Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii

Zespół do badań na dziejami Europy i Rzeczypospolitej w dobie nowożytnej XVI-XVIII w.

Temat badawczy: Rzeczpospolita, Europa i świat – interakcje dyplomatyczne i dworskie w epoce
nowożytnej (XVI-XVIII w.)

Koordynator: prof. dr hab. Ryszard Skowron

Członkowie: 

  • dr hab. Dariusz Rolnik prof. UŚ,
  • prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz
  • dr Aleksandra Barwicka-Makula,
  • dr Paweł Duda,
  • dr Dorota Gregorowicz,
  • mgr Angelika Blinda

return to top