Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Historii

Monografie autorskie pracowników Instytutu

1.     A. Barwicka-Makula Aleksandra, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592, Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 368. ISBN: 978-83-226-3290-1

 1. P. Boroń, Burmistrzowie Gliwic, Gliwice 2019, Wyd. Muzeum w Gliwicach, ss. 279. ISBN: 9788395119910
 2. A. Bryłka, Nowożytna kalendariografia śląska do połowy XVIII wieku. Katalog, Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 196. ISBN: 978-83-226-3619-0
 3. P. Duda, Krzyż i Karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635, Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 316. ISBN: 978-83-226-3474-5
 4. D. Gregorowicz, Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku, Kraków 2019, Polska Akademia Umiejętności, ss. 496. ISBN: 978-83-7676-318-7
 5. M. Gruszczyk, Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego, Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 248. ISBN: 978-83-226-3521-6
 6. M. Fic, L. Krzyżanowski, K. Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie, Wilamowice 2018, Wilamowice; Stowarzyszenie “Wilamowianie”; Wydawnictwo Cum Laude, ss. 476. ISBN: 978-83-928-7471-3
 7. R. Kaczmarek, Polen In Wermacht, München 2017, De Gruyter Oldenbourg, ss. 244. ISBN: 978-3-11-050158-2
 8. R. Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921, Kraków 2019, Wydawnictwo Literackie, ss. 624. ISBN: 978-83-08-06841-0
 9. A. Kluczek, Primordia Romana, Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 564. ISBN 978-83-226-3443-1
 10. K. Miroszewski, 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeniszowie, Rzeniszów 2017, Almpol, ss. 130. ISBN: 978-83-949-55650-9
 11. K. Miroszewski, K. Wilczok, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018), Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 148. ISBN: 978-83-226-3555-1
 12. J. Morawiec, Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035), Kraków 2017, Avalon, ss. 363. ISBN: 978-83-7730-070-1
 13. J. Morawiec, Norwegia. Początki państwa, Poznań 2017, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 240. ISBN: 978-83-797-6652-9
 14. J. Morawiec, Dania. Początki państwa, Poznań 2019, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 215. ISBN: 978-83-66278-77-6
 15. D. Nawrot, Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater/ Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater/ Tadeusz Kościuszko. Polish and American Hero, Kraków 2017, Wydawnictwo M., ss. 320. ISBN: 978-83-804-3336-6
 16. D. Nawrot, Tadeusz Kościuszko. W 100 rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017, Czeladź 2017, Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi, ss. 50. ISBN: 978-83-928925-9-5
 17. D. Nawrot, Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej, Czeladź 2018, Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi, ss. 143. ISBN: 978-83-952294-0-4
 18. M. Skrzypek, Śląsk Cieszyński 1920–1922. Wrastanie w Polskę, Bielsko-Biała 2017, Wydawnictwo Cum Laude, ss. 198. ISBN: 978-83-639-0480-7
 19. M. Sobeczko, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec kościoła katolickiego w latach 1970-1980, Katowice 2017, Studio Nova, ss. 323. ISBN: 978-83-600-7191-5
 20. L. Krzyżanowski, W. Okniński, Temida wyemancypowana? Słownik biograficzny kobiet – sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim, Sopot 2018, Arche, ss. 342. ISBN: 978-83-884-4576-7
 21. T. Kałuski, Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI – XIX wiek), Świebodzin-Zielona Góra 2018, ss. 179. ISBN: 978-83-936878-9-3
 22. I. Panic, Der Westslawische Name Niemcy für Deutsche nd Deutschland im Schrifttum des Frühmittelalters, Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 171. ISBN: 978-83-226-3621-3
 23. I. Panic, Die Ungarn, Cieszyn 2018, Wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, s. 162.
 24. T. Pawelec, D. Malczewska-Pawelec, Karol Szajnocha, Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 284. ISBN: 978-83-226-3457-8
 25. D. Rolnik, Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764-1795 w świetle ich korespondencji, Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 324. ISBN: 978-83-226-3123-2
 26. D. Rolnik, Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) – jego dzieje i inwentarz, Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 504. ISBN: 978-83-226-3427-1
 27. A. Skrzypietz, Franciszek Ludwik, książę Conti, Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 440. ISBN: 978-83-226-3245-1
 28. M. Węcki, S. Rosenbaum, G. Bębnik, Wojciech Korfanty 1873-1939, Warszawa-Katowice 2018, ss. 336. ISBN: 978-83-8098-443-1
 29. H. Dudała, M. Węcki, Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk w latach 1919–1926 na fotografiach Stefana Pierzchalskiego. IPN, Archidiecezja Katowicka. Katowice–Warszawa 2019, ss. 240. ISBN: 978-83-8098-587-2
 30. K. Wilczok, Radykałowie w Solidarności. Kierownictwo MKZ Katowice w sporze o program i taktykę działania NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981, Warszawa 2019, Instytut Pamięci Narodowej, ss. 256. ISBN: 978-83-8098-628-2

