Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii

Monografie autorskie pracowników Instytutu

 1. J. Durka, K. Miroszewski, W służbie św. Floriana. Ochotnicze Straże Pożarne w Myszkowie (1916-2018).Katowice 2020, ss. 130 (Wydawnictwo Naukowe Śląsk).
 2. Obrazy zmieniającego się świata. Fotografie Górnego Śląska, oprac. Karolina Kula, tekst M. Fic. Katowice 2020, ss. 375 (Ars Cameralis Silesiae Superioris).
 3. Z. Hojka, Polski katolicki ruch trzeźwościowy na pruskim Górnym Śląsku oraz w ośrodkach wychodźstwa ze Śląska na terenie Westfalii i Nadrenii do wybuchu I wojny światowej. Katowice 2020, ss. 276 (Księgarnia św. Jacka).
 4. Z. Hojka, Profesor Józef Pieter i jego czasy. Warszawa 2020, ss. 151 (Wydawnictwo Naukowe PWN).
 5. D. Nawrot, P. Duda, A. Binek-Zajda, Udział mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Sosnowiec 2020, ss. 73 (Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu).
 6. J. Szpak, Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku. Dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie. Katowice 2020, ss. 640 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 7. J. Tomasiewicz, „Faszyzm lewicy” czy „ludowy patriotyzm”? Tendencje antyliberalne i nacjonalistyczne w polskiej lewicowej myśli politycznej lat trzydziestych. Warszawa 2020, ss. 271 (Państwowy Instytut Wydawniczy).
 8. M. Węcki, Fritz Bracht-Gauleiter von Oberschlesien. Biographie(übersetzt von David Skrabania). Paderborn 2020, ss. 634 (Brill).
 9. A. Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592, Katowice 2019, ss. 368 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 10. P. Boroń, Burmistrzowie Gliwic (do 1808 roku), Gliwice 2019, ss. 279 (Wydawnictwo Muzeum w Gliwicach).
 11. A. Bryłka, Nowożytna kalendariografia śląska do połowy XVIII wieku. Katalog,Katowice 2018, ss. 196 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 12. P. Duda, Krzyż i KarabelaPolityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635, Katowice 2019, ss. 316 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 13. H. Dudała, M. Węcki, Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk w latach 1919–1926 na fotografiach Stefana PierzchalskiegoKatowice–Warszawa 2019, ss. 240 (Instytut Pamięci Narodowej, Archidiecezja Katowicka).
 14. M. Fic, L. Krzyżanowski, Szlakami II RP. Przewodnik po województwie śląskim. Warszawa 2019, ss. 110 (Biuro Programu Niepodległa, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
 15. D. Gregorowicz, Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku, Kraków 2019, ss. 496 (Polska Akademia Umiejętności).
 16. M. Gruszczyk, Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego, Katowice 2019, ss. 248 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 17. R. Kaczmarek,Powstania śląskie 1919-1920-1921,Kraków 2019, ss. 624 (Wydawnictwo Literackie).
 18. A. Kluczek, Primordia Romana, Katowice 2019, ss. 564 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 19. J. Morawiec,Dania. Początki państwa,Poznań 2019, ss. 215 (Wydawnictwo Poznańskie).
 20. T. Pawelec, D. Malczewska-Pawelec, Karol Szajnocha. Codzienność – kobiety – historiografia,Katowice 2019, ss. 284 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 21. A. Skrzypietz, Franciszek Ludwik, książę Conti, Katowice 2019, ss. 440 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 22. K. Wilczok, Radykałowie w Solidarności. Kierownictwo MKZ Katowice w sporze o program i taktykę działania NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981, Warszawa 2019, ss. 256 (Instytut Pamięci Narodowej).
 23. M. Fic, L. Krzyżanowski, K. Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie, Wilamowice 2018, ss. 476 (Wilamowice; Stowarzyszenie “Wilamowianie”; Wydawnictwo Cum Laude).
 24. T. Kałuski, Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI – XIX wiek), Świebodzin-Zielona Góra 2018, ss. 179 (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze).
 25. L. Krzyżanowski, W. Okniński, Temida wyemancypowana? Słownik biograficzny kobiet – sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim, Sopot 2018, ss. 342 (Arche).
 26. K. Miroszewski, K. Wilczok, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018),Katowice 2018, ss. 148 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 27. D. Nawrot, Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej,Czeladź 2018, ss. 143 (Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi).
 28. I. Panic, Der Westslawische Name Niemcy für Deutsche nd Deutschland im Schrifttum des Frühmittelalters, Katowice 2018, ss. 171 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 29. I. Panic, Die Ungarn, Cieszyn 2018, ss. 162 (Wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie).
 30. D. Rolnik, Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764-1795 w świetle ich korespondencji,Katowice 2018, ss. 324. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 31. D. Rolnik, Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) – jego dzieje i inwentarz, Katowice 2018, ss. 504 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 32. M. Węcki, S. Rosenbaum, G. Bębnik, Wojciech Korfanty 1873-1939, Warszawa-Katowice 2018, ss. 336 (Instytut Pamięci Narodowej).
 33. R. Kaczmarek,Polen In Wermacht,München 2017, ss. 244 (De Gruyter Oldenbourg).
 34. K. Miroszewski, 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeniszowie,Rzeniszów 2017, ss. 130 (Almpol).
 35. J. Morawiec,Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035),Kraków 2017, ss. 363 (Avalon).
 36. J. Morawiec, Norwegia. Początki państwa, Poznań 2017, ss. 240 (Wydawnictwo Poznańskie).
 37. D. Nawrot, Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater/ Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater/ Tadeusz Kościuszko. Polish and American Hero,Kraków 2017, ss. 320 (Wydawnictwo M.).
 38. D. Nawrot, Tadeusz Kościuszko. W 100 rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017,Czeladź 2017, ss. 50 (Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi).
 39. M. Skrzypek, Śląsk Cieszyński 1920–1922. Wrastanie w Polskę, Bielsko-Biała 2017, ss. 198 (Wydawnictwo Cum Laude).
 40. M. Sobeczko, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec kościoła katolickiego w latach 1970-1980,Katowice 2017, ss. 323 (Studio Noa).

