Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Joanna Januszewska-Jurkiewicz

17.01.2020 - 21:26, aktualizacja 13.07.2021 - 15:01
Redakcja: am

dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, prof. UŚ

Historyk XX wieku. Jej zainteresowania naukowe dotyczą pograniczy narodowościowych (d. Wielkie Księstwo Litewskie, Śląsk Cieszyński), życia społeczno-politycznego II Rzeczypospolitej (gł. województw wileńskiego, kieleckiego i śląskiego, mniejszości narodowych oraz dziejów harcerstwa). Jest autorką książek: Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925-1937) [2001] i Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939, [2010]. Nagroda Honorowa w XI edycji Konkursu im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego/ oraz współredaktorką prac: Z dziejów harcerstwa w Gliwicach [z D. Recławem, 2012], Henryk Sławik: śląski bohater trzech narodów [z  L. Krzyżanowskim, 2015], Między Śląskiem a Wileńszczyzną [z K. Heską-Kwaśniewicz i  E. Żurawską, 2019]. Prowadziła badaniach nad dziejami regionów II RP (m.in. rozdziały w monografiach Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Oświęcimia) i biografiami polityków polskich, takich jak J. Piłsudski, M. Grażyński, W. Raczkiewicz.

Joanna Januszewska-Jurkiewicz, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

e-mail: joanna.januszewska-jurkiewicz@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-7649-1032

Google Scholar

ResearchGate

Research interests:

Frontiers between nations in the 20th century (the former Grand Duchy of Lithuania and Cieszyn Silesia); socio-political life in the Second Polish Republic — the Vilnius and Silesian voivodeships, the Dąbrowa Basin; history of scouting

Selected publications:

  • Śląsk i Ślązacy na łamach polskiej prasy w Wilnie w okresie Litwy Środkowej [Silesia and the Silesians in the Polish press in Vilnius in the time of the Republic of Central Lithuania], [in:] Między Śląskiem a Wileńszczyzną, eds. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Ewa Żurawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019. – ISBN 978-83-226-3476-9;
  • Związek Harcerstwa Polskiego (1918-1939) wobec osoby i kultu Józefa Piłsudskiego [The Polish Scouting and Guiding Association (1918-1939) on Józef Piłsudski’s persona and cult], [in:] Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Łódź 2019, pp. 399-424. – ISBN 978-83-8098-774-6;
  • Józef Piłsudski wobec spraw śląskich w dobie odbudowy państwa polskiego [Józef Piłsudski on Silesian problems in the time of the Polish state reconstruction], [in:] Korfanty i inni… Rok 1918 na Górnym Śląsku, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, pp. 175-205. – ISBN 978-83-8099-054-8;
  • Władysław Raczkiewicz na ziemiach północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1930) [Władysław Raczkiewicz in the north-east territories of the Second Polish Republic (1920-1930)], [in:] Londyńska reduta. Władysław Raczkiewicz (1885-1947) Vol. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, 77-136. – ISBN 978-83-8019-812-8;
  • Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939 [National relations in the Vilnius Region in 1920-1939], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, pp. 710- ISBN 978-83-226-1817-2

Grants:

Panteon Górnośląski – the MNiSW research grant (2019-2021), financed from the Program Dialog (project participant)

Academic outreach and engagement:

Cooperation with the Third Age University in Bytom.

 

Joanna Januszewska-Jurkiewicz

return to top