data: 20 X 2017
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski

 

Temat konferencji: W cieniu zaborców i sojuszników. Niesuwerenna polityka zagraniczna w Europie Środkowo-wschodniej
Data: 26 X 2017
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski

 

Temat konferencji: Średniowieczne klasztory i ich losy w Słowacji
Data: 7 XI 2017
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Instytut Słowacki w Warszawie, Uniwersytet Mateja Beja w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet w Ostrawie.

 

Temat konferencji: Polska Ludowa w edukacji historycznej i obywatelskiej
Data: 30 XI 2017
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

 

 

 

 

return to top