Monografie wieloautorskie zredagowane przez pracowników Instytutu

 1. B. Czwojdrak, J. Sperka i P. Węcowski (red.), Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów, Kraków 2020, ss. 376 (Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”).
 2. M. Fic (red.), Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej, Katowice 2020, ss. 208 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 3. M. Fic, R. Kaczmarek (red.), Słownik Powstań Śląskich 1920. Katowice 2020, ss. 492 (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz Wydawnictwo naukowe FNCE).
 4. M. Fic, J. Lusek, J. Załęczny (red.), A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich, Bytom-Warszawa-Katowice 2020, ss. 401 (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
 5. M. Fic, J. Lusek, J. Załęczny (red.), Granice wolności – granice Niepodległej 1918-1922, Bytom-Warszawa-Katowice 2020, ss. 243 (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
 6. M. Fic, M. Węcki (red.), Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej: kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka, Katowice-Warszawa 2020, ss. 206 (Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu).
 7. A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red.), Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka, Katowice 2020, ss. 902 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 8. D. Nawrot (red.), Zagłębie Dąbrowskie wobec powstań śląskich (1919-1921), Warszawa 2020, ss. 127 (Polskie Towarzystwo Historyczne).
 9. K. Ożóg, R. Skowron (red.), Sztuka roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata w epoce nowożytnej i XX wieku, Kraków 2020, ss. 336 (Polska Akademia Umiejętności).
 10. M. Fic (red.), Polska Ludowa w edukacji historycznej, Katowice 2019, ss. 220 , (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 11. M. Fic, R. Kaczmarek (red.), Słownik Powstań Śląskich 1919. Katowice 2019, ss. 516 (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach).
 12. D. Nawrot (red.), Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec 2019, ss. 208 (Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu).
 13. D. Nawrot (red.), Zagłębie Dąbrowskie wobec I powstania śląskiego. Sosnowiec 2019, ss. 60 (Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu).
 14. S. Rosenbaum, M. Węcki (red.), Rok 1922 na Górnym Śląsku. Granice – administracja – społeczeństwo, Katowice-Warszawa 2019, ss. 188 (Instytut Pamięci Narodowej).
 15. J. Bahlcke, W. Gojniczek, R. Kaczmarek (red.), Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku, Katowice 2018, ss. 760 (, Biblioteka Śląska, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie).
 16. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski (red.), Oświęcim miasto pogranicza, Warszawa 2018, ss.  458 (t.1), ss. 509 (t.2), (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).
 17. B. Czwojdrak, E. Mrenc, P Zientarski (red.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu prawno-historycznym, Warszawa 2018, ss. 219 (Kancelaria Senatu).
 18. M. Fic (red.), Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, Katowice 2018, ss. 162 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 19. J. Januszewska-Jurkiewicz, K. Heska-Kwaśniewicz, E. Żurawska (red.), Między Śląskiem a Wileńszczyzną, Katowice 2018, ss. 440 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 20. J. Morawiec, B. Borysławski (eds.), Aspects of Royal Power in Medieval North, Katowice 2018, ss. 168 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 21. D. Nawrot (red.), Droga do Niepodległej. Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec 2018, ss. 56 (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach i Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu).
 22. D. Rolnik, A. Kalinowska, A. Perłakowski, F. Wolański (red.), Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego, (Muzeum. Studia i Materiały, nr 8), Warszawa 2018, ss. 496 (Wyd. Ars Regia i Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum).
 23. N. Rogosz (red.), Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106 – 48 przed Chrystusem), Katowice 2018, ss. 254 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 24. A. Skrzypietz, P. Tomiczek (red.), Czernica. Magia pamięci o przeszłości odległej i bliskiej, Czernica 2018, ss. 259 (Stowarzyszenie Działań Lokalnych. Spichlerz).
 25. J. Sperka, K. Kollinger (red.), Średniowieczni władcy i ich otoczenie, Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. 5, Rzeszów 2018, ss. 383 (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego).
 26. J. Sperka, B. Czwojdrak, F. Kiryk (red.), Wojciech Jastrzębiec – w służbie monarchii i Kościoła, Katowice 2018, ss. 225 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 27. J. Sperka, B. Czwojdrak, P. Węcowski (red.), Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów, Kraków 2018, ss. 392 (Wydawnictwo Societas Vistulana).
 28. A. Barciak (red.), Założyciele miasta oraz mecenasi nauki, kultury i sztuki w dziejach Katowic. Katowice 2017, ss. 343 (Muzeum Historii Katowic).
 29. A. Barciak, K. Müller (red.), Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Regesty listin uložených v Horním Slezsku, t. 3, Katowice-Opava-Opole 2017, ss.175 (Archiwum Państwowe w Katowicach).
 30. W. Gojniczek, R. Kaczmarek (red.), 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, Katowice 2017, ss. 382 (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach).
 31. M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów, Katowice 2017, ss. 522 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 32. Z. Hojka, K. Nowak (red.), Turystyka Historyczna, t. 1, Katowice 2017, ss. 250 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 33. W. Kaczanowicz (red.), Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, Katowice 2017 ss. 108 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 34. K. Miroszewski (red.), Żory 1945-1989. Monografia historyczna, Żory 2017, ss. 421 (Muzeum Miejskie w Żorach).
 35. D. Nawrot (red.), Order Świętego Stanisława. 250 lat historii, Będzin-Katowice 2017, ss. 170 (Wydawnictwo Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława. Komandoria Zagłębiowska w Będzinie).
 36. D. Nawrot (red.), Wokół początków powstania kościuszkowskiego i bitwy pod Racławicami. W setną rocznicę Obchodu kościuszkowskiego w Sosnowcu w 2017 roku, Sosnowiec 2017, ss. 150 (Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Czasopisma zredagowane przez pracowników Instytutu

