Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Historii

Maciej Fic

17.01.2020 - 20:41, aktualizacja 17.01.2020 - 20:42
Redakcja: an

Maciej Fic

dr hab. Maciej Fic

od 1999 roku związany z IH. Od 2008 roku rzeczoznawca podręcznikowy przy MEN, w latach 2008-2016 zastępca dyrektora IH ds. dydaktycznych. W latach 2016-2018 przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (na województwo śląskie). Od 2017 roku ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego z zakresu historii. Od 2018 roku prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego. Od 16 maja 2019 członek Rady Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Od 1 października 2019 dyrektor kierunków: historia, turystyka historyczna i środkowoeuropejskie studia historyczne.

Autor i współautor 10 monografii; 7 publikacji zwartych o charakterze dydaktycznym; redaktor 18 prac zwartych i czasopism naukowych (m.in. jako zastępca redaktora naczelnego „Śląskiego Almanachu Powstańczego” oraz „Wieków Starych i Nowych”); autor ponad stu artykułów w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych oraz rozdziałów w pracach zwartych. Recenzent wydawniczy ponad 20 pozycji zwartych (w tym podręczników szkolnych) oraz tekstów zamieszczanych na łamach kilkunastu czasopism. Nagrodzony m.in. w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego (organizowanym przez Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie).

Wybrane publikacje:

  1. Polska Ludowa w edukacji historycznej, red. Maciej Fic. Katowice 2019, ss. 220.
  2. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie. Wilamowice 2018, ss. 476.
  3. Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, red. Maciej Fic. Katowice 2018, ss. 162.
  4. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, „Jak 9 z Wujka”. Górnośląski glosariusz Polski Ludowej. Katowice – Bielsko-Biała 2016, ss. 202.
  5. W dialogu z historią, polityką i kulturą. W stulecie urodzin Wilhelma Szewczyka, red. Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2016, ss. 204.
  6. Maciej Fic, Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992). Katowice 2014, ss. 548.
  7. Marek Białokur, Maciej Fic, Anna Gołębiowska, Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981–22 VII 1983. Świadomość – edukacja – kultura. Toruń 2012, ss. 231.
  8. „Szkice Archiwalno-Historyczne” (Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy – pomniki – rocznice), [red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Katowice] 2011, nr 8 (nr specjalny), ss. 260.
  9. Maciej Fic, Jan Kustos (1893-1932) – separatysta czy autonomista górnośląski? Katowice 2010, ss. 165.
  10. Maciej Fic, Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny. Katowice 2007, ss. 264.
return to top