Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agata Aleksandra Kluczek

18.01.2020 - 11:39, aktualizacja 14.12.2022 - 11:11
Redakcja: am

Prof. dr hab. Agata Aleksandra Kluczek

e-mail: agata.kluczek@us.edu.pl

Specjalność: historia starożytna

Zainteresowania badawcze:

 • historia Imperium Romanum,
 • ideologia dynastyczna i polityka sukcesyjna cesarzy rzymskich,
 • numizmatyka rzymska – ikonografia monet i medalionów oraz aspekty ideologiczne mennictwa rzymskiego,
 • monety i medaliony rzymskie we wczesnonowożytnej literaturze numizmatycznej,
 • kultura, sztuka rzymska oraz zabytki starożytnego Rzymu,
 • recepcja antyku w kulturze europejskiej.

Sylwetka:

 • zatrudnienie w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 1 listopada 1998 r.
 • doktorat 26 maja 1998 r., dysertacja pt. „Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284”
 • kolokwium habilitacyjne 21 września 2010 r., rozprawa pt. „Vndiqve victores. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze”

Wybrane prace naukowe:

https://silesian.academia.edu/AgataKluczek

https://www.researchgate.net/profile/Agata_Kluczek

Publikacje (wybór):

 1. Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, ss. 170, ISBN: 83-226-0995-7.
 2. Studia nad propagandą polityczną w Cesarstwie Rzymskim II–III w., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 165, ISBN: 978-83-7441-306-0.
 3. Agata A. Kluczek, Vndiqve victores. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 459, ISBN: 978-83-226-1795-3.
 4. Roma marmorea. W poszukiwaniu śladów działalności budowlanej „cesarzy wojskowych”, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2012 [Xenia Posnaniensia, Monografie 10, red. naukowa Leszek Mrozewicz, Maria Musielak], ss. 43, ISBN: 978-83-60251-55-3.
 5. Roma marmorea (235–284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Gniezno 2013, ss. 276, ISBN: 978-83-7654-225-6.
 6. Faces of Aeneas. Representations on Roman Coins and Medallions, „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” 2016, 6, s. 299–325, ISSN: 2084-140X, e-ISSN: 2449-8378, DOI 10.18778/2084-140X.06.16.
 7. Between Greatness and Divinity. Augustus in Ancient Tradition and Medieval Legend, [w:] From Republic to Empire, ed. Grażyna Bąkowska-Czerner and Jarosław Bodzek, Archaeopress Publishing Ltd., Archaeopress Roman Archaeology 36, [Oxford] 2017, s. 83–99, ISBN: 978-1-78491-780-7, e-ISBN: 978-1-78491-781-4.
 8. Odczytać obraz, interpretować świat, czyli rozszyfrować treści rzymskich numizmatów, „Roczniki Humanistyczne” 2018, 66.3, s. 111–125, ISSN: 0035-7707, e-ISSN: 2544-5200, http://dx.doi.org/10.18290/rh.2018.66.3-7.
 9. Arx imperii ou comment présenter le Palatin? Recherches sur l’iconographie monétaire flavienne, [w:] Neronia X. Le Palatin, émergence de la colline du pouvoir à Rome, de la mort d’Auguste au règne de Vespasien, 14–79 p.C., éd. Manuel de Souza, Olivier Devillers, Ausonius Éditions, Coll. Mémoires 55, Bordeaux 2019, s. 327–334, ISSN: 1283-2995, EAN: 9782356132550.
 10. Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 564, ISBN: 978-83-226-3443-1, e-ISBN: 978-83-226-3444-8.

Agata Aleksandra Kluczek, PhD, DLitt
Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

e-mail: agata.kluczek@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0852-0572

Google Scholar

ResearchGate

Academia.edu

Research interests:

History of Imperium Romanum in the 1st-3rd centuries; the crisis in the 3rd century; Roman emperors’ dynastic ideology and succession politics; the iconography of Roman coins and medals; ideological aspects of Roman coin manufacturing; the culture, art and monuments of ancient Rome; the reception of antiquity in European culture.

Selected publications:

 • Agata A. Kluczek, Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284 [Dynastic politics in Roman Empire in 235–284], Katowice 2000, 170 pages, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-0995-7
 • Agata A. Kluczek, Studia nad propagandą polityczną w Cesarstwie Rzymskim II–III w. [A study of political propaganda in Roman Empire in the 2nd-3rd centuries], Toruń 2006, 165 pages, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7441-306-0
 • Agata A. Kluczek, Vndiqve victores. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze [VNDIQVE VICTORES. The image of the Roman rule over the world in the minting of the Golden Age of the Antonine dynasty and the times of 3rd century crisis – a comparative study], Katowice 2009, 459 pages, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-1795-3
 • Agata A. Kluczek, Roma marmorea (235–284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa [Roma marmorea (235–284). A forgotten epoch of Roman architecture], Poznań – Gniezno 2013, 276 pages, Studia Europaea Gnesnensia Monografie 12, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-7654-225-6
 • Agata A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta [Primordia Romana. Mythical Past of Rome and Its memory on Roman Coins], Katowice 2019, 564 pages, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-3443-1; e-ISBN  978-83-226-3444-8

Fellowships:

The Lanckoroński Foundation Fellowships: Research projects: “Władcy rzymscy III wieku w nowożytnej literaturze numizmatycznej”; “Rzymskie mity założycielskie w ikonografii monet i medalionów na przestrzeni wieków”; “Oblicza władcy rzymskiego w zwierciadle mennictwa prowincjonalnego”

Academic outreach and engagement:

Lectures: the Toruń Ancient Numismatics Workshops

Member:

 • Komisja Historyczna Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach (the Historical Committee of the Polish Academy of Sciences, the Katowice branch)
 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział Częstochowa (the Polish Numismatic Society, the Częstochowa branch)
 • Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział Kraków (the Numismatic Section of the Archeological Committee of the Polish Academy of Sciences, the Kraków branch)
 • Société Internationale d’Études Néroniennes
 • Stowarzyszenie Historyków Starożytności (the Polish Society for Ancient Studies)

 

Agata Aleksandra Kluczek

return to top