 1. M. Fic, L. Krzyżanowski (red.), „Śląski Almanach Powstańczy” (Kobiety w powstaniach śląskich i plebiscycie górnośląskim) 2017, t. III, ss. 183 (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach).
 2. P. Greiner. B. Kalinowska-Wójcik, S. Krupa (red.), „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2019, nr 16, ss. 235 (Archiwum Państwowe w Katowicach).
 3. P. Greiner. B. Kalinowska-Wójcik, S. Krupa (red.), „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2018, nr 15, ss. 240 (Archiwum Państwowe w Katowicach).
 4. P. Greiner. B. Kalinowska-Wójcik, S. Krupa (red.), „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2017, nr 14, ss. 248 (Archiwum Państwowe w Katowicach).
 5. L. Krzyżanowski, M. Fic, M. Węcki, G. Bębnik, Z. Gołasz (red.), „Śląski Almanach Powstańczy” (Emanacje górnośląskich powstań i plebiscytu) 2020, t. VI, ss. 164 (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz Instytut Pamięci Narodowej).
 6. L. Krzyżanowski, M. Fic, M. Węcki, G. Bębnik, Z. Gołasz (red.),  „Śląski Almanach Powstańczy” (W stulecie I powstania śląskiego, nie tylko o rocznicy walk) 2019, t. V, ss. 291 (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz Instytut Pamięci Narodowej).
 7. L. Krzyżanowski, M. Fic, M. Węcki, G. Bębnik, Z. Gołasz (red.), „Śląski Almanach Powstańczy” (Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski na łamach prasy) 2018, t. IV, ss. 171 (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz Instytut Pamięci Narodowej).
 8. A. Kluczek, D. Rolnik, M. Fic, M. Gruszczyk, D. Madziar, M. Sokulski (red.), „Wieki Stare i Nowe” 2020, t. 15 (20), ss. 181 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 9. A. Kluczek, D. Rolnik, M. Fic, M. Gruszczyk, D. Madziar (red.), „Wieki Stare i Nowe” 2019, t. 14 (19), ss. 312 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 10. A. Kluczek, D. Rolnik, M. Fic, M. Gruszczyk, D. Madziar (red.), „Wieki Stare i Nowe” 2018, t. 13 (18), ss. 320 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 11. A. Kluczek, D. Rolnik, (red.), „Wieki Stare i Nowe” 2017, t. 12 (17), ss. 236 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 12. K. Miroszewski, J. Durka (red.), „Zeszyty Myszkowskie” 2018, nr 5, ss. 149 (Urząd Miasta w Myszkowie).
 13. K. Miroszewski, J. Durka (red.), „Zeszyty Myszkowskie” 2017, nr 4, ss. 216 (Urząd Miasta w Myszkowie).
 1. Sperka, B. Czwojdrak (red.), „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2020, t. 12 (16), ss. 395 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 2. Sperka, B. Czwojdrak (red.), „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2019, t. 11 (15), ss. 338 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 3. Sperka, B. Czwojdrak (red.), „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2018, t. 10 (14), ss. 238 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 4. Sperka, B. Czwojdrak (red.), „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2017, t. 9 (13), ss. 250 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

return to top