Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dorota Malczewska-Pawelec

18.01.2020 - 11:58, aktualizacja 14.07.2021 - 11:36
Redakcja: am

dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec, prof. UŚ

W 1991 ukończyła Indywidualne studia historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy magisterskiej Oni. Polscy ludzie Stalina. Rekonstrukcja wizji świata i człowieka polskiej elity władzy lat 1944-1956 (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski). W latach 1994-1999 Studia doktoranckie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Doktorat: 2000 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna (promotor – prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz). Praca zawodowa: 1992-1994 Urząd Wojewódzki w Lublinie 1996-2003 nauczyciel historii w szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Sosnowca. Od 2001 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach (adiunkt). Zainteresowania badawcze: dwudziestolecie międzywojenne, historia historiografii polskiej w XIX i XX w, nauczanie historii na ziemiach polskich w XIX i XX w., problematyka pamięci historycznej w Polsce, kultura uzdrowiskowa w XIX i XX w., historia ziemi częstochowskiej.

Publikacje (wybór):

 1. Bogusław Miedziński (1891-1972). Polityk i publicysta, Łódź 2002.
 2. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2012, (współautor: Tomasz Pawelec).
 3. Dialog o Śląsku. O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne), Katowice 2012.
 4. Karol Szajnocha. Codzienność – kobiety – historiografia, Katowice 2019 (współautor: Tomasz Pawelec).
 5. Łucja Charewiczowa (1897-1943), (w:) Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. T. 2., Rzeszów 2014, s. 517-534.

Dorota Malczewska-Pawelec, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

dorota.malczewska-pawelec@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0502-5306

ResearchGate

Research interests:

modern and contemporary history of Poland, Polish historiography in the 19th and 20th centuries, collective memory and politics of memory, regional history of the Częstochowa county, spa and leisure culture in Europe and Poland

Publications:

 • Dorota Malczewska-Pawelec, “Realizacje idei „miasta-ogrodu” w międzywojennej Polsce na przykładzie Podkowy Leśnej oraz Kolonii Letniej Żarki,” [The implementation of the idea of ‘City-Garden’ in interwar Poland: The cases of Podkowa Leśna and Kolonia Letnia Żarki] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 68, no. 4 (2021): 581-604, ISSN 0023-5881
 • Dorota Malczewska-Pawelec and Tomasz Pawelec, Karol Szajnocha. Codzienność kobiety historiografia [Karol Szajnocha: The everyday life – women – historiography] (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019), pp. 284, ISBN 978-83-226-3457-8
 • Dorota Malczewska-Pawelec and Tomasz Pawelec, “A Study of Memory Politics as a Research Program for a Transnational History of Communism in East-Central Europe,” in New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Ed. Krzysztof Brzechczyn (Berlin: Peter Lang, 2019), 327-339, ISBN 978-3-631-78098-5
 • Dorota Malczewska-Pawelec, Dialog o Śląsku. O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne) [A dialogue on Silesia: On (in)variability of the image of the region and its population in Polish syntheses of national history during the partitions’ epoch (A study in historiography)] (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012), pp. 466, ISBN 978-83-226-2096-0
 • Dorota Malczewska-Pawelec and Tomasz Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich [A revolution in historical memory: Comparative studies of practices of manipulating Poles’ collective memory during the Stalin era]  (Kraków: Universitas, 2011), pp. 304, ISBN 97883-242-1657-4

Academic outreach and engagement:

Olimpiada Historyczna — the Historical Competition for High School Students – the Silesian Voivodeship (expert  and examiner, 2010-2021)

 

Popularizer of local history in the Częstochowa county (several articles and essays in the community periodical Letniskowiec 2015-2020, as well as on-line entries on the website of the Association of Fans of Żarki Letnisko)

 

Foto D. Malczewska-Pawelec

return to top