Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mateusz Sokulski

18.01.2020 - 14:27, aktualizacja 13.07.2021 - 13:15
Redakcja: an

dr Mateusz Sokulski

Zatrudniony w Zakładzie Historii Najnowszej od października 2016 r. Za rozprawę doktorską Stosunki jugosłowiańsko-polskie w latach 1970-1980 obronioną w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 r. uhonorowany Nagrodą II stopnia w organizowanym przez IH PAN i IPN Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego Debiut Historyczny Roku w kategorii prac doktorskich. Prowadził badania w Moskwie, Belgradzie, Zagrzebiu, Pradze. W latach 2015-2019 prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie w Nowym Sadzie, Zagrzebiu i Belgradzie. Współpracownik IPN przy projektach: RGANI: Dokumenty do stosunków polsko-radzieckich 1953-1964 (od 2016 r.), Opozycja demokratyczna w PRL 1976–1989. Encyklopedia Solidarności ( 2014-2015) Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989 (od 2017 r.). W 2019 r. realizował grant NCN Miniatura 2 (grudzień 2018-grudzień 2019): Polityka kulturalna jako mechanizm działań podporządkowania w polityce ZSRR w latach 1955-1957/1958. Przypadek Polski i Jugosławii. Zainteresowania badawcze: Historia dyplomacji, historia Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 r., opozycja demokratyczna w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., historia Bałkanów w XX w.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Proces zjednoczeniowy PPR i PPS w latach 1945–1948 z perspektywy jugosłowiańskiej, [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 2 (32), Instytut Pamięci Narodowej,Warszawa 2018, s. 211-235.
 2. W opozycji do Moskwy. Jugosłowiańska „droga do socjalizmu” w latach 1948-1956, [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 2 (28), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, s. 395-417.
 3. Mihajlo Mihajlova droga od badacza literatury rosyjskiej do dysydenta (1964-1966), [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN 2015, pod red. J. Szumskiego i Ł. Kamińskiego, Warszawa 2016, s. 91-102.
 4. Poljska kultura 1948-1956 iz perspektive Veleposlanstva Jugoslavije u Varšavi kao izraz legitimizacije vlastitog režima, [w:] „Historijski Zbornik” br 2 (67), Zagreb 2014, s. 345-360.
 5. Sytuacja w Polsce w latach 1978–1981 w dokumentach najwyższych władz jugosłowiańskich, [w:] Świat wobec „Solidarności” 1980-1989, pod red. P. Jaworskiego i Ł. Kamińskiego, Warszawa 2013, s. 185-207.

Mateusz Sokulski, PhD

Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

e-mail: mateusz.sokulski@us.edu.pl

ORCID 0000-0003-1204-429X

https://silesian.academia.edu/MateuszSokulski

https://www.researchgate.net/profile/Mateusz-Sokulski

https://scholar.google.com/citations?user=xeRiNd8AAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

– history of Central-Eastern Europe 1945-1989

– history of diplomacy

– democratic opposition in Central-Eastern Europe

– history of Yugoslavia in the 20th century

 

Selected publications:

 1. Sokulski, Reakcje społeczeństwa jugosłowiańskiego na powstanie i rozwój Solidarności 1980-1981 [The reaction of Yugoslav society to the establishment and development of “Solidarity” 1980-1981], “Pamięć i Sprawiedliwość” no.1 (35) 2020, pp. 226-251.
 2. Sokulski, Politički procesi u Poljskoj u stavovima SKJ 1956-1970. godine [The Yugoslav Communists’ Society and its assessment of the political processes in Poland], “Historijski zbornik” 2(72) 2019, pp. 331-356.
 3. Sokulski, Proces zjednoczeniowy PPR i PPS w latach 1945-1948 z perspektywy jugosłowiańskiej [The process of PPR and PPS unification in 1945-1948 from a Yugoslav perspective], “Pamięć i Sprawiedliwość” no. 2(32) 2018, pp. 211-235.
 4. Sokulski, M. Previšić, W opozycji do Moskwy. Jugosłowiańska „droga do socjalizmu” 1948-1956 [In opposition to Moscow. The Yugoslav “road to socialism” 1948-1956], no. 2(28) 2016, pp. 396-417.
 5. Sokulski, Mihajlo Mihajlova droga od badacza literatury rosyjskiej do dysydenta (1964-1966) [Mihajlo Mihajlov’s road from Russian literature researcher to dissident (1964-1966)], [in:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN 2015, eds. J. Szumski and Ł. Kamiński, Warszawa 2016, pp. 91-102.
 6. Sokulski, Sytuacja w Polsce w latach 1978-1981 w świetle dokumentów najwyższych władz jugosłowiańskich [The situation in Poland in 1978-1981 in the light of the highest Yugoslav authorities’ documents], [in:] Świat wobec Solidarności 1980-1989, eds. Ł. Kamiński and P. Jaworski, Warszawa 2013.

 

Fellowships and grants:

 • Polityka kulturalna jako mechanizm działań podporządkowania w polityce ZSRR w latach 1955-1957/1958. Przypadek Polski i Jugosławii. Project manager, the National Science Center, Miniatura 2 (December 2018—December 2019);
 • Stosunki sowiecko-polskie 1953-1964. Sprawy zagraniczne i kwestie bezpieczeństwa. Dokumenty, Vol. 2, eds. Władysław Bułhak (leading editor) and Mateusz Sokulski (planned date of publication 2022) — collaboration in the IPN Central Research Project RGANI: Dokumenty do stosunków polsko-radzieckich 1953-1964 (od 2016 r.), participation in the compilation of the bilingual text (Polish, Russian) and the construction of the research apparatus and biographical entries for the publication;
 • Collaboration in the IPN Research Project, Opozycja demokratyczna w PRL 1976–1989. Encyklopedia Solidarności, the preparation of one bibliographical entry for Vol. 3, Encyklopedia „Solidarności”, and 3 bibliographical entries for Vol. 4, Encyklopedia „Solidarności”.

 

Academic outreach and engagement:

 • Director and scriptwriter (together with Grzegorz Czerniak) of the documentary Belgrad solidarny z „Solidarnością”, production: Film System Grzegorz Czerniak, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, 2020. Premiere: March 17, 2021, Katowice.
 • Open lecture in the Croatian Institute of History (Hrvatski Institut za Povijest) in Zagreb, May 2018 — on  the March 1968 incidents in Poland.
 • Participation in the Silesian Science Festival in 2017-2019 — lectures on the history of Yugoslavia, including sports and democratic opposition.

return to top