Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Krzysztof Nowak

18.01.2020 - 13:06, aktualizacja 14.07.2021 - 11:13
Redakcja: an

dr hab. Krzysztof Nowak, prof. UŚ

Studia historyczne w Instytucie Historii UŚ, wykształcenie wyższe, 1986 mgr historii, 1995 dr nauk humanistycznych w zakresie historii (na podstawie dysertacji Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna), 2012 dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii (na podstawie m.in. rozprawy Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945-1989. Między nacjonalizmem o ideą internacjonalizmu), od 1986 zatrudniony w IH UŚ (kolejno: Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii, Zakład Historii Śląska, od 2012 Zakład Historii Najnowszej po 1945); staże naukowe: Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego; Instytut Dziejów Czeskich Uniwersytetu Karola w Pradze (2001); wyjazdy w ramach programu Eramus+ (Teaching): Instytut Dziejów Czeskich Uniwersytetu Karola w Pradze, Republika Czeska (2017), Wydział Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia (2018), Suczawa (2019).

Wybrane publikacje:

 1. Cieszyniacy nad Tamizą, Katowice 1993, ss. 47.
 2. Ks. Józef Londzin (1863-1929). Cieszyn 1998, ss. 39 (współautor I. Panic).
 3. Emanuel Guziur 1908-1989, Cieszyn 1999, ss. 55.
 4. Wybór źródeł do dziejów Ustronia, t.2; Cieszyn – Ustroń 1998, ss. 158.
 5. Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna, Katowice 2002, ss. 252.
 6. Polska a Zaolzie (1957-1967). Po „Polskim Październiku” a przed „Praską Wiosną”. Wybór dokumentów, Acta Historica Silesiae Superioris, t. XIX. Cieszyn 2006, ss. 91.
 7. Mniejszość polska w Czechosłowacji. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu, Cieszyn-Katowice 2010, ss. 663; wyd. II Cieszyn 2012, ss. 614.
 8. (red.) Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. I. Panica, t.VI, Cieszyn 2015, ss. 518.
 9. (red.) Śląsk Cieszyński w latach 1945-1989, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. I. Panica, t.VII, Cieszyn 2015, ss. 688;
 10. (współred.) Odrodzenie Polski i Zjednoczenie Rumunii. W stulecie nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych/Renașterea Poloniei şi Unirea României. Despre centenarul stabilirii relaţiilor diplomatice polono-române, Warszawa 2018, ss. 245.

Krzysztof Nowak, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

krzysztof.nowak@us.edu.pl

ORCID 0000-0001-7574-7481

 

Research interests:

General history after 1945, history of Central-Eastern Europe, history of the frontier, nationality relations in the 20th century

 

Selected publications:

„Jeden naród o dwóch sztandarach”. Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921–1926. Dokumenty i materiały/„Un singur popor cu două drapele”. Alianța polono-română (1918) 1921–1926. Documente și materiale [Jeden naród o dwóch sztandarach. The Polish-Romanian alliance (1918) 1921–1926. Documents and materials], eds. K.Nowak, H. Walczak, Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa/Varşovia 2020, pp. 598, ISBN 978-83-955449-8-9;

Krzysztof Nowak, National minorities in Polish-Czechoslovak relations (1948–1989), “Historia Slavorum Occidentis”  2020, no. 4, pp.18-37;

Krzysztof Nowak, Integration of reborn Poland and united Romania. Similarities and differences, in: Polish-Moldovan relations to the centenary of the regaining of independence by Poland. Reports of the Scientific International Conference, October 22, 2018, Chişinău 2020, pp. 210-228;

Krzysztof Nowak, Polish Research on Bukovina, “Codrul Cosminului”  2019, Vol.19, no. 2, pp.  287-304;

Krzysztof Nowak, Alternatywa czy taktyka?. Separatyzmy na pograniczach środkowoeuropejskich po I wojnie światowej [An alternative or a tactic? Separatisms in Central-European frontiers after the First World War], “Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków  Litwy” 2018, r.18, pp. 15-49.

 

Fellowships and grants:

Participant in the grant, Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe”, NPHR 2015-2020 (the Department of Balkan Studies, the Institute of History UAM, project manager: Prof. I. Czamańska).

 

Academic outreach and engagement:

Co-editor of the publication on the 100 anniversary of the Polish-Romanian relations: Odrodzenie Polski i Zjednoczenie Rumunii. W stulecie nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych/Renaşterea Poloniei şi Unirea României. Despre centenarul stabilirii relaţiilor diplomatice polono-române, eds. F.Anghel, K. Nowak, Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Warszawa 2018. ISBN 978-83-953755-0-7, 231 pages.

 

Others:

Member of  the Polish-Czech Forum at the Ministry of Foreign Affairs  in Warsaw

Member of the Central-European Committee at the Polish Academy of Arts and Sciences

Member of the Balkan Studies Committee at the Polish Academy of Sciences in Kraków

Member of the Historical Committee at the Polish Academy of Sciences in Katowice

return to top