Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Katarzyna Wilczok

18.01.2020 - 14:50, aktualizacja 13.07.2021 - 12:53
Redakcja: an

dr Katarzyna Wilczok

Adiunkt, dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Interesuje się opozycją i oporem społecznym w PRL w latach 1980-1989, w tym historią NSZZ „Solidarność” różnego szczebla; zagraniczną pomocą dla Polski w okresie stanu wojennego oraz działalnością Głównego Zarządu Politycznego ludowego Wojska Polskiego. Od 2016 r. uczestniczy w Centralnym Projekcie Badawczym Instytutu Pamięci Narodowej „Opozycja i opór społeczny w PRL 1956-1989. W 2015 r. uzyskała tytułu doktora na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Kierownictwo MKZ Katowice NSZZ „Solidarność” wobec programu i taktyki działania NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Miroszewskiego. W 2016 r. praca została wyróżniona w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2015.

 

Publikacje

 • monografie:
  • Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989), Katowice 2015, ss. 344.
  • Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018), Katowice 2018 [współautorstwo Kazimierz Miroszewski], ss. 148.
  • Radykałowie Solidarności. Kierownictwo MKZ Katowice w sporze o program i taktykę działania NSZZ „Solidarność” 1980-1981, Warszawa 2019, ss. 257.
  • Andrzej Rozpłochowski, Jeden z jedenastu. Wspomnienia z internowania i uwięzienia 1982–1984, oprac. Katarzyna Wilczok, Warszawa 2019, ss. 440.
 • artykuły naukowe, rozdziały w monografiach:
  • MKZ Katowice NSZZ „Solidarność” w otoczeniu społeczno – kulturowym regionu, [w:] „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2013, nr 10, s. 155-177.
  • Żorska „Solidarność” (1980-1988), [w:] Żory 1945-1989. Monografia historyczna, red. Kazimierz Miroszewski, Żory 2017, s. 222-250.
  • „Zabezpieczenie” przebiegu referendum ludowego z 1946 r. i wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie województwa śląskiego, [w:] Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku, red. Małgorzata Świder, Adam Dziurok, Katowice–Warszawa–Opole 2017, s. 194-205.
  • Udział NSZZ „Solidarność” w opracowaniu nowego projektu ustawy o związkach zawodowych w latach 1980-1981, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2018, nr 31, s. 429-464.
  • Problematyka społeczno-polityczna i programowa na łamach miesięcznika „Wolni i Solidarni” w Katowicach, [w:] Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczna Solidarności Walczącej, red. Krzysztof Brzechczyn, Poznań-Warszawa 2018, s. 66-75.
  • Budowa pomnika Poległych Stoczniowców w społecznym odbiorze mieszkańców województwa gdańskiego i katowickiego (październik-grudzień 1980 roku), [w:] Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, red. Tomasz Kozłowski, Jan Olaszek, Grzegorz Wołk, Warszawa 2019, s. 109-117.

Katarzyna Wilczok, PhD

Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

katarzyna.wilczok@us.edu.pl

ORCID.0000-0002-2920-7414

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Wilczok

https://silesian.academia.edu/KatarzynaWilczok

 

Research interests:

History of “Solidarity” [the Polish non-governmental trade union “Solidarność”] in 1980-1990

Help for Poland from abroad during the martial law

Główny Zarząd Polityczny Ludowego Wojska Polskiego [the General Political Board of the Polish People’s Army] in 1976-1983

 

Selected publications:

Radykałowie Solidarności. Kierownictwo MKZ Katowice w sporze o program i taktykę działania NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981 [Radical members of “Solidarity”. The leaders of MZK Katowice in the debate on the “Solidarity” program and tactics in 1980-1981], Warszawa 2019, pp. 256.

Udział NSZZ „Solidarność” w opracowaniu nowego projektu ustawy o związkach zawodowych w latach 1980-1981 [The contribution of “Solidarity” to the new bill on trade unions in 1980-1981], „Pamięć i Sprawiedliwość” 2018, no. 31, pp. 429-464.

Andrzej Rozpłochowski, Jeden z jedenastu. Wspomnienia z internowania i uwięzienia 1982–1984 [One of the eleven. Memoirs of internment and imprisonment 1982–1984], introduction and edition by Katarzyna Wilczok, Warszawa 2019, 432 pages.

Zarys działalności zagranicznej pierwszej „Solidarności” w świetle polskich dokumentów [An outline history of the activity abroad of the first “Solidarity” in the light of Polish documents], “Pamięć i Sprawiedliwość” 2020, no. 35, pp. 172-198.

 

Academic outreach and engagement:

December 13, 2016 — factual preparation and coordination of the educational events, ”Stan wojenny w Chorzowie – w 35 rocznicę”, ( “the village” in Jagiellońska street with the exhibition, historical reconstruction, educational leaflets).

September 25, 2019 — promotion of the book, “Radykałowie Solidarności. Kierownictwo MKZ Katowice w sporze o program i taktykę działania NSZZ ‘Solidarność’ w latach 1980-1981”,  in „Przystanek Historia” in  Warsaw.

June 2020 – historical expert in the exhibition, Człowiek rodzi się i żyje wolnym” (the Silesia-Dąbrowa Basin edition), commissioned by the Solidarity Heritage Institute in Gdańsk.

Katarzyna Wilczok

return to top