Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mirosław Węcki

18.01.2020 - 14:44, aktualizacja 13.07.2021 - 12:56
Redakcja: an

dr Mirosław Węcki

W 1997 roku ukończył IV LO im. gen. S. Maczka w Katowicach. W latach 1997-2002 studia historyczne (specjalizacja archiwalna) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2009 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. W 2012 roku obronił pracę doktorską pod tytułem „Fritz Bracht. Górnośląski gauleiter i nadprezydent (1941-1945)” (pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka). W latach 2003-2017 pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach. Od 2017 roku pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Główne zainteresowania badawcze: Dzieje Górnego Śląska w I połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1919-1922 (powstania śląskie i plebiscyt) oraz lat 1933-1945 (powstanie i działalność partii narodowosocjalistycznej w Niemczech, regionalne struktury władzy w Trzeciej Rzeszy na Górnym Śląsku; archiwalia górnośląskie w XX wieku.

 

Najważniejsze publikacje:

 • NSDAP w Tychach 1939-1945, „Tyskie Zeszyty Historyczne” 2009, z. 6.
 • Nadzorować, interweniować, karać. Nazistowski obóz władzy wobec Kościoła katolickiego w Zabrzu (1934-1944). Wybór dokumentów, oprac. S. Rosenbaum, M. Węcki, Katowice 2010.
 • „Czystka musi nadejść…”. Gliwiccy naziści przed wybuchem drugiej wojny światowej, [w:] Władza, polityka i społeczeństwo w Gliwicach w latach 1939-1989, red. B. Tracz, Katowice-Gliwice 2010, s. 22-44.
 • Struktury i kadry kierownicze zabrzańskiej NSDAP (1933-1945), [w:] Zabrze 1933-1939. Szkice z dziejów politycznych miasta, red. S. Rosenbaum, Katowice 2011, s. 14-46.
 • II wojna światowa, [w:] Tychy. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, Tychy 2011, s. 14-46.
 • J. Popanda, M. Węcki, W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945, Katowice 2013.
 • II wojna światowa, [w:] Pszczyna. Monografia historyczna, t. 1, red. J. Sperka, R. Kaczmarek, Pszczyna 2014, s. 494-527.
 • Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej, Katowice 2014.
 • Polnischer Widerstand und die deutsche Verfolgung polnischer Zwangsrekrutierter, w: L’incorporation de force dans les territories annexés par le IIIe Reich 1939-1945/ Die Zwangsrekrutierung in den vom Dritten Reich annektirten Gebieten, red. F. Stroh, P.M. Quadflieg, Strasbourg 2016, s. 75-85.
 • G. Bębnik, S. Rosenbaum, M. Węcki, Wojciech Korfanty 1873-1939, Warszawa-Katowice 2018.

Mirosław Węcki, PhD

Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

Senior Specialist in the Local Historical Research Office of the Institute of National Remembrance in Katowice

 

miroslaw.wecki@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-4925-5819

https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=Miros%C5%82aw+W%C4%99cki&oq=Miros%C5%82aw

https://www.researchgate.net/profile/Miroslaw-Wecki-2

 

Research interests:

Upper Silesia in the 20th century, the Silesian Uprisings, the Second World War, the Nazi occupation apparatus in Poland, Upper Silesian archives and archive records

 

Recent publications:

 1. M. Węcki, Fritz Bracht Gauleiter von Oberschlesien. Biographie (Paderborn: Brill-Ferdinand Schöningh, 2020).
 2. Mirosław Węcki, Obraz powstań śląskich na łamach „The New York Times[The image of the Silesian Uprisings in “The New York Times”], in: Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej : kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka, red. Maciej Fic, Mirosław Węcki (Katowice, Instytut Pamięci Narodowej, 2020), pp. 154-184.
 3. H. Dudała, M. Węcki, Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk w latach 1919-1926 na fotografiach Stefana Pierzchalskiego [A chronicle of the time of crisis. Upper Silesia in 1919–1926 in the photos by Stefan Pierzchalski] (Katowice – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2019).
 4. Mirosław Węcki, Opinie mieszkańców prowincji górnośląskiej na temat czołowych osobistości III Rzeszy w świetle raportów Służby Bezpieczeństwa Reichsführera SS z lat 1942-1944 [Upper Silesian inhabitants’ attitudes towards the Third Reich important personages in the light of the reports of the Security Service of the Reichsführer-SS in 1942–1944], in: Polska pod okupacją, Vol. 3 (Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2019), pp. 158-184.
 5. Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Wojciech Korfanty 1873-1939 [Wojciech Korfanty 1873-1939] (Warszawa – Instytut Pamięci Narodowej, 2018).

 

Research grants:

 1. 2009–2012 – participant in the supervisor grant, financed by the Ministry of Sciences and Higher Education (project manager: Prof. Ryszard Kaczmarek), “Fritz Bracht. Górnośląski gauleiter i nadprezydent (1941–1945)”;
 2. 2014-2018 – co-investigator in the NPRH edition project: the transliteration, translation from German and academic edition of the diary of Otton Wacław von Nostitz-Rieneck from 1737–1744;
 3. 2017–2019 – NPRH grant manager (module “Uniwersalia 2.1”): the translation from German of the book “Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej”, Katowice 2014.

 

Academic outreach and engagement:

 1. Popular science lectures in schools and cultural institutions, inter alia, in museums.
 2. Collaboration in the creation of exhibitions popularizing history, e.g. 2014 — the exhibition, W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945, the Museum of the History of Katowice and the State Archives in Katowice; the related publication: Joanna Popanda, Mirosław Węcki, W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945 [In the occupied city. The topography of Katowice in 1939–1945] (Katowice, Muzeum Historii Katowic, 2013).
 3. Popular science publications, e.g. Mirosław Węcki, The Nazi Party in Upper Silesia 1939-1945, In: Totalitarianism in the borderland : ethnicity, politics and culture in the industrial area of Upper Silesia (1933-1989) (Katowice, Institute of National Rememberance, 2019), pp. 11-19.

return to top