Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aleksandra Barwicka-Makula

17.01.2020 - 20:00, aktualizacja 13.07.2021 - 12:47
Redakcja: am

dr Aleksandra Barwicka-Makula

Urodzona w 1982 roku w Chorzowie. W 2006 roku ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę doktorską pt. „Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592” obroniła z wyróżnieniem 11 grudnia 2013 roku. Od 1 października 2006 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Od 1 października 2009 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Zajmuje się kontaktami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Obojga Narodów z krajami habsburskimi na przełomie XVI i XVII wieku. Prowadzi badania nad polityką zagraniczną i wewnętrzną Zygmunta III Wazy oraz życiem dworskim w dobie panowania pierwszego Wazy na polskim tronie. Interesują ją także losy polskich królowych, pochodzących z dynastii Habsburgów.

Aktualnie realizuje zadania badawcze jako wykonawca dwóch grantów:

 • „Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668. Część 1: Czasy Zygmunta III (1587-1632), t. 2. Część 2: Czasy Władysława IV (1632-1648)”, projekt finansowany przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
 • „Dworzanin polski – na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja społeczna, system wartości, wzorzec osobowy”, OPUS 15 NCN.

Publikacje:

 • książka:
  • Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592, Katowice 2019. ISBN 978-83-226-3290-1.
 • edycje źródłowe:
  • wpółpraca – The House of Vasa and The House of Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668. Part I: The Times of Sigismund III, 1587-1632, volume 1, ed. R. Skowron, coll. K. Pawłowski et al, Katowice 2016. ISBN 978-83-8012-979-7.
  • transliteracja i tłumaczenie z języka niemieckiego (współnie z dr Mirosławem Węckim) – Diariusz Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck. Tom I: 1726-1729. Tom. II: 1737-1744, oprac. J. Szymański, Kraków 2019. ISBN 978-83-7638-949-3.
 • artykuły (wybór):
  • „Do Kolmaru król kazał okręty styrować, lecz próżno wiatrom, i też morzu rozkazować”. Podróż Zygmunta III Wazy do Szwecji w 1593 roku, [w:] W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod red. B. Możejko przy współpracy E. Bojaruniec-Król, Gdańsk 2016, s. 179-184. ISBN 978-83-61077-57-2, 978-83-7865-349-3.
  • Magnat-regalista Zygmunt Myszkowski w świetle pism politycznych z okresu rokoszu Zebrzydowskiego, [w:] Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Kraków 2012, s. 297-310. ISBN 978-83-7730-056-5.
  • Prawo do oporu w świetle silva rerum z okresu po rokoszu Lubomirskiego, [w:] Król a prawo stanów do oporu. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w dniach 4-6 października 2006, pod red. M. Markiewicza, E. Opalińskiego i R. Skowrona, Kraków 2010, s. 395-408. ISBN 978-83-61866-16-9.
  • Protestanci, [w:] Pszczyna monografia historyczna, t. II. pod red. R. Kaczmarka i J. Sperki, Pszczyna 2014, s. 494-511. ISBN 978-83-939658-0-9.
  • Rzeczpospolita w planach dyplomacji papieskiej i habsburskiej w okresie wojny austriacko-tureckiej 1593-1606, [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej, pod red. R. Skowrona, Kraków 2009, s. 297-307. ISBN 978-83-61033-36-6.
  • Stół królewski podczas uroczystości weselnych Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki, [w:] Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dniach 3-4 listopada 2011 roku, pod redakcją B. Możejko przy współpracy E. Barylewskiej-Szymańskiej, Gdańsk 2012, s. 173-178. [Seria Res Gedanenses. Studia i materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, t. VI. ISBN 978-83-61077-96-1, 978-83-7865-035-5.
  • Zhiszpaniałe Polaki? Epizod do dziejów kształtowania się „czarnej legendy” Hiszpanii w Polsce w XVII w., [w:] Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń kontaktów, t. 1, pod red. R. Kołodzieja i F. Wolańskiego, Toruń 2009, s. 296-310. [Seria Staropolski ogląd świata]. ISBN 978-83-7611-423-1.

Aleksandra Barwicka-Makula, PhD
Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

aleksandra.barwicka@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-8053-5694

Research interests:

 • Polish-Habsburg relations in the second half of the 16th century;
 • Modern diplomatic ceremonial;
 • Royal court in the time of Sigismund III Vasa;
 • Family relations between the Polish Vasas and the Habsburgs.

Selected publications:

 • Barwicka-Makula A. , Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592 [From hostility to friendship. The Austrian Habsburgs and Poland in 1587-1592], Katowice 2019.
 • Barwicka-Makula A., „Spadła Korona nasza z głowy tey białeygłowy, na ktorey z wielką ozdobą y pociechą Krolestwa wszystkiego postawiona świeciła”. Okoliczności śmierci i przebieg ceremonii pogrzebowych królowej Anny Austriaczki żony Zygmunta III Wazy [Spadła Korona nasza z głowy tey białeygłowy, na ktorey z wielką ozdobą y pociechą Krolestwa wszystkiego postawiona świeciła. The death of Anne of Austria, the wife of Sigismund III Vasa, and her funeral ceremony], [in:] Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce, Eds. H. Rajfura, P. Szwedo, B. Świadek, M. Walczak, P. Węcowski, Warszawa 2020, pp. 171-180.
 • Barwicka-Makula A., „Do Kolmaru król kazał okręty styrować, lecz próżno wiatrom, i też morzu rozkazować”. Podróż Zygmunta III Wazy do Szwecji w 1593 roku [Do Kolmaru król kazał okręty styrować, lecz próżno wiatrom, i też morzu rozkazować. The journey of King Sigismund III Vasa to Sweden in 1593], [in:] W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku,  Ed. B. Możejko in collaboration with E. Bojaruniec-Król, Gdańsk 2016, pp. 179-184.
 • Barwicka-Makula A., Stół królewski podczas uroczystości weselnych Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki [The royal table during the wedding celebration of Sigismund III Vasa and Anne of Austria], [in:] Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dniach 3-4 listopada 2011 roku, Ed. B. Możejko in collaboration with E. Barylewska-Szymańska, Gdańsk 2012, pp. 173-178.
 • Barwicka A., Rzeczpospolita w planach dyplomacji papieskiej i habsburskiej w okresie wojny austriacko-tureckiej 1593-1606 [The Polish Republic in the plans of the papal and Habsburg diplomacy during the Austrian-Turkish war 1593-1606], [in:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej, ed. R. Skowron, Kraków 2009, pp. 297-307.

Grants (participant):

 • “Transkrypcja, tłumaczenie, opracowanie i publikacja diariusza Ottona Wacława von Nostitz-Rieneck z lat 1726-29 oraz 1737-1744”, an NPRH project, (completed);
 • “Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668. Część 1: Czasy Zygmunta III (1587-1632), t. 2. Część 2: Czasy Władysława IV (1632-1648)”, an NPRH project, since 2017;
 • “Dworzanin polski – na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja społeczna, system wartości, wzorzec osobowy”, an OPUS 15 NCN project, since 2019.

Academic outreach and engagement:

 • Lecture in the 3rd Silesian Science Festival (edition 2019);
 • Guest lectures, inter alia, in the Royal Castle in Warsaw, the Vasa Year 2019;
 • Institute of History workshops for secondary school students.

return to top