Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Historii

Mateusz Sokulski

18.01.2020 - 14:27, aktualizacja 18.01.2020 - 14:28
Redakcja: an

dr Mateusz Sokulski

Zatrudniony w Zakładzie Historii Najnowszej od października 2016 r. Za rozprawę doktorską Stosunki jugosłowiańsko-polskie w latach 1970-1980 obronioną w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 r. uhonorowany Nagrodą II stopnia w organizowanym przez IH PAN i IPN Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego Debiut Historyczny Roku w kategorii prac doktorskich. Prowadził badania w Moskwie, Belgradzie, Zagrzebiu, Pradze. W latach 2015-2019 prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie w Nowym Sadzie, Zagrzebiu i Belgradzie. Współpracownik IPN przy projektach: RGANI: Dokumenty do stosunków polsko-radzieckich 1953-1964 (od 2016 r.), Opozycja demokratyczna w PRL 1976–1989. Encyklopedia Solidarności ( 2014-2015) Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989 (od 2017 r.). W 2019 r. realizował grant NCN Miniatura 2 (grudzień 2018-grudzień 2019): Polityka kulturalna jako mechanizm działań podporządkowania w polityce ZSRR w latach 1955-1957/1958. Przypadek Polski i Jugosławii. Zainteresowania badawcze: Historia dyplomacji, historia Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 r., opozycja demokratyczna w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., historia Bałkanów w XX w.

 

Najważniejsze publikacje:

  1. Proces zjednoczeniowy PPR i PPS w latach 1945–1948 z perspektywy jugosłowiańskiej, [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 2 (32), Instytut Pamięci Narodowej,Warszawa 2018, s. 211-235.
  2. W opozycji do Moskwy. Jugosłowiańska “droga do socjalizmu” w latach 1948-1956, [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 2 (28), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, s. 395-417.
  3. Mihajlo Mihajlova droga od badacza literatury rosyjskiej do dysydenta (1964-1966), [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN 2015, pod red. J. Szumskiego i Ł. Kamińskiego, Warszawa 2016, s. 91-102.
  4. Poljska kultura 1948-1956 iz perspektive Veleposlanstva Jugoslavije u Varšavi kao izraz legitimizacije vlastitog režima, [w:] „Historijski Zbornik” br 2 (67), Zagreb 2014, s. 345-360.
  5. Sytuacja w Polsce w latach 1978–1981 w dokumentach najwyższych władz jugosłowiańskich, [w:] Świat wobec „Solidarności” 1980-1989, pod red. P. Jaworskiego i Ł. Kamińskiego, Warszawa 2013, s. 185-207.

 

return to top