Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jakub Grudniewski

17.01.2020 - 21:01, aktualizacja 13.07.2021 - 14:48
Redakcja: am

dr Jakub Grudniewski

Ur. w 1985 w Lublińcu. Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku historia (2009) oraz studiów doktoranckich zakończonych zdobyciem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (2016, promotor prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek). Pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach (2009-2013). Od 2012 roku zatrudniony w Instytucie Historii, najpierw na stanowisku asystenta, a od 2017 roku na stanowisku adiunkta (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska). W latach 2014-2016 kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM) pt. „Prezydenci i landraci w rejencji opolskiej. Elity władzy na Górnym Śląsku w okresie Cesarstwa Niemieckiego”. Półroczny pobyt na Uniwersytecie w Bonn (Institut für Osteuropäische Geschichte) w ramach programu Erasmus (2008). Stypendysta Instytutu Herdera w Marburgu (Sommerschule 2012). Wyjazdy dydaktyczne na Uniwersytet w Ratyzbonie (Erasmus+, 2017) i Uniwersytet w Egerze (CEEPUS, 2019). Uczestnik konferencji w kraju i za granicą, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział w Katowicach. Zainteresowania naukowe: historia Śląska w okresie nowożytnym od początku XX wieku, historia Prus, archiwistyka.

Wybrane publikacje naukowe:

monografie

 • J. Grudniewski, Pruska elita władzy na Górnym Śląsku (1871-1918) (w druku)
 • J. Grudniewski, R. Kaczmarek, Żory w okresie panowania Hohenzollernów, Żory 2013.
 • J. Grudniewski, R. Kaczmarek, Kostuchna. Monografia historyczna, Katowice 2016.

artykuły

 • J. Grudniewski, Przykład tragicznego losu Górnoślązaków w mundurach Wehrmachtu – Josef Steinski z Królewskiej Huty, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 6 (2010), s. 117–129.
 • J. Grudniewski, Biskup wrocławski Georg Kopp a kwestia polska na Górnym Śląsku w opinii polskojęzycznej pracy górnośląskiej, „Wieki Stare i Nowe” 2012, t. 4 (9), s. 81-113.
 • J. Grudniewski, Rejencja opolska podczas I wojny światowej w świetle zarządzeń administracyjnych, [w:] Górny Śląsk a I wojna światowa, red. J. Racięski, M. Witkowski, Katowice 2015, s. 65-81.
 • J. Grudniewski, Biurokracja a lokalne elity władzy w powiatach górnośląskich w okresie Cesarstwa Niemieckiego, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 12 (2015), s. 207-220.
 • J. Grudniewski, Odrodzenie parafii ewangelickich na pruskim Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku (do 1756 roku), [w:] Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku, red. J. Bahlcke, W. Gojniczek, R. Kaczmarek, Katowice 2018, s. 315-332.

Jakub Grudniewski, PhD
Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

jakub.grudniewski@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-7122-9051

Google Scholar

ResearchGate

Academia.edu

Research interests:

History of 19th century Europe, history of Upper Silesia, German neography

Selected publications:

 • Grudniewski Jakub, Pruska elita władzy na Górnym Śląsku (1871-1918) [Prussian power elite in Upper Silesia (1871-1918)], Katowice 2020, 500 pages.
 • Grudniewski Jakub, Odrodzenie parafii ewangelickich na pruskim Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku (do 1756 roku) [Renaissance of Evangelical parishes in Prussian Upper Silesia in the first half of the 18th century (till 1756)] [In:] Dziedzictwo górnośląskiej reformacji : wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku, Katowice 2018, pp. 315-332.
 • Grudniewski Jakub, Kaczmarek Ryszard, Kostuchna : monografia historyczna [Kostuchna: A historical monograph], Katowice 2016, 386 pages.
 • Grudniewski Jakub, Biurokracja a lokalne elity władzy w powiatach górnośląskich w okresie Cesarstwa Niemieckiego [Bureaucracy and the local power elite in Upper Silesian counties in the time of the German Empire], “Szkice Archiwalno-Historyczne” no. 12 (2015), pp. 207-220.
 • Kaczmarek Ryszard, Grudniewski Jakub, Żory w dobie panowania Hohenzollernów [Żory in the time of the Hohenzollern rule]: 1742-1918/1919 Żory 2013, 400 pages.

Grants and fellowships:

 • 2014-2016 — research project, “Prezydenci i landraci w rejencji opolskiej. Elity władzy na Górnym Śląsku w okresie II Cesarstwa Niemieckiego”, financed by the National Science Centre (no. 2013/09/N/HS3/01161). (project manager)
 • 2015-2017 — research project, “Patronackie osiedla robotnicze w na terenie Zabrza: Borsig, Zandka i kolonia Ballestremów w Rokitnicy 1863 – 2016”,  financed by the Museum of Coal Mining in Zabrze and the Ministry of Culture and National Heritage (no. 04269/16) (project participant)
 • 2012-2015 — research project, “Index Polaków Zamordowanych i Represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom” (research participant)

Teaching exchange abroad:

University in Regensburg (Erasmus+, 2017) and Eszterházy Károly University in Eger (CEEPUS – Shared History of Central Europe, 2019)

 

Jakub Grudniewski

return to top