Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dawid Madziar

18.01.2020 - 11:55, aktualizacja 06.05.2024 - 13:38
Redakcja: am

dr Dawid Madziar

Urodzony w Katowicach. W 2013 r. ukończył studia magisterskie w Instytucie Historii UŚ. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie. W październiku 2018 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836) – działalność wojskowa i polityczna”. W latach 2014–2019 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku, a od marca 2019 r. na stanowisku adiunkta. Od 2017 r. pełni funkcję sekretarza redakcji czasopisma „Wieki Stare i Nowe”. Naukowo zajmuje się badaniami nad epoką napoleońską; historią wojskowości w XIX wieku; elitami politycznymi i społecznymi Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

dawid.madziar@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6065-3842

Google Scholar

ResearchGate

Academia

Wybrane publikacje (artykuły i monografie):

Monografie:

 • Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836) – działalność wojskowa i publiczna, Katowice 2021, ISBN 978-83-226-4146-0 (s. 514).

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • Wyzwania organizacyjne kawalerii w latach 1809-1811 na przykładzie 9. Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego, w: Księstwo Warszawskie: skok w nowoczesność, red. A. Górak, Warszawa 2023, s. 185-212.
 • Dylematy służby u boku Napoleona na przykładzie walk Polaków w Hiszpanii, w: Powstania Narodowe – czy można było się nie bić?, red. D. Nawrot, Sosnowiec 2023, s. 23-34.
 • Organizacja szkolenia kawalerzysty armii Księstwa Warszawskiego w świetle rozkazów płk. Feliksa Przyszychowskiego, „Wieki Stare i Nowe”, t. 18 (2023), s. 1-23.
 • Udział Dywizji Polskiej w bitwie pod Almonacid de Toledo 11 sierpnia 1809 roku, „Echa Przeszłości”, 2021, nr 2, s. 123-146.
 • Strategiczne znaczenie hiszpańskich twierdz Ciudad Rodrigo i Badajoz podczas działań armii napoleońskiej w latach 1810-1811, w: Twierdze osiemnastowiecznej Europy: studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, red. M. Trąbski, t. 3, Częstochowa 2020, s. 407-426. ISBN 978-83-66536-23-4.
 • „Kiedy wszystko stracone, należy przynajmniej honor ratować”- działalność publiczna księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego (1785-1836) w Wielkim Księstwie Poznańskim, Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. F, Hist. – Vol. 76 (2019), s. 231-254.
 • Mieszkańcy i ich życie codzienne, w: Oświęcim – miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski. T. 2, Warszawa 2018, s. 192-207.
 • Książę Antoni Paweł Sułkowski w nowej rzeczywistości politycznej na ziemiach polskich w latach 1814-1818, w: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017, s. 70-85.
 • Panorama Racławicka – jaki epizod bitwy przedstawia? w: Wokół początków powstania kościuszkowskiego i bitwy pod Racławicami: w setną rocznicę Obchodu kościuszkowskiego w Sosnowcu w 1917 roku, Sosnowiec 2017, s. 71-83.
 • Trudne ścieżki zawodowe dydaktyków Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku [artykuł recenzyjny], „Wieki Stare i Nowe”, t. 11, Katowic 2016, s. 184-188.
 • „Królestwo Polskie przywrócone” – oczekiwania współczesnych wobec Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego 1812-1813, „Meritum”, t. VIII, Olsztyn 2016, s. 113-129.
 • Początki kariery wojskowej księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego, w: Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wiekuKatowice 2016, s. 113-130.
 • „Daję wam słowo honoru, że w żadnym razie nie przekroczę Renu” – ocena postawy księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego w 1813 r. przez współczesnych, w: Additamenta historica. Studia z dziejów dalekich i bliskichGdańsk 2016, s. 125-135.

Stypendia i pobyty badawcze:

 • Uczestnik międzynarodowej wymiany akademickiej w ramach CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Karola w Pradze.
 • Stypendysta II edycji programu Joseph Conrad Fellowship na rok 2022/2023

Dawid Madziar, PhD
Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

dawid.madziar@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6065-3842

Google Scholar

ResearchGate

Research interests:

Napoleon wars; history of military science in the 19th century; army, political and social  elites of the Duchy of Warsaw and the Kingdom of Poland

Selected publications:

 1. Madziar, Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836) – działalność wojskowa i publiczna [Duke Antoni Paweł Sułkowski (1785—1836) — military and political activity], Katowice 2021, ISBN 978-83-226-4146-0 (s. 514).
 2. Madziar, Strategiczne znaczenie hiszpańskich twierdz Ciudad Rodrigo i Badajoz podczas działań armii napoleońskiej w latach 1810-1811 [Strategic significance of the Spanish fortresses Ciudad Rodrigo and Badajoz in the Napoleon’s army actions in 1810-1811], in: Twierdze osiemnastowiecznej Europy: studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, Vol. 3, Częstochowa 2020, pp. 407-426. ISBN 978-83-66536-23-4.
 3. Madziar, „Kiedy wszystko stracone, należy przynajmniej honor ratować”- działalność publiczna księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego (1785-1836) w Wielkim Księstwie Poznańskim [Kiedy wszystko stracone, należy przynajmniej honor ratować — Antoni Paweł Sułkowski’s (1785-1836) public activity in the Grand Duchy of Posen], “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F”, Vol. 74 (2019), pp. 231-254. ISSN: 0239-4251.
 4. Madziar, Mieszkańcy i ich życie codzienne [Inhabitants and their everyday life], in: Oświęcim – miasto pogranicza, Vol. 2, Warszawa 2018, pp. 192-207. ISBN 978-83-235-3261-3.
 5. Madziar, Książę Antoni Paweł Sułkowski w nowej rzeczywistości politycznej na ziemiach polskich w latach 1814-1818 [Duke Antoni Paweł Sułkowski in the new political reality in the Polish territories in 1814-1818], in: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, Olsztyn 2017, pp. 70-85. ISBN 978-83-65171-73-3.
 6. Madziar, „Królestwo Polskie przywrócone”: oczekiwania współczesnych wobec Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego 1812-1813 [Królestwo Polskie przywrócone: the contemporaries’ expectations related to the General Confederation of the Kingdom of Poland], “Meritum — Rocznik Koła Naukowego Doktorantów-Historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Vol. 8 (2016), pp. 113-129. ISSN: 2080-4547.

Academic outreach and engagement:

 1. Organization of the conference: Między irredentą a kolaboracją. Powstania narodowe – czy warto było? 7-8 November, 2019, Sosnowiec.
 2. Popular science lecture: “Sułkowscy w służbie Napoleona. Książę Antoni Paweł Sułkowski – IV ordynat rydzyński”, delivered during “Zaduszki dla Sułkowskich”, organized by the Historical Museum in Bielsko-Biała, 5 November, 2019.
 3. Popular science lecture: “Książę Antoni Paweł Sułkowski wobec wojny w Hiszpani 1808-1810”, delivered in the Polish Historical Society, Katowice branch, 21 May, 2019.
 4. Member of the Editorial Board (Secretary), the journal “Wieki Stare i Nowe”.

return to top