Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii

Michał Faszcza

13.07.2021 - 14:12, aktualizacja 17.08.2021 - 11:28
Redakcja: am

dr Michał Norbert Faszcza

 

Urodzony w 1985 r. w Gołdapi. W 2009 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś w 2014 r. studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W listopadzie 2014 r. obronił rozprawę doktorską pt. Bunty w późnorepublikańskiej armii rzymskiej (88–30 przed Chr.), napisaną pod kierunkiem prof. Adama Ziółkowskiego. Przed zatrudnieniem w 2021 r. na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pracował w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą: historia republiki rzymskiej, militarne dzieje Rzymu, rzymskie prawo publiczne, północne Barbaricum i nowożytna recepcja antycznych koncepcji politycznych i militarnych.

 

michal.faszcza@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3562-6217

Academia 

 

Wybrane publikacje:

 1. Reformy Mariusza, czyli długie trwanie historiograficznego mitu. „Res Historica”. Nr 51 (2021), s. 13-42.
 2. In search of the bellum desertorum, w: Michael Erdrich, Balázs Komoróczy, Paweł Madejski, Marek Vlach, eds., Marcomannic Wars and Antonine Plague. Selected essays on two disasters that shook the Roman World (Brno–Lublin: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology/Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2020), s. 71-78.
 3. Znaczenie cenzorów w systemie dyscyplinarnym republikańskiego Rzymu, czyli o specyfice społeczeństwa rzymskiego. „Klio: Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”. T. 47, nr 4 (2018), s. 59-79.
 4. Armia rzymska… ale jaka? O wiarygodności uwag Polybiosa z Megalopolis na temat organizacji exercitus romanus. „Roczniki Humanistyczne”. T. 66, nr 3 (2018), s. 43-63.
 5. Livy and the Celts, w: Andrzej Gillmeister, ed., Rerum gestarum monumentis et memoriae. Cultural Readings in Livy (Akme. Studia Historica No. 18) (Warszawa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2018), s. 151-170.
 6. Pompejusz Wielki a żołnierze. Formy utrzymywania dyscypliny i budowania esprit de corps, w: Norbert Rogosz, red., Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki: Gnejusz Pompejusz Wielki (106–48 przed Chrystusem) (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018), s. 35-51.
 7. Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88–30 przed Chr.). Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017, ss. 280. ISBN 978-83-7889-494-0.
 8. Przemoc symboliczna jako forma utrzymywania dyscypliny w republikańskiej armii rzymskiej, w: Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć, red., Przemoc w świecie starożytnym. Źródła – struktura – interpretacje (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017), s. 101-118.
 9. Problemy badawcze związane z rzymską dyscypliną wojskową okresu republiki i pryncypatu. „Res Historica”. Nr 42 (2016), s. 13-48.
 10. Kampania Cezara przeciwko Ariowistowi (58 r. przed Chr.). Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2015, ss. 180. ISBN 978-83-788-9369-1.

 

Michał Norbert Faszcza, PhD
Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

michal.faszcza@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3562-6217

Academia 

Research interests:

Roman Republic; Roman military history; Roman public law; Northern Barbaricum; modern reception of the ancient political and military thought

 

Recent publications:

 1. “In search of the bellum desertorum”, in: Michael Erdrich, Balázs Komoróczy, Paweł Madejski, Marek Vlach, eds., Marcomannic Wars and Antonine Plague. Selected essays on two disasters that shook the Roman World (Brno–Lublin: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology/Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2020), pp. 71-78.
 2. Znaczenie cenzorów w systemie dyscyplinarnym republikańskiego Rzymu, czyli o specyfice społeczeństwa rzymskiego [The role of censors in the disciplinary system of Republican Rome, or about the specificity of Roman society]. “Klio: Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”. Vol. 47, no. 4 (2018), pp. 59-79.
 3. Armia rzymska… ale jaka? O wiarygodności uwag Polybiosa z Megalopolis na temat organizacji exercitus romanus [The Roman army… but what kind of army? On the reliability of Polybios’ remarks on the organization of exercitus romanus]. “Roczniki Humanistyczne”. Vol. 66, no. 3 (2018), pp. 43-63.
 4. “Livy and the Celts”, in: Andrzej Gillmeister, ed., Rerum gestarum monumentis et memoriae. Cultural Readings in Livy (Akme. Studia Historica No. 18) (Warszawa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2018), pp. 151-170.
 5. Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88–30 przed Chr.) [Mutinies in the Late Republican Roman armies (88–30 BC)]. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017, 280 pages. ISBN 978-83-7889-494-0.

 

Research grants:

The Lanckoroński Foundation Fellowship, Rome, 2020.

 

Academic outreach and engagement:

 1. Co-author of the history textbook for secondary school students, Podręcznik dla liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2019, 344 pages. ISBN 9788302180903.
 2. Regular collaborator of the Jagiellonian University portal Mądre Książki (http://madreksiazki.org), promoting academic and popular science publications.
 3. Presenter in the 27th Historical Book Fair, the Royal Castle in Warsaw, 2018.

return to top