Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Maciej Woźny

18.01.2020 - 14:53, aktualizacja 13.07.2021 - 12:44
Redakcja: an

dr Maciej Woźny
e-mail: maciej.wozny@us.edu.pl

 

W 2008 r. ukończył studia na kierunku historia na Uniwersytecie Śląskim, broniąc pracę magisterską pt. Książę opolski Bolko V (ok. 1394/1400–1460). Biografia polityczna napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Idziego Panica. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim z zakresu wiedzy o społeczeństwie, a w 2014 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku rachunkowość ekonomiczna. W 2017 r. obronił pracę doktorską dotyczącą rycerstwa opolskiego do połowy XV wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Sperki. Od 2018 zatrudniony na stanowisku adiunkta. Zainteresowania badawcze: Rycerstwo Górnego Śląska, dzieje księstwa opolskiego w okresie średniowiecza, podziały terytorialne Górnego Śląska w okresie średniowiecza.

 

Publikacje:

  • Działalność polityczna Bolka V opolskiego w okresie wojen husyckich, „Wieki Stare i Nowe” 2011, t. 3 (8).
  • (rec.) M. Mika, Górny Śląsk w dobie wojen husyckich. Przemyślidzi opawscy i raciborscy a rewolucja husycka, Kraków, Wydawnictwo Avalon, 2015, ss. 155, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2016, t. 8 (12).
  • (rec.) M. A. Klemenski, Albert książę strzelecki (ok. 1300-1370/71), Kraków 2017, Avalon, 2017, ss.140, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2017, t. 9 (13).

Maciej Woźny, PhD

Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

maciej.wozny@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-4345-0082

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=fcON4rsAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

Upper Silesian knights, the Opole Duchy in the Middle Ages, prosopographical research, lost documents

 

Selected publications:

Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku [Opole knights till the mid-15th century], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2020 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, no. 3986), 506 pages, ISBN 978-83-226-3887-3.

Gostomia i Ścinawa. O pochodzeniu rodziny Bes [Gostomia and Ścinawa. On the origins of the Bes family], “Średniowiecze Polskie i Powszechne” 12 (16) (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2020), pp. 308–323.

Zaginiony dokument Alberta, księcia strzeleckiego, dla cystersów jemielnickich z datą 30 V 1328 r. Uzupełnienie do „Urkunden des Klosters Himmelwitz” [The lost document of Albert Duke of Strzelce for the Cistercians from Jemielnica dated from May 30, 1328. A supplement to „Urkunden des Klosters Himmelwitz”], “Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótkaˮ, 74/4 (Uniwersytet Wrocławski 2019), pp. 81–90.

Problem chronologii w nowszych pracach dotyczących Bolka V. Przebieg wypraw wojennych z początku lat 30. XV w. wraz z uzupełnieniami do itinerarium [The problem of chronology in the recent research concerning Bolek V. The course of military expeditions in the beginning of the 1430s with supplements to itinerarium], “Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótkaˮ, 73/2 (Uniwersytet Wrocławski 2018), pp. 131–142.

 

Academic outreach and engagement:

Lecture “Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku w świetle badań prozopograficzno-genealogicznych”, during the meeting of the Polish Heraldic Society, Kraków branch  (Kraków, December  9, 2019)

return to top