Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dorota Gregorowicz

17.01.2020 - 20:53, aktualizacja 14.04.2022 - 14:32
Redakcja: an

Dorota Gregorowicz

dr Dorota Gregorowicz

ur. w 1989 r. w Gliwicach. W 2007 r. rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po obronie pracy licencjackiej kontynuowała studia na Uniwersytecie Śląskim oraz równolegle na Università degli Studi di Trento. Obydwa magisteria uzyskała w 2013 r. Dysertację pt. La Santa Sede nei confronti degli interregni nello Stato polacco-lituano della seconda metà del Cinquecento (1572-1589) obroniła w 2017 r. na Università degli Studi del Piemonte Orientale, uzyskując tytuł Doctor Europaeus.

Od 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jako członek Zespółu do badań na dziejami Europy i Rzeczypospolitej w dobie nowożytnej XVI-XVIII w. Jest stypendystką Istituto Sangalli (2015), Fundacji Lanckorońskich (2016, 2019), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2021), a także Ministra Edukacji i Nauki (2021). Jej zainteresowania obejmują stosunki polsko-papieskie w XVI i XVII w., znaczenie i organizację nuncjatury apostolskiej w Rzeczypospolitej, a szerzej zagadnienie nowożytnej komunikacji politycznej w perspektywie nowej historii dyplomacji. W ramach serii wydawniczej Acta Nuntiaturae Polonae zajmuje się edycją akt nuncjatury Annibala Di Capui (1586-1591).

Aktualnie kieruje projektem badawczym pt. Geopolityczna specyfika potrydenckich nuncjatur apostolskich (1562-1605) – studium prozopograficzno-porównawcze, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2020/39/D/HS3/00742, na lata 2021-2024).

Najważniejsze publikacje:

 1. ’Obstacle of Sex’. Christina of Sweden and Her Aspirations to the Polish-Lithuanian Throne, „Gender & History” 2021.
 2. Audiencja publiczna nuncjusza apostolskiego Galeazza Marescottiego na sejmie elekcyjnym 1669 r. Znaczenie i ceremoniał, „Res Historica” 52 (2021).
 3. The Polish-Lithuanian Interregna and Papal Diplomacy, in Confessional Diplomacy in Early Modern Europe, ed. by Roberta Anderson, Charlotte Backerra, London 2021.
 4. (red. wspólnie z Alessandro Boccolini) Diplomats and Diplomacy in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Viterbo 2021.
 5. Problem papieskiej neutralności wobec rywalizacji o tron w Rzeczypospolitej w wyniku abdykacji Jana Kazimierza Wazy, in Sztuka roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata, red. Krzysztof Ożóg, Ryszard Skowron, Kraków 2020.
 6. Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI w., Kraków 2019.
 7. La Santa Sede nei confronti dell’istituzione della libera elezione nello Stato polacco-lituano della seconda metà del XVI secolo, in “Rivista Storica Italiana” CXXXI/3 (2019).
 8. Final reports of papal diplomats as a cultural message – the case of the Polish-Lithuanian Commonwealth, in “Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies” 1 (2017).
 9. The Role of Papal Diplomats in the Interregnum’s Parliamentary Practice of the Polish-Lithuanian Commonwealth (16th-17th centuries), in “Dimensioni e problemi della ricerca storica” 29/I (2016).
 10. Stolica Apostolska wobec abdykacji Jana Kazimierza, in “Kronika Zamkowa” 2 (68) 2015.
return to top