Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Maciej Fic

17.01.2020 - 20:41, aktualizacja 13.07.2021 - 14:31
Redakcja: am

dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ

Historyk XX wieku i dydaktyk historii. Od 2008 roku rzeczoznawca podręcznikowy przy MEN, w latach 2008-2016 zastępca dyrektora IH ds. dydaktycznych. W latach 2016-2018 przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (na województwo śląskie). Od 2017 roku ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego z zakresu historii. Od 2018 roku prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego. Od 16 maja 2019 członek Rady Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Od 1 października 2019 dyrektor kierunków: historia, turystyka historyczna i środkowoeuropejskie studia historyczne.

Autor i współautor 10 monografii; 7 publikacji zwartych o charakterze dydaktycznym; redaktor 18 prac zwartych i czasopism naukowych (m.in. jako zastępca redaktora naczelnego „Śląskiego Almanachu Powstańczego” oraz „Wieków Starych i Nowych”); autor ponad stu artykułów w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych oraz rozdziałów w pracach zwartych. Recenzent wydawniczy ponad 20 pozycji zwartych (w tym podręczników szkolnych) oraz tekstów zamieszczanych na łamach kilkunastu czasopism. Nagrodzony m.in. w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego (organizowanym przez Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie).

Wybrane publikacje:

 1. Polska Ludowa w edukacji historycznej, red. Maciej Fic. Katowice 2019, ss. 220.
 2. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie. Wilamowice 2018, ss. 476.
 3. Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, red. Maciej Fic. Katowice 2018, ss. 162.
 4. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, „Jak 9 z Wujka”. Górnośląski glosariusz Polski Ludowej. Katowice – Bielsko-Biała 2016, ss. 202.
 5. W dialogu z historią, polityką i kulturą. W stulecie urodzin Wilhelma Szewczyka, red. Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2016, ss. 204.
 6. Maciej Fic, Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992). Katowice 2014, ss. 548.
 7. Marek Białokur, Maciej Fic, Anna Gołębiowska, Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981–22 VII 1983. Świadomość – edukacja – kultura. Toruń 2012, ss. 231.
 8. „Szkice Archiwalno-Historyczne” (Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy – pomniki – rocznice), [red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Katowice] 2011, nr 8 (nr specjalny), ss. 260.
 9. Maciej Fic, Jan Kustos (1893-1932) – separatysta czy autonomista górnośląski? Katowice 2010, ss. 165.
 10. Maciej Fic, Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny. Katowice 2007, ss. 264.

Maciej Fic, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

The Interdisciplinary Centre for Research on Humanistic Education

Degree Program Director: History, Historical Tourism, Central European Historical Studies, the Faculty of Humanities

Degree Program Director: Individual Teacher Training Studies, the College of Interdisciplinary Individual Studies at the University of Silesia in Katowice

e-mail: maciej.fic@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9292-809X

Google Scholar

ResearchGate

Academia.edu

Research interests:

20th century history — history didactics — Upper Silesia research

Selected publications:

 1. Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej [Return to the motherland? Western and Northern Territories in the Polish People’s Republic], ed. Maciej Fic. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, 210 pages. ISBN: 978-83-226-3960-3
 2. Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej. Kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka [Silesian Uprisings and the Upper Silesia plebiscite in the public sphere. Film — music — literature — journalism], ed. Maciej Fic, Mirosław Węcki. Warszawa-Katowice: Instytut Pamięci Narodowej, 2020, 206 pages. ISBN: 978-83-8229-043-1.
 3. Słownik Powstań Śląskich 1920 [A dictionary of the Silesian Uprisings 1920], ed Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. Katowice: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Wydawnictwo naukowe FNCE, 2020, 492 pages. ISBN: 978-83-66264-65-6.
 4. Polska Ludowa w edukacji historycznej [The Polish People’s Republic in historical education], ed. Maciej Fic. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, 220 pages. ISBN: 978-83-226-3626-8
 5. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Szlakami II RP. Przewodnik po województwie śląskim.[The Second Polish Republic. A guide to the Silesian voivodeship]. Warszawa: Biuro Programu „Niepodległa”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2019, 110 pages. ISBN: 978-83-956053-0-7

Fellowships and grants:

 1. Panteon Górnośląski – badania naukowe (participant, the project financed by the Ministry of Science ans Higher Education in the DIALOG program, duration: 2020-2021).
 2. Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje (participant, the project financed by the Visegrad Fund, duration: 2020-2022).

Academic outreach and engagement:

 1. Coordinator of the Internet platform of regional education for Upper Silesia students Eduś” (edus.ibrbs.pl).
 2. Co-author and co-organizer of the nationwide project promoting the knowledge of the Silesian Uprisings, “Klasówka powstańcza” (muzeumpowstanslaskich.pl/pl/edukacja/klasowka-powstancza).
 3. Co-author of the permanent exhibition, “Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, in the Silesian Museum in Katowice (https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/swiatlo-historii-gorny-slask-na-przestrzeni-dziejow/).

Others:

 1. Member of the Historical Didactics Commission at the Committee of Historical Studies of the Polish Academy of Sciences.
 2. Expert in the Examination Arbitration Committee for History at the Central Examination Board in Warsaw.
 3. President of the Upper Silesian Historical Society.
 4. Chair of the Regional Board of the Junior Historical Competition in the Silesian voivodeship.
 5. Historical textbook expert at the Ministry of Education and Sciences.

 

Maciej Fic

return to top