Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii

Konferencja: VII Kongres Mediewistów Polskich, Katowice 21-23 września 2022 r.

14.09.2022 - 11:27 aktualizacja 14.09.2022 - 11:27
Redakcja: dawidmadziar

W dniach 21-23 września 2022 roku odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim jedno z najważniejszych i naukowych wydarzeń w naszym kraju: VII Kongres Mediewistów Polskich. Organizatorem konferencji jest Instytut Historii UŚ wraz ze Stałym Komitetem Mediewistów Polskich. Patronat honorowy nad  konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, Przewodniczący Zarządu Metropolii Górnośląsko -Zagłębiowskiej Kazimierz Karolczak, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Dziekan Wydziału Humanistycznego UŚ prof. dr hab. Adam Dziadek.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu to: „Wielokulturowość średniowiecza. Ludzie i idee.” W obradach weźmie udział ponad 200 prelegentów z Polski oraz kilkunastu krajów europejskich. Tradycyjnie już, będą one okazją do spotkania i wymiany myśli między przedstawicielami różnych dyscyplin: historii, archeologii, filozofii, historii sztuki, literaturoznawstwa. W czasie Kongresu uhonorowani zostaną zasłużeni przedstawiciele polskiej mediewistyki. Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, otrzyma medal Lux et Laus. Prof. dr hab. Leszkowi Słupeckiemu wręczona z kolei będzie księga jubileuszowa. Zapraszamy wszystkich do udziału w obradach Kongresu!

Więcej informacji o kongresie, w tym szczegółowy program obrad można znaleźć na stronie: LINK

return to top