Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Marcela Gruszczyk

17.01.2020 - 21:07, aktualizacja 13.07.2021 - 14:53
Redakcja: am

dr Marcela Gruszczyk

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia (2009), politologia (2010) oraz studiów III stopnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (2014). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (rozprawa doktorska obroniona w 2016 roku z wyróżnieniem). Od 2011 roku zatrudniona w Instytucie Historii UŚ – początkowo jako asystent, a od 2017 roku jako adiunkt. Sekretarz redakcji czasopisma „Wieki Stare i Nowe”, skarbnik Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego, koordynator UŚ dla Nauczycieli (od 2016 roku) oraz koordynator merytoryczny śląskiego Kongresu Oświaty (edycja 2016, 2018 i 2019). Certyfikowany tutor. Pełnomocnik rektora ds. promocji i współpracy ze szkołami w roku akademickim 2018/2019.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na współpracy międzynarodowej państw słowiańskich w XIX i XX wieku (przede wszystkim w ramach realizacji idei jedności słowiańskiej), a także historii Polski w okresie międzywojennym oraz latach 1945–1953. Autorka książki Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego (2019) oraz licznych artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Pierwszy powojenny Zjazd Słowiański w Belgradzie 8–11 (16) grudnia 1946 roku (2014), W służbie idée fixe. Problematyka słowiańska w myśli politycznej gen. Lucjana Żeligowskiego w latach 40. XX wieku (2017), Między działalnością społeczną a wielką polityką: Maria Moczydłowska (1886-1969), najmłodsza posłanka Sejmu Ustawodawczego II RP („Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2019). Obecnie pracuje nad monografią poświęconą działalności Towarzystw Przyjaźni Polsko-Słowiańskiej po II wojnie światowej.

Marcela Gruszczyk, PhD
Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

marcela.gruszczyk@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-5063-8235

Google Scholar

ResearchGate

Research interests:

Slavic unity in the 19th and 20th centuries, socio-political history of interwar Poland, social organizations in the Polish People’s Republic, women’s history

Selected publications:

– Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego [Ideas in the service of propaganda. The Slavic Committee in Poland in 1945–1953 and the New Slavic movement]. Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 248 pages.  ISSN 0208-6336.

– Między działalnością społeczną a wielką polityką. Maria Moczydłowska (1886–1969), najmłodsza posłanka Sejmu Ustawodawczego II RP [Between social activity and great politics. Maria Moczydłowska (1886–1969), the youngest member of the Sejm of the Second Polish Republic]. “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2019, Vol. 25, pp. 9–32, ISSN: 1895-3492 (print), ISSN: 2353-9747 (Online).

Polska granica zachodnia i «Ziemie Odzyskane» w optyce słowiańskiej propagandy po II wojnie światowej [The Polish western border and “the Recovered Territories” in the Slavic propaganda after the Second World War]. In: Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Eds. K. Bock-Matuszyk, W. Kucharski, P. Zubowski, Wrocław 2018, pp. 403–414, ISBN 978-83-949816-6-2.

Ubezpieczenia brackie na Górnym Śląsku w latach 1922–1939 [Guild insurance in Upper Silesia in the years 1922-1939]. In: Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku 1922–2017. Eds. W. Koczur, Z. Muczko, WarszawaChorzów 2018, pp. 4564, ISBN978-83-948669-6-9.

W służbie idée fixe. Problematyka słowiańska w myśli politycznej gen. Lucjana Żeligowskiego w latach 40. XX wieku [In the service of idée fixe. Slavic topics in General Lucjan Żeligowski’s political works in the 1940s]. In: Na pograniczach. Dylematy społeczno-ekonomiczne pogranicza. Eds. P. Frączek, J.K. Karolczuk Sanok 2017, ISBN: 978-83-61802-26-6.

Academic outreach and engagement:

– since 2015 — coordinator of the Silesian University of Teachers, a support group for the professional development of teachers (http://www.nauczyciel.us.edu.pl/)

–  expert coordinator of the three editions of the Congress of Education (2016, 2018, 2019) , organized by the University of Silesia and the City of Katowice.

 

Marcela Gruszczyk

return to top