Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Katarzyna Niemczyk

18.01.2020 - 12:58, aktualizacja 14.07.2021 - 11:40
Redakcja: an

dr Katarzyna Niemczyk

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Śląskim (2003-2008) ukończyła broniąc pracę magisterską pt. „Jan Pilecki – studium z dziejów możnowładztwa małopolskiego w Polsce późnośredniowiecznej” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Idziego Panica. W roku 2008 podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim oraz rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Średniowiecza IH UŚ. W czerwcu 2012 obroniła pracę doktorską poświęconą rodzinie Kamienieckich w XV-XVI w. napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Sperki, za którą otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. Adama Heymowskiego. Od 2015 zatrudniona na stanowisku adiunkta. Członkini Komisji Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu.

 

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • Stypendium Deutscher Akademischer Austausch-Dienst na pobyt badawczy (Stuttgart-Berlin, lipiec-wrzesień 2019)
 • Stypendium Katholischer Akademischer Austausch-Dienst na pobyt badawczy (Berlin, lipiec – sierpień 2017)
 • Stypendium Instytutu Goethego (Monachium, listopad-grudzień 2014)

Nagroda w Konkursie A. Heymowskiego za pracę Kamienieccy herbu Pilawa (2017).

Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Ruhr-Universität w Bochum w ramach programu Erasmus STA

Publikacje (wybór):

 • książki:
  • Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do roku 1535/36, Katowice 2016
 • artykuły:
  • Antemurale Christianitatis? Propaganda antyturecka a wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku w świetle źródeł, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego“ nr 146, z. 1 (2019)
  • Difficult relations between the family of Chodecz and The Bogdan III (The One-Eyed), “Codrul Cosminului” 2018, vol. 24, no 1
  • Chodeccy a wyprawa mołdawska z 1509 roku, „Balcanica Posnaniensia”, vol. 24 (2017)
  • Ein Paar Bemerkungen zur moldauischen Politik der Jagiellonen an der Wende des 15. und 16. in.:  The Jagiellonians in Europe: dynastic diplomacy and foreign relations. – Debrecen: „Lendulet” Hungary in Medieval Europe Research Group, 2016
  • Na dobczyckim zamku – wychowawca synów królewskich, w: Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. Rajman, D. Żurek, Kraków 2016.
  • Moldau in polnischer und ungarischer Politik. Das Treffen in Levoca 1494, “Codrul Cosminului” t. 21, z. 1 (2015)
  • Red Ruthenia and the risk of Moldovan and Tatar attacks at the breakthrough of the 15th and 16th century, in: Dialogul civilizatiilor. Interferente istorice se culturale/ Dialogue of civilisations. Historical and cultural interferences, red. Zabolotnaja, Kiszyniów 2015
  • Kamieniecki Geschlecht und seine Beziehungen zu Moldau am Ende des 15. Und zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Ein Überblick. „Codrul Cosminului“, t. 20, z. 2 (2014)
  • Zagrożenie mołdawsko-tatarskie Rusi na przełomie XV/XVI wieku i jej wpływ na politykę wewnętrzną Polski, w: Prace Naukowe Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim im. I. Ohienko. Prace historyczne. Т. 24. Na cześć Profesora V.A. Smoliya. Kamieniec Podolski 2015.
  • Problem Pokucia, spornego terytorium polsko-mołdawskiego w końcu XV i początku XVI wieku, „Studia Historyczne”, R. 57, z. 2 (2014).

Katarzyna Niemczyk, PhD

Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

katarzyna.niemczyk@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9656-3048

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Niemczyk-3

https://silesian.academia.edu/KatarzynaNiemczyk

 

Research interests:

 • Poland-Moldova and Poland-Wallachia relations in the 15th and 16th centuries
 • Transylvania in the 15th and 16th centuries
 • The Jagiellons’ southern-eastern politics at the turn of the 15th and 16th centuries
 • Moldova ruled by Petru Rares

 

Selected publications:

1.      Kamienieccy herbu Pilawa :z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku [The Kamienieckis belonging to the noble clan of Pilawa: A history of the career and advancement of Polish gentry before 1535/1536], Katowice 2016

2.      Antemurale Christianitatis? Propaganda antyturecka a wyprawa Jana Olbrachta z 1497 r. w świetle źródeł [Anti-Turkish propaganda and Jan Olbracht’s expedition in 1497 — in sources], “Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” no. 146 (1), 2019

3.      Postać hospodara mołdawskiego Piotra Rareşa we współczesnej mu korespondencji dyplomatycznej [Moldavian hospodar Piotr Rares in contemporary diplomatic correspondence], “Balcanica Posnaniensia” 27 (2020)

4.      Difficult Relations between the Family of Chodecz and Bogdan III the One-Eyed Katarzyna Niemczyk, “Codrul Cosminului”, 2018, vol. 24, no. 1

5.      Ein Paar Bemerkungen zur moldauischen Politik des Jagiellonen an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts, in: The Jagiellonians in Europe : dynastic diplomacy and foreign relations, Debrecen 2016

 

Grants:

– Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, Belin: August-September 2017

– Deutscher Akademischer Austauschdienst, Stuttgart – Berlin, (3 months) 2019

– the Goethe Institute Fellowship (Monachium, November-December 2014)

– Laureate in the A. Heymowski Competition; the project, Kamienieccy herbu Pilawa (2017)

– Lectures in Ruhr-Universität w Bohum (June 2014), the Program Erasmus STA

Katarzyna Niemczyk

return to top