Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dariusz Nawrot

18.01.2020 - 12:52, aktualizacja 14.07.2021 - 12:42
Redakcja: an

prof. dr hab. Dariusz Nawrot

profesor nauk humanistycznych, od 1986 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Zespołu historii wojskowości Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego. Jest autorem 16 książek i ponad 150 innych publikacji naukowych. Zajmuje się dziejami ziem polskich w epoce napoleońskiej i historią polskich formacji wojskowych w czasach Księstwa Warszawskiego. Jest autorem prac: Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008 oraz Śląsk w dobie kampanii napoleońskich. Studia pod redakcją Dariusza Nawrota, Katowice 2014. Obszarem jego zainteresowań są także dzieje Rzeczypospolitej w ostatnich latach jej istnienia oraz historia dyplomacji polskiej. Opublikował między innymi: Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater. Kraków 2017. Obszarem jego zainteresowań są również dzieje Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na początku XX wieku czego efektem jest kilka monografii, w tym: Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego. Czeladź 2016, Z dziejów czynu legionowego. Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku wielkiej wojny 1914-1915. Sosnowiec 2014 oraz Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec 2019.

Dariusz Nawrot, PhD, DLitt

Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

dariusz.nawrot@us.edu.p

ORCID. 0000-0001-9753-2414

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=tJjTa5QAAAAJ

 

Research interests:

  • History of the Polish territory in the Napoleon epoch
  • History of Polish military formations in the 18th and 19th centuries
  • History of Poland in its last years and the history of Polish diplomacy
  • History of the Dąbrowa Basin in the 19th century and the beginning of the 20th century

 

Selected publications:

Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 in 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego [The uprising in New Silesia in 1806 and 1807. The origins of the Dąbrowa Basin]. Czeladź 2016, 234 pages.

Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater / Tadeusz Kościuszko. Polish and American Hero. Kraków 2017, 320 pages.

Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej [The Czeladź road to the Independent Polish Republic].  Czeladź 2018, 143 pages.

Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim [November 1918 in the Dąbrowa Basin]. Ed. D. Nawrot. Sosnowiec 2019, 187 pages.

Zagłębie Dąbrowskie wobec powstań śląskich 1919-1921 [The Dąbrowa Basin and the Silesian Uprisings 1919-1921]. Ed. D. Nawrot Sosnowiec 2020, 127 pages.

 

Fellowships and grants:

  • “Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” —the project realized in the National Program for the Development of Humanities, Module 1.1, financed by the Ministry of Science and Higher Education, 2012-2017 (contract no. 0073/FNiTP/H11/80/2011) (project participant).
    -“Listopad 1918 r. w Zagłębiu Dąbrowskim”- the project realized in 2018 by Institute of the Dąbrowa Basin.

 

Public outreach:

– Exhibition and the catalog, Listopad 1918 r. w Zagłębiu Dąbrowskim,

– Exhibition and the catalog, Zagłębie Dąbrowskie wobec powstań śląskich 1919-1921,

– Film series (9 episodes), “Zagłębie tajemnic”, on the past of the Dąbrowa Basin.

Dariusz Nawrot

return to top