Monografie wieloautorskie zredagowane przez pracowników Instytutu

 1. A. Barciak (red.), Założyciele miasta oraz mecenasi nauki, kultury i sztuki w dziejach, Katowic Katowice 2017, Muzeum Historii Katowic, ss. 343. ISBN: 978-83-643-5622-3
 2. A. Barciak, K. Müller (red.), Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Regesty listin uložených v Horním Slezsku, t. 3, Katowice-Opava-Opole 2017, Archiwum Państwowe w Katowicach, ss.175.
 3. B. Czwojdrak, E. Mrenc, P Zientarski (red.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu prawno-historycznym, Warszawa 2018. ISBN 978-83-65711-42-7
 4. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski (red.), Oświęcim miasto pogranicza, t. 1-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018. ISBN: 978-83-235-3239-2
 5. S. Fertacz, A. Noras (red.), Uniwersytet Śląski w minionym 50-leciu (1968-2018), Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 6. M. Fic, L. Krzyżanowski (red.), Śląski Almanach Powstańczy. Kobiety w powstaniach śląskich i plebiscycie górnośląskim, t. 3, Świętochłowice 2017, Wydawnictwo Cum Laude, ss. 183. ISSN: 2450-2820
 7. M. Fic (red.), Polska Ludowa w edukacji historycznej, Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 220. ISBN: 978-83-226-3626-8
 8. M. Fic (red.), Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, Katowice 2018, ss. 162. ISBN: 978-83-226-3345-8
 9. W. Gojniczek, R. Kaczmarek (red.), 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, Katowice 2017, Biblioteka Śląska w Katowicach, Instytut Badań Regionalnych BŚ, ss. 382. ISBN: 978-83-64210-45-7, 978-83-947698-2-6
 10. J. Bahlcke, W. Gojniczek, R. Kaczmarek (red.), Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku, Katowice 2018, Biblioteka Śląska, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart, PTH Oddział w Cieszynie, ss. 760. ISBN: 978-83-64210-64-8, 978-83-938951-4-4, 978-83-88204-34-0
 11. M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów, Katowice 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 522. ISBN: 978-83-226-3043-3
 12. Z. Hojka, K. Nowak (red.), Turystyka Historyczna, t. 1, Katowice 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 250. ISBN: 978-83-8012-914-6
 13. J. Januszewska-Jurkiewicz, K. Heska-Kwaśniewicz, E. Żurawska (red.), Między Śląskiem a Wileńszczyzną, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018. ISBN: 978-83-226-3476-9
 14. W. Kaczanowicz (red.), Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, Katowice 2017 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 108. ISBN: 978-83-226-3047-1
 15. A. Kluczek, D. Rolnik (red.), Wieki Stare i Nowe, t. 12 (17), Katowice 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 236. ISSN: 1899‑1556
 16. A. Kluczek, D. Rolnik (red.), Wieki Stare i Nowe, t. 13 (18) Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 320. ISSN: 1899‑1556
 17. B. Kalinowska-Wójcik (red.), Szkice Archiwalno-Historyczne, Katowice 2017, Archiwum Państwowe w Katowicach, ss. 248.
 18. J. Morawiec, B. Borysławski (eds.), Aspects of Royal Power in Medieval North, Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 168. ISBN: 978-83-226-3399-1
