Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Instytut Historii

Dawid Madziar

18.01.2020 - 11:55, aktualizacja 18.01.2020 - 11:55
Redakcja: an

Dawid Madziar

dr Dawid Madziar

Urodzony w 1989 r. w Katowicach. W 2013 r. ukończył studia magisterskie w Instytucie Historii UŚ. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie. W październiku 2018 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836) – działalność wojskowa i polityczna”. W latach 2014–2019 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku, a od marca 2019 r. na stanowisku adiunkta. Od 2017 r. pełni funkcję sekretarza redakcji czasopisma „Wieki Stare i Nowe”. Naukowo zajmuje się badaniami nad epoką napoleońską; historią wojskowości w XIX wieku; elitami politycznymi i społecznymi Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Wybrane publikacje:

 • Mieszkańcy i ich życie codzienne, w: Oświęcim – miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski. T. 2, Warszawa 2018, s. 192-207.
 • Książę Antoni Paweł Sułkowski w nowej rzeczywistości politycznej na ziemiach polskich w latach 1814-1818, w: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017, s. 70-85.
 • Panorama Racławicka – jaki epizod bitwy przedstawia? w: Wokół początków powstania kościuszkowskiego i bitwy pod Racławicami: w setną rocznicę Obchodu kościuszkowskiego w Sosnowcu w 1917 roku, Sosnowiec 2017, s. 71-83.
 • Trudne ścieżki zawodowe dydaktyków Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku [artykuł recenzyjny], „Wieki Stare i Nowe”, t. 11, Katowic 2016, s. 184-188.
 • „Królestwo Polskie przywrócone” – oczekiwania współczesnych wobec Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego 1812-1813, „Meritum”, t. VIII, Olsztyn 2016, s. 113-129.
 • Książę Antoni Paweł Sułkowski podczas kampanii hiszpańskiej (1808-1810), w: Doktoranckie Spotkania z Historią, Olsztyn 2016, s. 73-84.
 • Początki kariery wojskowej księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego, w: Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wiekuKatowice 2016, s. 113-130.
 • „Daję wam słowo honoru, że w żadnym razie nie przekroczę Renu” – ocena postawy księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego w 1813 r. przez współczesnych, w: Additamenta historica. Studia z dziejów dalekich i bliskichGdańsk 2016, s. 125-135.
 • Działania dywizji księcia generała Antoniego Pawła Sułkowskiego pod Altenburgiem i Penig w 1813 roku, w: Studia nad epoką napoleońską, t. II, Oświęcim 2016, s. 214-232.
 • Finanse starostwa brzeźnickiego w latach 1773-1783, „Magazyn Numizmatyczny”, nr 40, Częstochowa 2014, ISSN 1508-3519, s. 49-61.
 • Komendanci Placu Księstwa Warszawskiego, „Fax historica”, nr 1, Katowice 2014, ISSN 2391-7237, s. 16-29.
return to top