Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii

Jacek Szpak

18.01.2020 - 14:38, aktualizacja 13.07.2021 - 13:03
Redakcja: an

dr Jacek Szpak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Ukończył studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1995. W 2000 r. obronił doktorat. Stypendysta Uniwersytetu Śląskiego w latach 1997–1999. W latach 1994–2014 nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie o wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej (LO, technikum, Liceum Zawodowe). W Uniwersytecie Śląskim pracuje od 2014 r. Zainteresowania naukowe: dzieje zakonów katolickich na ziemiach polskich w XVII–XIX w., przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w XVII–XIX w., arystokracja galicyjska w XIX w.

Najważniejsze publikacje:

 1. Dzieje sanktuarium i klasztoru paulinów w Leśniowie, Jasna Góra–Leśniów 2007, ss. 187.
 2. Poręba, A. Skrzypietz, J. Szpak, Źródła Leśniowa, cz. 2, Leśniów–Kraków 2016, ss. 136.
 3. Ponad kordonami. Współpraca Czartoryskich, Działyńskich, Sapiehów i Zamoyskich w XIX wieku, w: Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772-1918 : rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów, Poznań 2015, Instytut Historii UAM, s. 145–160.
 4. Paulińskie sanktuaria maryjne na pograniczu małopolsko–śląskim w XVIII i XIX wieku, w: „Turystyka Historyczna”, t. 1, red. Z. Hojka, K. Nowak, Katowice 2017,Wyd. UŚ, s. 127–147.
 5. W szatni, kuchni i świątyni klasztornej. Środki oddziaływania na sensualność wiernych w placówkach prowadzonych przez zakon paulinów, w: Sarmacki sensualizm, Toruń 2017, A. Marszałek, 2017, s. 74–84.
 6. Dzieje gospodarcze, w: Oświęcim–miasto pogranicza, 2, Warszawa 2018, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 208–227.
 7. Pozycja polityczna księcia Leona Sapiehy w Galicji w latach 1832–1878, w: Wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej XVI–XIX wieku, t. 1, Sapiehowie, Opole 2018, Wydawnictwo UOpol.
 8. Bohemian Crown subjects in Polish province of the Order of St. Paul in 18th century, Historica (U. Ostrava), 2019, cz. 1, s. 14–32.

Jacek Szpak, PhD

Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

jacek.szpak@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3464-9214

https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Szpak

 

Research interests:

Social and economic history of Polish territories in the 18th and 19th centuries; history of Polish Catholic Church, especially the history of the Pauline Fathers; Leon Sapieha’s sociopolitical and economic activity; everyday life of the Polish aristocracy in Galicia in the 19th century.

 

Selected publications:

 1. Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku : dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie [The Polish Pauline province from the 17th century to 1864: economic history: the Jasna Góra Monastery] / Jacek Szpak. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – 640 pages. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; no. 3911) – ISBN 978-83-226-3711-1;
 2. Górnoślązacy w polskiej prowincji paulinów w XIX w. (do 1864 r.) [Upper Silesians in the Polish Pauline province in the 19th century (till 1864)] / Jacek Szpak.// In: Fenomen górnośląskiego kapłana i Kościoła – w poszukiwaniu tożsamości. – Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2020. – pp. 103-118. – ISBN 978-83-64356-27-8;
 3. Bohemian Crown subjects in the Polish province of the Order of St. Paul in the 18th century / Jacek Szpak.// Historica (Ostrava). – 2019, Vol. 1, pp. 14-32;
 4. Dzieje gospodarcze [Economic history] / Jacek Szpak.// In: Oświęcim – miasto pogranicza. Vol. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – pp. 208-227. – ISBN 978-83-235-3261-3;
 5. Myśl społeczno-polityczna i gospodarcza księcia Leona Sapiehy (1803-1878) [Prince Leon Sapieha’s (1803-1878) sociopolitical and economic thought] / Jacek Szpak.// Hist. Slav. Occident. – 2014, no. 1, pp. 91-117.

return to top