Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Barbara Kalinowska-Wójcik

17.01.2020 - 21:49, aktualizacja 13.07.2021 - 15:10
Redakcja: am

dr Barbara Kalinowska-Wójcik

Ukończyła III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim (1995-2001) oraz Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (1999-2000), studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (2000-2005). W 2005 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem „Ezechiel Zivier (1868-1925). Archiwista i historyk” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. E. Długajczyka. Od 2005 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zespole Badawczym Archiwistyki i Historii Śląska Instytutu Historii UŚ oraz w Archiwum Państwowym w Katowicach. Stypendystka: GFPS-u, Instytutu Herdera w Marburgu i BUWiWM.

Publikacje (wybór):

 1. 65 lat Archiwum Państwowego w Katowicach, [w:] „Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Poznań 1998, s. 77-85;
 2. Kształcenie archiwistów w Niemczech, [w:] „Pamiętnik IV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Katowice 2000, s. 25-33;
 3. Komputerowa baza danych dla zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach, [w:] „Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Lublin 2002, s. 29-40;
 4. Okres międzywojenny, [w:] Dzieje Orzesza, Orzesze 2002, s. 180-264;
 5. W okresie II wojny światowej, [w:] Dzieje Orzesza, Orzesze 2002, s. 322-342;
 6. Widoki miast górnośląskich – rozważania nad formą przekazu, [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich, pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego, Wrocław 2002, s. 69-83;
 7. Żydzi na Śląsku. Chciani lub niechciani – na marginesie losów dr. Ezechiela Ziviera, [w:] Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych / Imaginiertes Oberschlesien: Mythen Symbole und Helden in den nationalen Diskursen, red. J. Haubold-Stolle, B. Linek, (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung), Opole-Marburg 2005, s. 235-247.

Barbara Kalinowska-Wójcik, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

barbara.kalinowska-wojcik@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1291-9431

Google Scholar

ResearchGate

Academia.edu

Research interests:

History of the Jews, history of the 20th century, history of the city, social history

Publications:

 1. Wpływ pruskiej ordynacji miejskiej z 1808 roku na powstanie dzielnic i planów miast górnośląskich [The impact of the 1808 Prussian town law on the construction of Upper Silesian town districts and plans]. “Szkice Archiwalno-Historyczne” no. 17, 2020, pp. 221–232.
 2. Jüdische Geschichtsforscher im Schlesien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts: Jacob Caro (1835–1904), Markus Brann (1849–1920), Ezechiel Zivier (1868–1925). [In:] Gelehrte – Schulen – Netzwerke. Geschichtsforscher in Schlesien im langen 19. Jahrhundert. Joachim Bahlcke, Roland Gehrke (eds.), Köln 2019, pp. 331–365.
 3. Między wschodem a zachodem. Ezechiel Zivier (1868–1925). Historyk i Archiwista [Between the East and the West. Ezechiel Zivier (1868–1925). A historian and archivist], Katowice 2015.
 4. Einfluss der Industrialisierung auf Entwicklung der Städte im Kreis Pless in der zweiten Hälfte des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts, in: Region und Industriegesellschaft. Das oberschlesische Industrierevier im 19. und 20. Jahrhundert. Lutz Budraß, Barbara Kalinowska-Wójcik, Andrzej Michalczyk (eds.), Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte des östlichen Europa, Essen 2013.
 5. Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku [The Jews in Upper Silesia in the 19th and 20th centuries]. Barbara Kalinowska-Wójcik, Dawid Keller (eds.), Katowice – Rybnik 2012 (1st edition), 2014 (2nd edition).

Research grants and fellowships:

 • International access, Między wschodem i zachodem. Ezechiel Zivier (1868-1925). Historyk i archiwista” – publication in German. The National Program for the Development of Humanities, Uniwersalia 2.1, 2020–2022,
 • Fellowship awarded by Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz: September-December, 2019, Berlin
 • Fellowship awarded by Deutscher Akademischer Austauschdienst: June-July, 2018, Stuttgart
 • Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX w. The National Program for the Development of Humanities, no. 11 H 11 019080 (2012–2015)

Academic Outreach and engagement:

Author of the chapters in the monographs on Upper Silesian towns – Bieruń, Tychy, Pszczyna, Katowice, Chorzów, Orzesze.

Other:

Deputy editor of  “Szkice Archiwalno-Historyczne” , published by the State Archives in Katowice.

Member of Historische Kommission für Schlesien.

return to top