Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Historii

Marcela Gruszczyk

17.01.2020 - 21:07, aktualizacja 17.01.2020 - 21:08
Redakcja: an

Marcela Gruszczyk

dr Marcela Gruszczyk

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia (2009), politologia (2010) oraz studiów III stopnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (2014). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (rozprawa doktorska obroniona w 2016 roku z wyróżnieniem). Od 2011 roku zatrudniona w Instytucie Historii UŚ – początkowo jako asystent, a od 2017 roku jako adiunkt. Sekretarz redakcji czasopisma „Wieki Stare i Nowe”, skarbnik Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego, koordynator UŚ dla Nauczycieli (od 2016 roku) oraz koordynator merytoryczny śląskiego Kongresu Oświaty (edycja 2016, 2018 i 2019). Certyfikowany tutor. Pełnomocnik rektora ds. promocji i współpracy ze szkołami w roku akademickim 2018/2019.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na współpracy międzynarodowej państw słowiańskich w XIX i XX wieku (przede wszystkim w ramach realizacji idei jedności słowiańskiej), a także historii Polski w okresie międzywojennym oraz latach 1945–1953. Autorka książki Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego (2019) oraz licznych artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Pierwszy powojenny Zjazd Słowiański w Belgradzie 8–11 (16) grudnia 1946 roku (2014), W służbie idée fixe. Problematyka słowiańska w myśli politycznej gen. Lucjana Żeligowskiego w latach 40. XX wieku (2017), Między działalnością społeczną a wielką polityką: Maria Moczydłowska (1886-1969), najmłodsza posłanka Sejmu Ustawodawczego II RP („Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2019). Obecnie pracuje nad monografią poświęconą działalności Towarzystw Przyjaźni Polsko-Słowiańskiej po II wojnie światowej.

 

return to top