Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii

Zespół badań nad przemianami i konfliktami politycznymi w II połowie XX w.

Temat badawczy: Przemiany społeczno-kulturalne i konflikty polityczne w Polsce Ludowej w recepcji komunistycznej Europy

Koordynator: Dr hab. Krzysztof Nowak. prof. UŚ

Członkowie:

  • dr hab. Kazimierz Mieroszewski prof. UŚ,
  • dr hab. Zygmunt Woźniczka prof. UŚ,
  • dr Mateusz Sokulski,
  • dr Katarzyna Wilczok

return to top