Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jacek Szpak

18.01.2020 - 14:38, aktualizacja 06.05.2024 - 13:50
Redakcja: an

dr Jacek Szpak

Adres do korespondencji:

Instytut Historii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ulica Bankowa 11

40-007 Katowice

Gabinet nr 131.

Mail: jacek.szpak@us.edu.pl

Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3464-9214

Zainteresowania naukowe:

– historia społeczno-gospodarcza ziem polskich w XVIII i XIX w.,

– dzieje gospodarcze i społeczne polskiej prowincji paulinów,

– sytuacja poddanych w dobrach klasztornych,

– działalność prywatna i publiczna Sapiehów z Krasiczyna,

Historia regionalna: północno-zachodnia Małopolska, dawne województwo krakowskie, powiat lelowski, dzisiaj północna część województwa śląskiego.

Wybór publikacji:

Publikacje zwarte:

 • Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku. Dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, Katowice 2020, (książka habilitacyjna),
 • Dzieje Żarek – Leśniowa – Przewodziszowic do 1870 roku, Żarki – Bielsko-Biała 2023,
 • Powstanie styczniowe na ziemi myszkowskiej, (współautorz: K. Miroszewski, D. Nawrot), Katowice 2023,
 • Dzieje Sanktuarium i Klasztoru Paulinów w Leśniowie. Wiek XIV-2005 rok, Leśniów-Jasna Góra 2007,

Teksty w czasopismach:

 • Myśl społeczno-polityczna i gospodarcza księcia Leona Sapiehy (1803-1878), „Historia Slavorum Occidentis”, 2014, nr 1, s. 91-117,
 • Bohemian Crown subjects in Polish province of the Order of St. Paul in 18th century, „Historica” (Ostrava), 2019, c. 1, s. 14-32,
 • Sytuacja ekonomiczna klasztoru paulinów w Leśnej (na tle gospodarki innych placówek paulińskich działających we wschodnich województwach Rzeczpospolitej), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2021, t. 116, s. 397-436,
 • Kontakty polskich królowych z sanktuarium i klasztorem paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 2021, t. 27, nr 2, s. 141-159,

Teksty w monografiach wieloautorskich:

 • Dzieje gospodarcze, w: Oświęcim – miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski, t. 2, Warszawa 2018, s. 208-227.
 • Życie społeczno-polityczne oraz ludność i jej struktura społeczno-zawodowa, w: Dąbrowa Górnicza. Monografia, t. 3, cz. 1, Dzieje miasta, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 75-116,
 • Życie codzienne mieszkańców Dąbrowy Górniczej, w: Dąbrowa Górnicza. Monografia, t. 3, cz. 1, Dzieje miasta, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 327-362 (współautorstwo z D. Nawrotem).

Jacek Szpak, PhD

Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

jacek.szpak@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3464-9214

https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Szpak

 

Research interests:

Social and economic history of Polish territories in the 18th and 19th centuries; history of Polish Catholic Church, especially the history of the Pauline Fathers; Leon Sapieha’s sociopolitical and economic activity; everyday life of the Polish aristocracy in Galicia in the 19th century.

 

Selected publications:

 • Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku. Dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, Katowice 2020, (książka habilitacyjna),
 • Dzieje Żarek – Leśniowa – Przewodziszowic do 1870 roku, Żarki – Bielsko-Biała 2023,
 • Powstanie styczniowe na ziemi myszkowskiej, (współautorz: K. Miroszewski, D. Nawrot), Katowice 2023,
 • Dzieje Sanktuarium i Klasztoru Paulinów w Leśniowie. Wiek XIV-2005 rok, Leśniów-Jasna Góra 2007,
 • Myśl społeczno-polityczna i gospodarcza księcia Leona Sapiehy (1803-1878), „Historia Slavorum Occidentis”, 2014, nr 1, s. 91-117,
 • Bohemian Crown subjects in Polish province of the Order of St. Paul in 18th century, „Historica” (Ostrava), 2019, c. 1, s. 14-32,
 • Sytuacja ekonomiczna klasztoru paulinów w Leśnej (na tle gospodarki innych placówek paulińskich działających we wschodnich województwach Rzeczpospolitej), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2021, t. 116, s. 397-436,
 • Kontakty polskich królowych z sanktuarium i klasztorem paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 2021, t. 27, nr 2, s. 141-159,
 • Dzieje gospodarcze, w: Oświęcim – miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski, t. 2, Warszawa 2018, s. 208-227.
 • Życie społeczno-polityczne oraz ludność i jej struktura społeczno-zawodowa, w: Dąbrowa Górnicza. Monografia, t. 3, cz. 1, Dzieje miasta, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 75-116,
 • Życie codzienne mieszkańców Dąbrowy Górniczej, w: Dąbrowa Górnicza. Monografia, t. 3, cz. 1, Dzieje miasta, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 327-362 (współautorstwo z D. Nawrotem).

return to top