Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Michał Faszcza

13.07.2021 - 14:12, aktualizacja 08.07.2024 - 16:34
Redakcja: am

dr Michał Norbert Faszcza

 

Urodzony w 1985 r. W 2009 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś w 2014 r. studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Bunty w późnorepublikańskiej armii rzymskiej (88–30 przed Chr.)”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Adama Ziółkowskiego. Od 2021 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek zwyczajny i przewodniczący (od 2022 r.) Komisji Bibliograficznej Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą: historia republiki rzymskiej i wczesnego pryncypatu, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości oraz prawa publicznego, jak również nowożytna recepcja rzymskich koncepcji polityczno-militarnych.

 

michal.faszcza@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0003-3562-6217

 

https://scholar.google.pl/citations?user=qEBPsXsAAAAJ&hl=pl

https://silesian.academia.edu/MichałFaszcza

 

Wybrane publikacje:

 1. Roman Military Discipline and Germanicus’ Political Position: A Note on D. 49.16.4.13, w: Paweł Sawiński, Adam Ziółkowski, eds., Germanicus Caesar: History and Memory (Studies in Ancient Monarchies, Bd. 8) (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2023), s. 97-115.
 2. Lojalność i wiarołomstwo jako oś Cezariańskiej narracji poświęconej wojnie: propaganda i kontekst kulturowy w Commentarii de bello Gallico. „Studia Historica Gedanensia”. T. 12, nr 1 (2021), s. 53-80.
 3. Reformy Mariusza, czyli długie trwanie historiograficznego mitu. „Res Historica”. Nr 51 (2021), s. 13-42.
 4. A citizen-soldier of the Roman Republic: Beyond the literary creation. „Klio”. T. 58, nr 2 (2021), s. 25-41.
 5. Cedo alteram, or the problem with some Augustan centurions in times of peace. „Eos”. Vol. 107, fasc. 1-2 (2020), s. 109-125.
 6. A bridge too far? Military psychology and Roman Republican warfare. „Palamedes”. No. 13 (2019-2020), s. 55-63.
 7. Livy and the Celts, w: Andrzej Gillmeister, ed., Rerum gestarum monumentis et memoriae. Cultural Readings in Livy (Akme. Studia Historica No. 18) (Warszawa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2018), s. 151-170.
 8. Znaczenie cenzorów w systemie dyscyplinarnym republikańskiego Rzymu, czyli o specyfice społeczeństwa rzymskiego. „Klio”. T. 47, nr 4 (2018), s. 59-79.
 9. Armia rzymska… ale jaka? O wiarygodności uwag Polybiosa z Megalopolis na temat organizacji exercitus Romanus. „Roczniki Humanistyczne”. T. 66, nr 3 (2018), s. 43-63.
 10. Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88–30 przed Chr.). Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017, ss. 280. ISBN 978-83-7889-494-0.

 

Michał Norbert Faszcza, PhD

Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

michal.faszcza@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0003-3562-6217

 

https://scholar.google.pl/citations?user=qEBPsXsAAAAJ&hl=pl

https://silesian.academia.edu/MichałFaszcza

 

Research interests:

Roman Republic; Early Principate; Roman military history; Roman public law; modern reception of ancient political and military thought

 

Recent publications:

 1. Roman Military Discipline and Germanicus’ Political Position: A Note on D. 49.16.4.13, w: Paweł Sawiński, Adam Ziółkowski, eds., Germanicus Caesar: History and Memory (Studies in Ancient Monarchies, Bd. 8) (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2023), s. 97-115.
 2. A citizen-soldier of the Roman Republic: Beyond the literary creation. „Klio”. T. 58, nr 2 (2021), s. 25-41.
 3. Cedo alteram, or the problem with some Augustan centurions in times of peace. „Eos”. Vol. 107, fasc. 1-2 (2020), s. 109-125.
 4. A bridge too far? Military psychology and Roman Republican warfare. „Palamedes”. No. 13 (2019-2020), s. 55-63.
 5. Livy and the Celts, w: Andrzej Gillmeister, ed., Rerum gestarum monumentis et memoriae. Cultural Readings in Livy (Akme. Studia Historica No. 18) (Warszawa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2018), s. 151-170.

 

Research grants:

The Lanckoroński Foundation Fellowship, Rome, 2020.

 

Academic outreach and engagement:

 1. Co-author of the history textbook for secondary school students, Podręcznik dla liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2019, 344 pages. ISBN 9788302180903.
 2. Regular collaborator of the Jagiellonian University portal Mądre Książki (http://madreksiazki.org), promoting academic and popular science publications.
 3. Presenter in the 27th Historical Book Fair, the Royal Castle in Warsaw, 2018.

return to top