 19. K. Miroszewski, J. Durka (red.), Zeszyty Myszkowskie, nr 4, Myszków 2017, Wydawnictwo Harit, ss. 216. ISBN 978-83-909407-8-7
 20. K. Miroszewski (red.), Żory 1945-1989. Monografia historyczna, Żory 2017, Muzeum Miejskie w Żorach, ss. 421.
 21. D. Nawrot (red.), Order Świętego Stanisława. 250 lat historii, Będzin-Katowice 2017, Wydawnictwo Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława. Komandoria Zagłębiowska w Będzinie, ss. 170. ISBN: 978-83-652-5909-7
 22. D. Nawrot (red.), Wokół początków powstania kościuszkowskiego i bitwy pod Racławicami. W setną rocznicę Obchodu kościuszkowskiego w Sosnowcu w 2017 roku, Sosnowiec 2017 Wydawnictwo Muzeum w Sosnowcu, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, ss. 150. ISBN 978-83-944689-8-9
 23. D. Nawrot (red.), Droga do Niepodległej. Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach i Muzeum Pałac Schoena w Sosnowcu. Sosnowiec 2018, ss. 56. ISBN 978-83-951009-3-2 i 978-83-952024-2-1
 24. D. Nawrot (red.), Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec 2019. Wydawnictwo Muzeum w Sosnowcu, ss. 208. ISBN 978-83-951009-6-3
 25. D. Nawrot (red.), Zagłębie Dąbrowskie wobec I powstania śląskiego. Muzeum Pałac Schoena w Sosnowcu.  Sosnowiec 2019, ss. 60. ISBN 978-83-951009-5-6
 26. D. Rolnik, A. Kalinowska, A. Perłakowski, F. Wolański (red.), Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego, wyd. Zamek Królewski w Warszawie (Muzeum. Studia i Materiały, nr 8), Wyd. Ars Regia, Warszawa 2018. ISBN: 978-83-702-2250-5
 27. N. Rogosz (red.), Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106 – 48 przed Chrystusem), Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 254. ISBN: 978-83-226-3210-9
 28. A. Skrzypietz, P. Tomiczek (red.), Czernica. Magia pamięci o przeszłości odległej i bliskiej, wyd. Stowarzyszenie Działań Lokalnych. Spichlerz, Czerrnica 2018, ss. 259. ISBN 978-83-939235-2-6
 29. J. Sperka, B. Czwojdrak (red.), Średniowiecze Polskie i Powszechne, t. 9 (13), Katowice 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 250. ISSN: 2080-492X
 30. J. Sperka, B. Czwojdrak (red.), Średniowiecze Polskie i Powszechne, 10 (14) Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 238. ISSN: 2080-492X
 31. J. Sperka, B. Czwojdrak (red.), Średniowiecze Polskie i Powszechne, 11 (15) Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 338. ISSN: 2353-9720
 32. J. Sperka, K. Kollinger (red.), Średniowieczni władcy i ich otoczenie, Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. 5, Rzeszów 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 383. ISBN: 978-83-7996-526-7
 33. J. Sperka, B. Czwojdrak, F. Kiryk (red.), Wojciech Jastrzębiec – w służbie monarchii i Kościoła, Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 225. ISBN: 978-83-226-3523-0
 34. J. Sperka, B. Czwojdrak, P. Węcowski (red.), Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów, Kraków 2018, Wydawnictwo Societas Vistulana, ss. 392. ISBN 978-83-65548-30-6
 35. S. Rosenbaum, M. Węcki (red.), Rok 1922 na Górnym Śląsku. Granice – administracja – społeczeństwo, IPN. Katowice-Warszawa 2019, ss. ISBN: 978-83-8098-612-1

return to top