Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii

Zespół do badań nad dziejami Śląska w epoce nowożytnej i czasach najnowszych

Temat badawczy: Dzieje społeczno-polityczne Śląska od 1740 do 1989 r.

Koordynator: Dr hab. Maciej Fic prof. UŚ

Członkowie:

  • prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek,
  • dr Jakub Grudniewski,
  • dr Joanna Mercik,
  • dr Mirosław Węcki

return to top