Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kazimierz Miroszewski

18.01.2020 - 12:11, aktualizacja 14.07.2021 - 13:01
Redakcja: an

dr hab. Kazimierz Miroszewski, prof. UŚ

Zainteresowania badawcze: historia najnowsza Polski, szczególnie przemiany społeczno-polityczne na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, funkcjonowanie aparatu represji, obozów pracy przymusowej na ziemiach polskich. Autor 10 prac zwartych i 72 artykułów naukowych, m.in. Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz ukraiński (1947–1949). Katowice 2001, Obozy pracy przymusowej na terenie Katowickiego i Chorzowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego (1945–1950). Katowice 2002, Niewola i śmierć węglem naznaczona. Obozy pracy przymusowej przy kopalni „Wesoła”. Mysłowice 2011, Obozy odosobnienia w Bytomiu i Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego (1945-1949). Katowice 2013, 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeniszowie. Rzeniszów 2018. Współautor: Marzec 1968 roku w województwie katowickim. Katowice 2009, Po obu stronach Warty. Zarys dziejów Myszkowa, Myszków 2010, „Jo był ukradziony”. Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka. Katowice-Rydułtowy 2016, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018). Katowice 2018.

Kazimierz Miroszewski, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

kazimierz.miroszewski@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-5164-8021

 

Research interests:

Contemporary history of Poland, social-political changes in Upper Silesia and the Dąbrowa Basin.

 

Selected publications:

W służbie św. Floriana. Ochotnicze Straże Pożarne w Myszkowie (1916 – 2018) [In St. Florian’s service. Volunteer Fire Brigades in Myszków (1916 – 2018)]. Katowice 2020. 130 pages. Śląsk Wydawnictwo Naukowe. (co-author: J. Durka) ISBN 978-83-8183-041-6.

„Jo był ukradziony”. Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka [Jo był ukradziony. The Upper Silesia tragedy. The Rybnik Land]. Katowice-Rydułtowy 2020, 213 pages (co-author: M. Sobeczko), wyd. III rozszerzone i poprawione ISBN 978-83-66055-15-5

Gesellschaftlicher Widerstand: die wirtschaftlichen und politischen Streiks in Polen und im oberschlesischen Industriebezirk nach dem Zweiten Weltkrieg (1944-1970), “Central European Papers” 2018, no. 1,  37 pages – 58. ISSN2336-3312

Samorząd terytorialny w Polsce Ludowej – likwidacja i próby odrodzenia [Local government in Polish People’s Republic — its abolition and revival]. In: Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym : wybrane zagadnienia. Warszawa, Kancelaria Senatu, 2018. – pp. 155-168. ISBN 978-83-65711-42-7

Centralny Obóz Pracy Jaworzno w systemie obozów pracy na terenie województwa śląskiego i krakowskiego [The Central Work Camp Jaworzno in the work camp systems in the area of the Silesian and Kraków voivodeships]. In: Obóz dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943 – 1956. Red. A. Rams. Jaworzno 2018, pp. 25-32 ISBN 978-83-934981-4-7

 

Secretary of the Historical Committee of the Polish Academy of Sciences, the Katowice Branch.

return to top