Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Lech Krzyżanowski

18.01.2020 - 11:50, aktualizacja 13.07.2021 - 15:35
Redakcja: am

dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ

Historyk, prawnik, członek Zespołu do badań dziejów Polski i Europy I połowy XX w. Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor naczelny rocznika „Śląski Almanach Powstańczy”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dziejach prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz na historii inteligencji polskiej w okresie międzywojennym. Od X 2020 r. pełnomocnik dziekana WH ds. studenckich. Autor ponad 100 opracowań publikowanych w kraju i za granica, m.in. Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930. Katowice 2000; Zjazdy prawnicze i ich rola w procesie integrowania systemu prawnego II Rzeczypospolitej, [w] „Czasopismo Prawno–Historyczne” 2008. t. LX, z. 1; Die Beteiligung der deutschen Katholiken am religiösen und gesellschaftlichen Leben der St. Marien-Gemeinde in Kattowitz in den Jahren 1922-1939 [in] „Fachprosaforschung–Grenzüberschreitungen“ Band 4/5 (2008/09), Herausgegeben von Gundolf Keil; Sędziowie w II Rzeczpospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki. Katowice 2011; Historia ustroju i prawa w Polsce. Bielsko-Biała 2013; Jak 9 z „Wujka”. Górnośląski glosariusz Polski Ludowej. Bielsko-Biała 2016 (współautorstwo z Maciejem Ficem); Temida wyemancypowana? Słownik biograficzny kobiet – sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim. Sopot 2018 (współautorstwo z Witoldem Oknińskim); Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie. Wilamowice 2018 (współautorstwo z Maciejem Ficem i Konradem Meusem).

Lech Krzyżanowski, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

Head of the Qualifying Postgraduate Studies in History

lech.krzyzanowski@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2042-046X

Google Scholar

Research interests:

History of Poland in the interwar period, history of the Polish intelligentsia, history of the political system and the judiciary of the Second Polish Republic, questions of nationality and religion in the Second Polish Republic

Selected publications:

Sędziowie w II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki [Judges in the Second Polish Republic. The appellate districts: Kraków and Katowice]. Katowice 2011,

– Jak 9 z „Wujka”. Górnośląski glosariusz Polski Ludowej [Like 9 from the coal mine “Wujek”. An Upper Silesian glossary of the Polish People’s Republic]. Bielsko-Biała 2016, (co-author: Maciej Fic),

– Temida wyemancypowana? Słownik biograficzny kobiet – sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim [Emancipated Themis? A bibliographic dictionary of female judges, assessors and legal apprentices in the Polish interwar judiciary]. Sopot 2018, (co-author: Witold Okniński),

– Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie [Wilamowice 1818-2018. The town and people]. Wilamowice 2018, (co-authors: Maciej Fic, Konrad Meus),

– Sądownictwo powszechne w II Rzeczypospolitej (1917–1939). Założenia organizacyjne, budowa struktur, funkcjonowanie [The common courts in the Second Polish Republic (1917–1939). Their organization, structure and functioning], [in] “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” Oblicza Polski niepodległej 1918-1939, 2020, no. 4 (147),

Fellowships and grants:

– “Śląsk. Droga do niepodległej” — Grant in the Program Niepodległa, duration: 2017-2021, 45/N/2017/BPN. Participant (2017)

– “Panteon Górnośląski – badania naukowe” — Grant no. 0303/DLG/2018/10, in the Program “Dialog”. Participant (2018–2019)

Academic outreach and engagement:

– the Silesian Museum in Katowice. Permanent exhibition: Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów, 2015, Team leader

– The Jasna Góra Monastery. Temporary exhibition: “»Tu zawsze byliśmy wolni.« Jasnej Góry droga do Niepodległości 1882-1918”. 2018, Team participant

– The Jasna Góra Monastery. Temporary exhibition: Człowiek zawierzenia. W 40 rocznicę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasną Górę”. May 2, 2019, Team participant

return to top