Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Historii

Zespół badań nad dziejami Polski i Europy w średniowieczu i naukami pomocniczymi historii

Temat badawczy: Kluczowe problemy z dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych i
kulturowych Polski i Europy w wiekach średnich i wczesnym okresie nowożytnym

Koordynator: Prof. dr hab. Jerzy Sperka

Członkowie: 

  • dr hab. Piotr Boroń prof. UŚ,
  • dr hab. Bożena Czwojdrak prof. UŚ,
  • dr hab. Jakub Morawiec prof. UŚ,
  • dr Tomasz Kałuski,
  • dr Karol Nabiałek,
  • dr Katarzyna Niemczyk,
  • dr Iwona Pietrzyk,
  • dr Maciej Woźny,
  • mgr Tomasz Zawadzki

return to top